top of page

BIM

För en smidig byggprocess och en effektivare projektering

Arkitektens uppdrag spänner över i stort sett hela byggprocessen, från idé och definition av projektet till färdigprojektering – och ibland ända in i förvaltningsskedet. Vi använder en och samma digitala modell av projektet genom alla skeden vilket ger den bästa mixen av visualisering, kontroll, kvalitet och leverans i alla typer och storlekar av projekt. Projekt där alla använder BIM har de bästa förutsättningarna för att projektet ska bli både arkitektoniskt bra och dessutom byggas inom kostnads- och tidsramarna. BIM-modellen börjar sitt liv huvudsakligen som en visuell 3D-modell och fylls under processens gång på med ökad detaljering och information för att optimera processens framåtskridande i varje skede.

Optimering av processen

Processen att skapa, hantera och kommunicera information är det centrala temat i BIM. Vi använder BIM som arbetssätt redan från skissbordet och helst tillsammans med dig, beställaren, för att kunna optimera hela processen. Vi ser BIM som ett perfekt digitalt verktyg för en LEAN-byggprocess och strävar efter att uppnå den bästa designen med hjälp av den mest effektiva processen och den mest effektiva teknologin.

Building Information Modelling (BIM), är en process som resulterar i en eller flera informationsmodeller som alla konsulter i projektet kan arbeta i. Arbetssättet leder till ökad lönsamhet, bättre kvalitet och högre effektivitet inom hela samhällsbyggnadssektorn.

Effektiv samordning

Effektiv samordning mellan de projekterande konsulterna är nyckeln till en snabb projektering med så få fel som möjligt. Genom att vi jobbar med OpenBIM kan vi använda de andra konsulternas BIM-modeller som 3D-underlag direkt i våra modeller och alltid ha en aktuell och koordinerad modell och därmed få färre fel. Vi gör också projektanpassade BIM-manualer enligt OpenBIM som hjälper dig att genomföra ditt projekt på bästa sätt.

VISUELL 3D-MODELL

En tydlig och visuell modell är några av fördelarna som de flesta associerar med BIM. Vår BIM-lösning låter oss arbeta i samma modell genom hela projektet, från tidig skiss till relation. När du kommer till ett möte hos Liljewall och vi går igenom 3D-modellen på stor skärm så är det alltid den skarpa BIM-modellen. I och med att vi har den har vi också direkt tillgång till de varianter av VR och AR som projektet behöver. Genom BIMx eller Dalux kan vi tillsammans utforska BIM-modellen på olika mobila enheter på och utanför kontoren. Vi jobbar även med visualisering av data som en del i vår digitala strategi genom gruppen D+.

BIM är en process som handlar om att skapa och använda en intelligent 3D-modell för att informera och förmedla projektbeslut.

Förlossning- och neonatal, 

Östra sjukhuset

Vårdens ofta stora byggnadsvolymer har höga byggnads- och installationstekniska krav med mycket inredning och utrustning som ska klassificeras. BIM-modellen håller ihop all information på ett strukturerat och sökbart sätt, och gör det samtidigt enkelt att föra en dialog med brukare där vi tillsammans skapar bra lösningar. Det är enkelt att kontinuerligt uppleva och visualisera den arkitektoniska helheten under designprocessen.

 

Modern arkitektur i historisk hamnmiljö

Uppdraget med kvarteret Borgen i Halmstad startade som en tävlingsvinst i parallella uppdrag 2012 som Liljewall utförde ihop med Vilhelm Lauritzen arkitekter. 2018 tilldelades det Halmstads Arkitekturpris. Både husens placering och planlösningarna har studerats noga för maximalt dagsljus i bostad och på gård samt utblickar mot vattnet, något som varit möjligt tack vare BIM-modellen.

TEAMET

BROBERG KRISTEN_ny.png

Kristen Broberg
0706-30 96 32
krbr@liljewall.se

Mats Knutsson

Mats Knutsson
Göteborg
0705-75 06 05

maknu@liljewall.se

LINDKVIST JOHAN.png

Johan Lindkvist
Stockholm
0765-01 71 89

joli@liljewall.se

MARTIN-WALLET.png

Martin Wallet
Malmö
0765-01 71 47
mawa@liljewall.se

bottom of page