top of page

PROJEKT / BOSTÄDER / KVARTERET SUNDBERG, UDDEVALLA

KVARTERET SUNDBERG

Uddevalla går i bräschen för blandkvarteret

STATUS

UPPDRAGSGIVARE

ORT

ÅR

BRUTTOAREA (BTA)

ANTAL BOENDEN

PROJEKTTEAM

KONTAKTPERSON

FÄRDIGSTÄLLT

PEAB AB

UDDEVALLA

2014-pågående

CA 15 000 KVM

 

121

FREDRIK LÖFVENBERG

Uppdragsansvarig arkitekt

SUSANNA THIRINGER

Handläggande arkitekt

ALBERT CHEN

Handläggande ingenjör

Kvarteret Sundberg ligger mitt i centrala Uddevalla, mellan Västerlånggatan och Norra Drottninggatan. Sedan början av 80-talet då den gamla trähusbebyggelsen totalförstördes i en eldsvåda, har tomten legat obebyggd och använts som parkeringsyta. Nu blir här ett blandkvarter för ökad trivsel. 

Uddevalla stad har länge önskat att detta ”glapp” i kvartersstaden skulle återuppbyggas, och 2005 togs det fram en detaljplan för bostäder och centrumverksamhet.


Med början från 2006 har Liljewall i olika omgångar, för olika beställare och med skilda program, arbetat med kvarteret. Slutligen bildades en konstellation med Uddevallahem, HSB och Peab 2015, som nu i partneringsamverkan driver projektet.

Kvarteret där många olika människor möts

I markplanet byggs garage och kontors- och försäljningslokaler. På plan 2 ligger ett äldreboende med tre avdelningar samt kontorsytor. Vidare uppåt byggs lägenheter, såväl hyresrätter som bostadsrätter, grupperade runt en öppen innergård. Dessutom skapas ett serviceboende samt ett gruppboende i denna övre del av fastigheten.


Under 2016 lämnade vi in bygglov och därefter vidtog bygghandlingsprojektering, parallellt med byggstart i slutet av förra året.
För närvarande (feb -18) pågår byggnationen för fullt och man är uppe på plan 4, av totalt 6 våningsplan. Planerad inflyttning är under 2019.

bottom of page