top of page

Kulturmiljöer

Att förvalta ett kulturarv

De byggda miljöer där vi trivs som bäst är de som har en hög kvalitet där man kan erfara omsorg om både helhet och detalj. Vi värnar om kontinuitet där olika tider hakar i varandra utan dramatiska brott. Vår ambition är att förvalta vårt kulturarv och där vi gör tillägg eller förändrar byggnader och miljöer värderar vi och tar stor hänsyn till de ursprungliga intentionerna. 

Vi strävar efter att skapa förutsättningar för äldre byggnader/miljöer att fungera socialt och kulturellt hållbart i vår tid och i framtiden. För att det är viktigt!

Parker, kyrkogårdar och trädgårdar 

Vi värnar om och vill utveckla den gröna kulturmiljön. Platser för eftertanke, rekreation och lek där vi är omgivna av grönska är väsentliga för vårt välmående. Våra städer blir allt tätare och vi behöver platser där vi kan möta varandra eller vara för oss själva. Parker skapar minnen och kontinuitet och med vår kunskap vill vi ta historiska miljöer in i framtiden.

Renovering & transformation 

De byggda miljöerna är en gång skapade för att fylla behov för en viss tid. Behoven förändras och husen med dem. Vi arbetar med renovering och ibland transformation av det som en gång byggts. Det är ofta känsliga miljöer och tillsammans med antikvarier värderar och bedömer vi vad som är möjligt att göra. Vi försvarar kvaliteter, men vi ser också möjligheter till förändring.

Nya kulturbyggnader

Byggnader som vänder sig till människor och erbjuder ett kulturellt innehåll ligger oss varmt om hjärtat. Det kan vara bibliotek, museer eller sakrala byggnader. Gemensamt för dessa byggnader är att de vill bjuda in till andra upplevelser än de som våra vardagsliv ger oss. De har ett innehåll som får oss att reflektera över våra liv och våra villkor där arkitekturen bli en del av hela upplevelsen.

1_Avenyn Ett_Foto Anna Kristinsdottir-05902.jpg

Avenyn Ett
 
I nära samarbete med hyresgäst, fastighetsägare, antikvarie och hantverkare har vi haft det stora nöjet att restaurera den anrika våningen på Kungsportsavenyen i hjärtat av Göteborg.

Dicksonska palatset i Göteborg ska renoveras och öppnas upp för publik

Axel Ebbes konsthall restaureras
och får en ny årsring

AXEL_EBBE_Exteriör_Liljewall_211015.jpg

Bevarande och återskapande av Göteborgs domkyrka

DSC08282_webb.jpg
handel_kontor_liljewall_antikhallarna_nu

Antikhallarna fick ett lyft i renovering och Nudie Jeans huvudkontor flyttade in.

handel_kontor_liljewall_antikhallarna_nu
Oavsett tidsålder eller innehåll kan det byggda ge oss oskattbara upplevelser. Vi vill vara med och forma sådana miljöer och se till att de som redan finns också bevaras för framtiden.
Projekt Kulturmiljöer

KULTURMILJÖPROJEKT

KONTAKT

ASKERGREN ÅSA 1.png
OHLIN FRIDA 2.png

Frida Öhlin
MALMÖ
Arkitekt
0765-01 71 48

froh@liljewall.se

Åsa Askergren
GÖTEBORG
Arkitekt
0721-58 30 51

asas@liljewall.se

bottom of page