top of page
Bettorp_ÄBO_Orangeri_Liljewall_190318.jpg

Omsorgsboenden

Bostäder för god hälsa och ökat välbefinnande

Vårt samhälle står inför utmaningar i en alltmer åldrande befolkning. Den byggda miljön måste utformas utifrån ökad medellivslängd, samtidigt som den behöver anpassas till skiftande individuella behov för maximalt välbefinnande. Arkitektur, både vad gäller byggnader och landskap, är tillsammans med inre miljöer och ljusdesign viktiga verktyg för utveckling av goda livsmiljöer. Vi baserar vår design av boendemiljöer för äldre på forskning och erfarenhet, samtidigt som vi drivs av nyfikenhet för att utveckla morgondagens bästa omsorgsboenden. På Liljewall vill vi arbeta för att bryta ofrivillig ensamhet. Vi vill skapa trygga och trivsamma miljöer som fungerar för olika behov och önskemål.

Vackert, funktionellt, klimatneutralt och samtidigt ekonomiskt hållbart har varit ledorden för Sköndalsvillan söder om Stockholm. Ett klimatneutralt vård- och omsorgsboende som svarar till branschens tuffaste miljökrav, NollCO2 och Miljöbyggnad Guld 3.1.

Sköndalsvillan_preview_Foto Johan Eldrot-16.jpg
harald2.png

 I en intervju delar Harald Gamrell, arkitekt bakom Sköndalsvillan, med sig av sina tankar kring de förutsättningar och vägval som har format slutresultatet 

Villa Stallgången är det centrala omsorgsboendet som förenar historiska marker med det nya Eskilstuna. 

APN02723.jpg
Bettorp_ÄBO_Entre_Liljewall_210524.jpg

Kornellen är ett vård- och omsorgsboende som präglas av trygghet, trivsamhet och resurseffektivitet och där hälsa och livskvalitet står i fokus. Ett välkommet tillskott i Örebro.

Generellt ska äldre människor ges möjlighet att bo kvar i sin vanliga bostad så långt det är möjligt och där få hjälp och stöttning i vardagen. 
Senior Couple Doing Yoga

Seniorbostäder

Seniorbostäder eller bostäder för “55+” är en boendeform för personer som är eller kommer att bli pensionärer inom en snar framtid. På ett seniorboende ordnas ofta gemensamma aktiviteter såsom exempelvis bridgekvällar, snickarkurser, studiecirklar eller bara gemensam fika. Det är ofta bostadsrättsföreningar som bildar seniorboende. Seniorboende är för friska, pigga pensionärer.

Old Man Sitting

Korttidsboende

Korttidsboende är en form av vård- och omsorgsboende där man bor en begränsad tid. Korttidsboende har personal dygnet runt. Vissa korttidsboenden kan vara inriktade mot rehabilitering. Korttidsboende erbjuds bland annat personer som är färdigbehandlade på sjukhus men ännu inte redo att återgå till det egna hemmet.

Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende är ett boende för äldre som har ett stort och långvarigt behov av omvårdnad dygnet runt. Man bor i egen lägenhet eller har ett eget rum, med tillgång till gemensamhetslokaler. En del boenden riktar sig till personer med stora fysiska vårdbehov och andra till personer med demenssjukdom. Flera boenden vänder sig till båda grupperna, men har olika avdelningar beroende på vilket stöd man har störst behov av.

Whispering to Granddad

Trygghets-boende

Trygghetsbostäder eller bostäder för “70+” är en boendeform där det finns personal på plats dagligen, som på olika sätt kan stödja de boende under vissa angivna tider. Bostäderna är hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt som innehas av en person som har fyllt 70 år. Vissa tjänster som till exempel matleveranser kan ingå i boendet.

LSS-boende

Ett LSS-boende avser en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), som innebär en bostad som är anpassad för personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. Boendet kan vara ett gruppboende, ett servicehus eller en annan särskilt anpassad bostad. Till exempel kan personer med utvecklingsstörning, autism, hjärnskada eller rörelsehinder bo i ett LSS-boende. Att bo i ett LSS-boende är frivilligt för den enskilde.

Forskningen visar att äldre får en ökad levnadsglädje när de får umgås med barn. Vi på Liljewall vill därför bygga kvarter där äldre och barn möts naturligt, det kan handla om att lägga en skola eller förskola i anslutning till ett omsorgsboende.
DSC00042_webb.jpg

Ovanpå Farsta strands tunnelbanestation har vi ritat en tillbyggnad i trä som rymmer ett vård- och omsorgsboende med inriktning demensboende, och bidrar med liv och rörelse i och kring byggnaden. 

Bovieran är ett bostadskoncept som riktar sig till människor som är över 55 år. Generellt bygger konceptet på att skapa trygghet och gemenskap. Det som utmärker Bovieran mest är den lummiga vinterträdgården som öppnar upp för ett aktivt liv året om.

Bovieran_Nova_Innergård_dag_Liljewall_we

ETT URVAL HÅLLBARA PROJEKT

KONTAKT

BROBERG KRISTEN.png
Rahnavard_Leyla.png
VORREITER DARIA.png

Kristen Broberg
GÖTEBORG
Arkitekt

0706-30 96 32
krbr@liljewall.se

Leyla Rahnavard
STOCKHOLM
Arkitekt

0765-91 71 84
lera@liljewall.se

Daria Vorreiter
MALMÖ
Arkitekt

0708-43 91 05
davo@liljewall.se

bottom of page