top of page

BIM

BIM- samordning för en smidig byggprocess och en effektivare projektering

Building Information Modelling (BIM), är en process som resulterar i en eller flera informationsmodeller över en byggnad som alla konsulter i projektet kan arbeta i. Arbetssättet leder till ökad lönsamhet, bättre kvalitet och högre effektivitet inom hela samhällsbyggnadssektorn. Genom BIM upptäcks problem, krockar och knäckfrågor redan under projekteringen vilket sparar både tid, pengar och resurser under byggprocessen. Ändring- och tilläggsarbeten kan undvikas genom att eventuella problem får en lösning redan vid ritbordet. BIM-samordning ökar affärsnyttan och bidrar till att realisera hållbarhetsmål.

BIM-samordnarens fokus är att säkerställa byggbarheten i tvärvetenskapliga projekteringsmodeller och att kunna leda en grupp underkonsulter genom problemlösning och kvalitetskontroll.

Vi erbjuder flera tjänster kopplat till BIM

  • BIM-samordning genom hela projektet

  • Rådgivning och manualer

  • Datasamordning

  • Kollisionskontroller

  • Klimatberäkningar

  • Kostnadskalkyler

  • VR och 3D-granskning

  • Projektinformation inför förvaltningsskedet

Arkitekten som samordnare

Stora och komplexa projekt med mer information kräver noggrann samordning genom en tydlig kravställning. Samordnaren tar fram styrdokument utifrån hur man ska arbeta och ansvarar för att arbetssättet implementeras rätt. Liljewall kan bidra med att hjälpa beställare att kravställa just det som är värdeskapande i det aktuella projektet, så att tid och pengar inte slösas på fel arbete. Vi ser en fördel i att vi som arkitekter har rollen som BIM-samordnare. Vi har en stor förståelse för byggprocessen och om vi har arkitektuppdraget har vi redan full koll på projektet. Vi har även ett öga för gestaltning och kan därför granska och olika åtgärder med slutresultatet i åtanke.

BIM i projekt

Arkitektens uppdrag spänner sig i stort sett över hela byggprocessen, från idé och definition av projektet till färdigprojektering – och ibland ända in i förvaltningsskedet.Vi på Liljewall använder BIM som arbetssätt redan från skissbordet och utvecklar hela tiden nya smarta och effektiva sätta att analysera våra modeller. Genom att vi jobbar med OpenBIM kan vi använda de andra konsulternas BIM-modeller som 3D-underlag direkt i våra modeller och alltid ha en aktuell och koordinerad modell och därmed få färre fel.

Visuella arbetsmetoder

En tydlig och visuell modell är några av fördelarna som de flesta associerar med BIM. När du kommer till ett möte hos Liljewall och vi går igenom 3D-modellen på stor skärm. Genom BIMx eller Dalux kan vi tillsammans utforska BIM-modellen på olika mobila enheter på och utanför kontoren. Visualisering med VR-teknik ger en möjlighet att uppleva en byggnad i förtid och få en verklig uppfattning av storleken, rumsligheten och kvaliteter inne i byggnaden.

Vi använder en och samma digitala modell av projektet genom alla skeden vilket ger den bästa mixen av visualisering, kontroll, kvalitet och leverans i alla typer och storlekar av projekt. Projekt där alla använder BIM har de bästa förutsättningarna för att projektet ska bli både arkitektoniskt bra och dessutom byggas inom kostnads- och tidsramarna.

Förlossning- och neonatal, 

Östra sjukhuset

Vårdens ofta stora byggnadsvolymer har höga byggnads- och installationstekniska krav med mycket inredning och utrustning som ska klassificeras. BIM-modellen håller ihop all information på ett strukturerat och sökbart sätt, och gör det samtidigt enkelt att föra en dialog med brukare där vi tillsammans skapar bra lösningar. Det är enkelt att kontinuerligt uppleva och visualisera den arkitektoniska helheten under designprocessen.

 

Modern arkitektur i historisk hamnmiljö

Uppdraget med kvarteret Borgen i Halmstad startade som en tävlingsvinst i parallella uppdrag 2012 som Liljewall utförde ihop med Vilhelm Lauritzen arkitekter. 2018 tilldelades det Halmstads Arkitekturpris. Både husens placering och planlösningarna har studerats noga för maximalt dagsljus i bostad och på gård samt utblickar mot vattnet, något som varit möjligt tack vare BIM-modellen.

KONTAKT

Mats Knutsson

Mats Knutsson
Göteborg
0705-75 06 05

maknu@liljewall.se

SÖDERSTRÖM JOHAN_NY.png

Johan Söderström
Göteborg
0732-54 36 34
joso@liljewall.se

BROBERG KRISTEN.png

Kristen Broberg
Göteborg
0706-30 96 32
krbr@liljewall.se

bottom of page