Foto Liljewall Emma Karlsmark Elfstrand (1).JPG

Stadsbyggnad

För människor, byggnaderna & mellanrummen

På Liljewall samverkar flera marknadsområden för att skapa lösningar och visioner som svarar mot behoven.​ Inget uppdrag är det andra likt. Just därför utvecklas vårt arbetssätt kontinuerligt. Vi har byggt upp en unik förståelse för de olika aktörerna inom stadsutveckling då vi arbetar tillsammans med både privata och offentliga beställare. Vi tar ett helhetsgrepp kring hållbarhetsfrågorna och styr processerna mot stadsmiljöer där ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer vägs samman och lägger grunden för det hållbara samhällsbyggandet.

DSCF3542-2.jpg

Hur skapar vi attraktiva livsmiljöer i nordiska klimat?
 

Cirka 100 000 personer behöver lockas till Norrbotten och Västerbotten för att möta näringslivets krav på arbetskraft och invånartillströmning. Vad krävs för att människor söder om dessa regioner, som redan har tillgång till en attraktiv arbetsmarknad och ett levande samhälle, ska flytta norrut? Emma Gradin, planarkitekt på Liljewall träffar Alberto Giacometti på Nordregio för att diskutera utmaningar och möjligheter med stadsutveckling i nordiska klimat.

Liljewall har tecknat ett unikt avtal med allmännyttiga Framtiden Byggutveckling. Uppdraget omfattar i huvudsak projektutveckling i tidigt skede med extra fokus på stadens utvecklings-områden. Totalt ingår tre arkitektkontor i teamet, som under flera år kommer kunna lära av varandra när de utbyter kunskap och erfarenheter. 

DSC03637.jpg
ÖSTERMALMSPARK_LOKAL_Liljewall_200114.jpg

Det gamla sjukhusområdet i centrala Kristianstad står inför stora förändringar. Vi gör en ny strukturplan till underlag för en detaljplan som ska ge området Östermalms park nytt liv och fler bostäder som tillför nya värden. 

Vi verkar som processledare och kreativ partner i de tidiga skedenas dialogprocess.

Lena Boman är arkitekt och Hillevi Kittel planarkitekt på Liljewall. Tillsammans med kollegor och kunder jobbar med projekt och insatser inom stadsförnyelse och stadsanalys. Läs intervjun där de berättar mer om yrket, byggaktörsdrivna planprocesser och vilka fördelar det är att jobba med Liljewall i den typen av processer. 

Därför ska du arbeta med oss i  detaljplanskedet och vid byggaktörsdrivna planprocesser

VERKTYG FÖR EN EFFEKTIV DESIGNPROCESS

Digital

Toolbox

I vår digitala toolbox har vi samlat några av de parametriska verktyg vi använder för att lösa olika återkommande problem tidigt i ett byggprojekt. Med dem kan vi både skapa en flexibel modell och få med analyser från dag ett. Det förenklar arbetet framåt med att realisera just ditt projekt. Vi hjälper dig att hitta rätt från början och skräddarsyr ett paket av verktyg som möter just ditt projekts utmaningar.

Framsida_edited.jpg

Vi lägger grunden för det hållbara samhällsbyggandet.

Stadsutveckling

Vi arbetar med hållbar stadsutveckling där människans livsmiljö och grönomställning står i fokus. Delaktighet i processen skapar grunden för visioner och ökad kunskap om områdens kvaliteter. Med hjälp av digitala verktyg kan vi ta fram analyser baserat på områdens unika förutsättningar och skapa fysiska strukturer som är långsiktigt hållbara över tid.

Fysisk planering

Vi är experter på gestaltning, planering och kommunala planprocesser. Vi arbetar nära beställaren för att ta fram detaljplaner som kan anpassas till framtida förhållanden och möjliggöra en långsiktig utveckling. Vår samlade kunskap inom planering- och byggprocessen  gör det möjligt  för oss att gå hela vägen från strategi till detaljplan till färdigställda byggnader.

Anlita oss!

Vi besitter lång erfarenhet och stor kompetens inom följande område:

 • Förstudier

 • Planansökan

 • Workshop och medborgardialog

 • Platsanalys

 • Visioner och koncept

 • Planprogram

 • Utvecklingsplan och Strukturplan

 • Kvalitetsprogram

 • Gestaltningsprogram

 • Detaljplan

 • Översiktsplan

 • Digital analys i tidiga skeden

 • Sociala konsekvensanalyser och barnkonsekvensanalyser

 

STADSBYGGNADSPROJEKT

KONTAKT

WINDH_CECILIA.png
GRADIN EMMA.png
KARNELL GUSTAV.png

Emma Gradin
STOCKHOLM
Planarkitekt
0709-50 20 03

emgr@liljewall.se

Gustav Karnell
MALMÖ
Planarkitekt
0708-31 26 03

guka@liljewall.se

Cecilia Windh
GÖTEBORG
Samhällsplanerare
0730-70 71 80

cewi@liljewall.se