Om oss

Det här är Liljewall

Liljewall är idag ett av Sveriges ledande arkitektkontor med över 240 arkitekter och ingenjörer i Göteborg, Stockholm, Malmö och Buenos Aires. Vi skapar byggnader och miljöer som inspirerar, berör och tillför värden för såväl den enskilda människan som för samhället i stort. Det gör vi genom en väl utarbetad och testad arbetsmetod som genomsyras av delaktighet, kreativitet och erfarenhet. 

God arkitektur gör skillnad

Det gör den genom hållbarhet, god funktion och vass gestaltning. Sådana byggnader och miljöer engagerar och skapar mervärden för såväl den enskilda människan som samhället i stort.

 

Därför är vi stolta över att tillsammans med våra kunder skapa mötesplatser där glädje, förväntningar, trivsel, arbetsro, studieglädje, lekfullhet, trygghet, energi, hälsa och inspiration frodas. 

Vi värderar långsiktiga relationer och möter dig genom dialog, lyhördhet och nyfikenhet. Resultatet blir väl förankrad och vasst gestaltad arkitektur.

Gemenskap & delaktighet

Vi arbetar i kreativ samverkan och dialog med våra kunder och kollegor. Tillsammans lyfter vi våra idéer och synsätt till nya höjder – med gemensam kraft formar vi goda relationer, stark företagskultur och arkitektur. 

Liljewall är helt medarbetarägt och det är ett aktivt val vi gjort. Vi anser att det gör oss mer delaktiga och därmed mer engagerade – något som även gynnar dig som kund.

Jämställdhet & mångfald

Vi tror på ett jämställt kontor och samhälle där alla får och har en plats. Vi granskar och ifrågasätter aktivt normer – inte bara i våra projekt utan även i vårt interna jämställdhetsarbete där vi kontinuerligt utvärderar vår organisation.

Digitalt
& medvetet

Vi arbetar med en bred palett av digitala verktyg för att genomföra våra projekt. BIM-modellen skapar utmärkt synergi mellan teknik, process och organisation där all information finns samlad. Med 3D-modellering kan du se byggnaden utvecklas live när vi arbetar i modellen (BIM). 

Genom att vi sammankopplar erfarna BIM-experter, programmerare, nytänkande arkitekter, visualiserare och marknadsförare utvecklar vi kontinuerligt morgondagens arkitektroll.  

Hållbarhet

& långsiktighet

Vi tror på långsiktiga relationer och genomarbetad arkitektur. Arkitektur som skapar ett bättre samhälle och som nästa generationer kan känna sig stolta över. Ett engagerat miljöarbete tar hänsyn till resurser, kretslopp och människors välbefinnande genom hela processen. Ekologiska-, sociala- och ekonomiska hållbarhetsperspektiv är grundstenarna i vårt arbete.

Vår vision är att skapa "Arkitektur för människor som förbättrar världen".

Vi engagerar oss
Inför varje år väljer vi ut en eller flera organisationer som vi väljer att sponsra med medel och engagemang – ofta i frågor där vårt hjärta klappar lite extra. Här är 2021 års initiativ:
Plan International
Läxhjälpen 
Aktiv skola
Move It
Ideellt vårdprojekt i Tanzania genom Sveriges Ingenjörer