top of page
trähus_webb.jpg

Bostäder

Livsmiljöer att trivas i

Nya familjesituationer och livsstilar påverkar hur och var vi vill bo. Likaså ställer urbanisering och nyanlända medborgare krav på bostadsbyggandet men även på hur och var bostäderna utformas. Behoven förändras och idag ser vi en större efterfrågan av flexibilitet och social hållbarhet. Vi gestaltar bostäder där vi lägger lika stor vikt vid livet utanför som innanför väggarna. Mellanrummen som skapar möten, glädje och trygghet. Med stöd av noggranna analyser anpassar, placerar och planerar vi boenden med människan i fokus.

Glöm inte bostadskvaliteterna när bostadsbyggandet tar fart igen

Bostadsbyggandet må ha tvärbromsat på grund av rådande konjunktur men fortsatt kvarstår det faktiska behovet av bostäder. När skulden ska återbetalas och bostadsbyggandet tar fart igen är det viktigt att inte glömma bostadens kvaliteter i jakten på att bygga i kapp bostadsbeståndet. Inom Liljewall är bostadskvaliteter en stark ledstjärna – dessutom väl förankrad i forskning som bedrivs genom bland annat Chalmers tekniska högskola

Bostadstornet Gångaren omfattar 78 lägenheter med en takterrass, två källarvåningar, lokal i bottenplan och ett underjordiskt garage. Här har fokus varit att hitta bostadslösningar för olika behov. 

GÅNGAREN_BALKONG_Liljewall_200810.jpg
GoCoLiving_KvarterB_Liljewall_FINAL_211220.jpg

I Mölndal direkt söder om Göteborg växer det fram
ett innovationskluster med fokus på hälsa, medicinsk utveckling och digitala hälsotjänster. För Balder har vi gjort det vinnande tävlingsbidraget i parallella uppdrag – att utveckla ett av bostadskvarteren innehållande hyresrätter och forskarbostäder.

Malmös äldsta industriområde blir levande kvartersstad. Kvarteret Brännaren i Norra Sorgenfri får nytt liv med husen ØF17 & ØF19. Ett spännande projekt med trivsamma bostäder i framkant.

BRÄNNAREN16_INTERIÖR_PLAN5_BILD9_Liljewa
10_Kalltorp_Foto_Anna Kristinsdottir.png

De nya studentbostäder i Östra Kålltorp ligger i en anrik och grönskande miljö. Med Renströmska sjukhuset som närmaste granne har ord som stilrent och tidlöst varit i fokus. Renodlade former, enkla och klassiska volymer i tegel fick därför styra konceptet.

Vi vill skapa bostäder att trivas i, långsiktiga, flexibla bostäder som främjar möten och som håller över tid.

BOSTADSPROJEKT

Projekt Bostäder

KONTAKT

MORICHETTO_HANNA_NY.png

Hanna Morichetto
GÖTEBORG
Arkitekt

0705 73 18 54
hamo@liljewall.se

SVENSSON_TOVE.png
KARLSSON SOFIE 2.png

Tove Svensson
STOCKHOLM
Arkitekt

0708 82 69 26 
tosv@liljewall.se

Sofie Karlsson
MALMÖ
Arkitekt

0705  36 94 55
soka@liljewall.se

bottom of page