Mixed Use

En blandad helhet

Vi ser en tydlig utveckling och en önskan om att inkludera flera typer av verksamheter i en och samma byggnad. De olika funktionerna kan fungera för sig själva men ännu hellre i samspel med varandra. Ibland heter det Blandstaden 2.0, ibland Big Blocks. Vi kallar det Mixed Use. Sammansättningen av dessa blandade verksamheter kan dock se lite olika ut.

VI REDER UT BEGREPPET

Mixed Use – vad betyder det?

Ett klassiskt grepp är de bostadshus vars bottenplan reserverats för handelslokaler. Det görs nu på ett mer medvetet och genomtänkt sätt där de inblandade verksamheterna drar mer nytta av varandra. Ett mer originellt grepp är där helt andra verksamheter samsas. Varför inte inrätta undervisning och vård i samma byggnad, eller en sim- och kulturhall eller ett resecentrum och ett äldreboende? Fördelarna är många; möjliga samordningsvinster, livligare stadsrum och värdeökning tack vare de ökade flöden som skapas kring byggnaden. 

Vi på Liljewall välkomnar den här utvecklingen. Eftersom vi ritar alla typer av byggnader, från bostäder och förskolor till simhallar och kraftvärmeverk, så kan vi med fog hävda att vi redan ritar multifunktionella och komplexa städer. Mixed Use-projekt sätter vår breda kompetens på prov och passar vårt teamworkbaserade arbetssätt. Genom skräddarsydda team kan vi ge projekten det lilla extra som gör att pusselbitarna faller på plats och får verksamheterna att samspela.

Eftersom vi ritar alla typer av byggnader, från förskolor till simhallar och kraftvärmeverk, skulle man med fog kunna hävda att vi redan ritar multifunktionella och komplexa städer.

Camilla Gyllestrand om fördelar & fallgropar

Ett hus, många funktioner – en allt mer förekommande ingrediens i Blandstaden 2.0. På Liljewall ser vi en ökad efterfrågan kring komplexa byggnader där flera typer av verksamheter samlas. Vi väljer att kalla denna multifunktionella projektkategori för ”Mixed Use”. Men hur ska man egentligen tänka när helt olika aktivitet och funktionalitet ska rymmas under ett och samma tak? Camilla Gyllestrand, arkitekt på Liljewall berättar mer om fenomenet.

 

MIXED-USEPROJEKT

ETT MIXAT TEAM

HENJE JOANNA_ny.png

Joanna Henje

Stadsbyggnad
0765-48 70 16

johe@liljewall.se

SIGNERT PATRIK.png

Patrik Signert

Vård
0707-52 66 57

pasi@liljewall.se

STÅL_LAURA_F_2.png

Laura Stål

Kommersiella fastigheter

0765-48 70 80

last@liljewall.se

ESPING-NORDBLOM HILDA.jpg

Hilda Esping Nordblom 

Bostäder

0709-90 91 42

hies@liljewall.se

NORDENKNEKT MADELEINE_ny.png

Madeleine Nordenknekt

Utbildning
0765-48 70 69

mano@liljewall.se

JOHANSSON MARIA.png

Maria Johansson
Sport & Fritid

0703-78 84 26

marjo@liljewall.se

HAGO TOMAS.png

Tomas Hago

Industri
0765-48 70 30

toha@liljewall.se

JOHANSSON ANDREAS_ny.png

Andreas Johansson

Landskap
0765-48 70 41

anjo@liljewall.se