top of page

Projektledning

Projekt- och byggledning från idé till färdig byggnad

 Vi tror på att skapa ett gott samarbetsklimat och en inspirerande plattform där alla genom öppen dialog kan föreslå lösningar. Att få alla inblandade motiverade är nyckeln till att projektet lyckas. Vi följer dig steg för steg, från utredning fram till inflytt/drift, och ser till att projektet går i mål under de förutsättningar som råder.

För Västfastigheter  projekteringsleder vi Sahlgrenska Life Hus 1 - en storsatsning på framtidens forskning och vård.

Sahlgrenska Life är en investering för konkurrenskraftiga miljöer för ledande forskning, utbildning, vård och innovation. Byggnaderna kommer omfatta ca 65 000 och  har potential att bli en av de största mötes- och arbetsplatserna för life science-forskning i Norden. I projektet ställs krav på såväl bevarande som återbruk samt höga energi- och utsläppskrav.

Rendering Hus 1_arkitema_sweco.jpg

Visualisering: Arkitema /Sweco

Johan_brendelökken_Liljewall.png

I september 2020 togs det första spadtaget för det som ska bli Sveriges första fossilfria förskola. Efter många möten och utbyten har arbetsgruppen lyckats minska projektets utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser med 70 procent. Vi träffar Johan Brendelökken, projekteringsledare, för att höra om hur resan har varit och vilka lärdomar som finns att hämta till kommande fossilfria byggnationer.

LILJEWALL MÖTER

Johan Brendelökken om förskolan Hoppet

 Projekterings-ledare för Hoppet – Sveriges första fossilfria förskola

Liljewall utsågs som projekteringsledare för innovationsprojektet "Hoppet" utlyst av Göteborgs Stad. Projektet är ett initiativ som ämnar skapa förutsättningar för att nå Göteborgs Stads mål om en klimatneutral stad med hållbar och rättvis utsläppsnivå år 2030. 

Hoppet LINK arkitektur_Derome.png

Visualisering: LINK arkitekter

Med vårt helhetsperspektiv och bred erfarenhet av arkitektur, projektledning och byggprocesser leder vi effektivt och engagerat projekten framåt.

Projekteringsledning – visuell projektering

Som projekteringsledare arbetar vi med att implementera digitala hjälpmedel i våra projekt för att underlätta och effektivisera arbetsprocessen under projekteringen. Arbetssättet synliggör framgång och problem. Mötena blir lösningsinriktade genom att projektmedlemmar får tillgång till digital tidplan, frågetavla, beslutblogg och post it lappar. Metoden gynnar en transparens, delaktighet och effektivitet under arbetsprocessen. Det ser vi som ett mervärde för kunden och alla involverade.

DSC03558.jpg

Generalkonsult

Vi tar ofta rollen som generalkonsult, och hjälper dig att sätta ihop ett arbetsteam som är bäst lämpad för att utföra ditt projekt. Vi ställer krav på underkonsulter baserad på förmågan till samarbete, liknande värderingar och tryggheten kring hur projekt bedrivs. Som generalkonsult tar vi helhetsansvar. Du som kund kan känna dig trygg med att vi ansvarar för ekonomi, tider och leder projekteringen till önskat mål och behov.

Projektledning

Som projektledare tar vi ansvar för projektets planering, genomförande och avslut till rätt kvalitet inom fastställda kostnads- och tidsramar. Vi kan agera som er representant mellan myndigheter, projektörer, entreprenörer och intressenter. Vårt team lägger stor vikt på att vara lösningsorienterade, effektiva, leverera hög kvalitet samt har förståelse för hållbar arkitektur och era affärsmål. Som projektledare ansvarar vi för hela eller delar av projektet, men kan även agera som projektledarstöd.

Byggledning

Efter projektering ska ditt projekt realiseras. Då kan vi hjälpa dig att ansvara för byggledningen. Det innebär att vi som byggledare är på plats under produktionen, ser till att rätt produkt levereras och kontrollerar överenskommen kvalitet. Som byggledare håller vi i byggmöten, stämmer av ekonomi och tid, kontrollerar genomförandet, tillkommande arbeten och besiktningar, samt stöttar dig under inflytt och garantitiden.

Projektspecifika arbetsprocesser

Varje projekt är unikt. Därför anpassar vi vår arbetsprocess efter ditt projekt och dina behov. Vi ser gärna att vi kommer in så tidigt som möjligt i processen för att kunna ge bästa möjliga styrning – men vi kan givetvis ta vid där det behövs. Vi tar oss an stora som små projekt och värdesätter en dialog med hela teamet under hela arbetsprocessen. 

Construction Workers

Anlita oss

Vi besitter lång erfarenhet och stor kompetenser inom följande områden:

  • Generalkonsult

  • Projektledning

  • Projekteringsledning

  • Byggledning

  • Kontrollansvarig

  • Arbetsmiljösamordnare
    /Bas-P

  • 3D-samordning

  • Miljösamordning

Projekt Projektstyrning

PROJEKT INOM PROJEKTLEDNING

KONTAKT

SÖDERSTRÖM JOHAN_NY.png

Johan Söderström
Projektledare
0732-54 36 34
joso@liljewall.se

bottom of page