Stadsbyggnad

För människor, byggnaderna & mellanrummen

På Liljewall samverkar flera marknadsområden för att skapa lösningar och visioner som svarar mot behoven.​ Inget uppdrag är det andra likt. Just därför utvecklas vårt arbetssätt kontinuerligt. Vi har byggt upp en unik förståelse för de olika aktörerna inom stadsutveckling då vi arbetar tillsammans med både privata och offentliga beställare.

Vi tar ett helhetsgrepp kring hållbarhetsfrågorna och styr processerna mot stadsmiljöer där ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer vägs samman och lägger grunden för det hållbara samhällsbyggandet.

Kommer framtidens samhälls-planering baseras på data?

Digitala verktyg och datainformerad design är en del av samhällets digitalisering som påverkar arkitektens arbetsmetoder och verktyg.  Men hur använder sig egentligen branschen av digitala analysverktyg för att skapa databaserad design? Ta del av förstudien som delar av vårt D+ team arbetat med.

Vi verkar som processledare och kreativ partner i de tidiga skedenas dialogprocess.

Värdeord och vision

I det inledande skedet definierar vi uppdragets och platsens specifika värden och förutsättningar. En gemensam vision och målbild formuleras tidigt och blir den röda tråden genom det fortsatta arbetet. Med engagemang och initiativ fungerar vi som motor och driver processerna framåt.

Kreativ process och workshops

Workshops är ett inspirerande arbetssätt som ger så många röster som möjligt ett forum i processens olika skeden. Denna samarbetsmetod är lika kreativ som effektiv och ger oftast upphov till oväntade idéer och infallsvinklar. 

Analys och förslag

Vi anpassar analysmetoden till varje projekts specifika förutsättningar. Analysen varvas sedan med förslag som stäms av med projektgruppen och bearbetas i en intensiv skissprocess tills alla parter enats om ett förslag. Genom växelverkan mellan analyser, dialog och gestaltningsförslag har vi utvecklat ett framgångsrikt arbetssätt.

Cecilia kommer närmast från AFRY där hon drivit frågor kring digitala verktyg för hållbar stadsplanering. För detta tilldelades hon 2019 års Clarence Morberg pris som årets unga samhällsbyggare. Cecilia kommer att ingå i Liljewalls D+ team samt i forskningsprojektet Digital Twin Cities och hon är certifierad samordnare inom CityLab Action.

Vi förstärker stadsbyggnadsstudion med prisbelönta Cecilia Windh

Vi lägger grunden för det hållbara samhällsbyggandet.

Arbeta med oss i detaljplanskedet och vid byggaktörsdrivna planprocesser

  • Vi har all kompetens samlad under ett tak. 

  • Vi har erfarenhet från gestaltning och projektering som direkt kan användas i allt från tidiga skisser till handläggandet av detaljplanen och vidare in i genomförandet.

  • ArchiCAD hjälper oss att göra snabba och tidiga modeller samtidigt som vi kan följa projektet hela vägen.

Läs mer om våra planarkitekter och deras syn på byggaktörsdrivna planprocesser och om vilka fördelar det är att jobba med Liljewall i den typen av processer.

 

STADSBYGGNADSPROJEKT

ANSVARIG INOM STADSBYGGNAD

WINDH_CECILIA.png

Cecilia Windh

Samhällsplanerare
0730-70 71 80

cewi@liljewall.se