Projektledning

Projekt- och byggledning från idé till färdig byggnad

 Vi tror på att skapa ett gott samarbetsklimat och en inspirerande plattform där alla genom öppen dialog kan föreslå lösningar. Att få alla inblandade motiverade är nyckeln till att projektet lyckas. Vi följer dig steg för steg – från utredning fram till inflytt/drift och ser till att projektet går i mål under de förutsättningar som råder.

DSC01369.jpg

Projektspecifika arbetsprocesser

Varje projekt är unikt. Därför anpassar vi vår arbetsprocess efter ditt projekt och dina behov. Vi ser gärna att vi kommer in så tidigt som möjligt i processen för att kunna ge bästa möjliga styrning – men vi kan givetvis ta vid där det behövs.

På Liljewall är vi vana att hantera hårt tidspressade scheman likaså projekt där det finns en återhållsam budget. Vi tar oss an stora som små projekt och värdesätter en dialog med hela teamet under hela arbetsprocessen. 

Med vårt helhetsperspektiv och bred erfarenhet av arkitektur, projektledning och byggprocesser leder vi effektivt och engagerat projekten framåt.

Image by Raychan

Visuell projektering

Som projekteringsledare och projektledare arbetar vi med att implementera digitala hjälpmedel i våra projekt för att underlätta och effektivisera arbetsprocessen under projekteringen. Arbetssättet synliggör framgång och problem. Mötena blir lösningsinriktade genom att projektmedlemmar får tillgång till digital tidplan, frågetavla, beslutblogg och post it lappar. Metoden gynnar en transparens, delaktighet och effektivitet under arbetsprocessen. Det ser vi som ett mervärde för kunden och alla involverade.

Sand Dunes

Forskning

Genom LBF-forskningsstiftelse har projektet "Miljöfokus och optimering inom byggprojektering" tilldelats medel. Projektet ämnar skapa arbetsmetoder där ett utökat fokus på att klimatneutralitet med koppling till klimatsmart gestaltning kommer in som självklar parameter i projekt- och projekteringsprocessen

Gray Structure

Kompetenser

Dessa kompetenser kan vi bidra med:
 

  • Generalkonsult

  • Projektledning

  • Projekteringsledning

  • Byggledning

  • Kontrollansvarig

  • Arbetsmiljösamordnare
    /Bas-P

  • Miljösamordning

Vi projekterings-leder Hoppet –Sveriges första fossilfria förskola

Liljewall har utsetts som projekteringsledare för innovationsprojektet "Hoppet" utlyst av Göteborgs Stad. Projektet är ett initiativ som ämnar skapa förutsättningar för att nå Göteborgs Stads mål om en klimatneutral stad med hållbar och rättvis utsläppsnivå år 2030. 

Hoppet LINK arkitektur_Derome.png

Visualisering: LINK Arkitektur

Johan_brendelökken_Liljewall.png

I september 2020 togs det första spadtaget för det som ska bli Sveriges första fossilfria förskola. Efter många möten och utbyten har arbetsgruppen lyckats minska projektets utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser med 70 procent. Vi träffar Johan Brendelökken, projekteringsledare, för att höra om hur resan har varit och vilka lärdomar som finns att hämta till kommande fossilfria byggnationer.

LILJEWALL MÖTER

Johan Brendelökken om förskolan Hoppet

 

PROJEKT INOM PROJEKTLEDNING

ANSVARIG INOM PROJEKTLEDNING

PAMELA PAREDES_NY.jpg

Pamela Paredes

Projektledare

0765-48 70 35

papa@liljewall.se