Projektledning

Projekt- och byggledning från idé till färdig byggnad

 Vi tror på att skapa ett gott samarbetsklimat och en inspirerande plattform där alla genom öppen dialog kan föreslå lösningar. Att få alla inblandade motiverade är nyckeln till att projektet lyckas. Vi följer dig steg för steg – från utredning fram till inflytt/drift och ser till att projektet går i mål under de förutsättningar som råder.

Projektspecifika arbetsprocesser

Varje projekt är unikt. Därför anpassar vi vår arbetsprocess efter ditt projekt och dina behov. Vi ser gärna att vi kommer in så tidigt som möjligt i processen för att kunna ge bästa möjliga styrning – men vi kan givetvis ta vid där det behövs.

På Liljewall är vi vana att hantera hårt tidspressade scheman likaså projekt där det finns en återhållsam budget. Vi tar oss an stora som små projekt och värdesätter en dialog med hela teamet under hela arbetsprocessen. 

Dessa kompetenser kan vi bidra med:

  • Generalkonsult

  • Projektledning

  • Projekteringsledning

  • Byggledning

  • Kontrollansvarig

  • Arbetsmiljösamordnare/Bas-P

  • Miljösamordning

Med vårt helhetsperspektiv och bred erfarenhet av arkitektur, projektledning och byggprocesser leder vi effektivt och engagerat projekten framåt.

Vi projekterings-leder Hoppet –Sveriges första fossilfria förskola

Liljewall har utsetts som samarbetspartner för innovationsprojektet "Hoppet" utlyst av Göteborgs Stad. Projektet är ett initiativ som ämnar skapa förutsättningar för att nå Göteborgs Stads mål om en klimatneutral stad med hållbar och rättvis utsläppsnivå år 2030. 

Hoppet LINK arkitektur_Derome.png

Visualisering: LINK Arkitektur

 

PROJEKT INOM PROJEKTLEDNING

1/1

ANSVARIG INOM PROJEKTLEDNING

Pamela Paredes

Projektledare

0765-48 70 35

papa@liljewall.se