Utbildning

Inbjudande läromiljöer som möjliggör utveckling

Synen på utbildningslokaler håller på att förändras. Nya rön och perspektiv på lärande driver på utvecklingen, likaså vilken plats skolan ska ha i staden. Till skillnad från 70-talets låga L-formade förskolor som skulle associera till en trygg hemmamiljö så pekar nu forskning på andra viktiga aspekter. Hur kreativitet och lösningsförmåga kan triggas till exempel.

 

Skolan börjar dessutom återinta stadsrummet och blir en mötesplats i staden ur ett socialt, ekonomiskt och hållbart perspektiv. Från en skola i periferin till en skola mitt i byn som integrerar och samordnar fler samhällsnyttiga funktioner till invånarnas glädje. Stadens invånare och elever vill ha nära till viktiga samhällsfunktioner som utbildning, arbete och omsorg.

Gruvan i Malmberget, dagbrottet i Aitik, den norrländsk floran och samisk mönsterkultur är alla betydande inspirationskällor som gett avtryck i Kunskapshusets arkitektur och form.

Kunskapshuset_Foto_Anders-Bobert--10.jpg

Klimatsmarta & prisbelönta 

Hyllievångsskolan i Malmös nya stadsdel Hyllie

Herrestaskolan är Sveriges första skola byggd i massivträ. 

Herrestaskolan 48.jpg

Vi anser att skolan är en av de allra viktigaste komponenterna för det Sverige vi ser idag – en skola mitt i byn, med lokaler där man kan mötas och lära av varandra.

Arkitekten Madeleine Nordenknekt och inredningsarkitekten Linda Nilson har studerat dagens läromiljöer och gjort en förstudie som visar på vilka verktyg vi behöver för att utforma framtidens skolmiljöer.  

Att arbeta med utformningen av skolans rum kräver en medvetenheten och förståelse för hur arkitekturen kan stärka det goda lärandet. Vi hörde oss för med författarna till förstudien, Madeleine Nordenknekt och Linda Nilson, som i en intervju berättar om arbetet och vad de har kommit fram till.

Liljewall och Peab har tagit fram olika förskolekoncept i trä som tilldelats rikstäckande ramavtal via Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) – och blir därmed en av de elva huvudleverantörerna. Miljö- och hållbarhet var ett viktigt fokusområde i upphandlingen och byggande med så låg koldioxidbelastning som möjligt uppmuntrades. 

Koncept-förskolor

i trä med låg koldioxid-belastning 

UTBILDNINGSPROJEKT

 
1/1

Vi vet att skolans utformning gör skillnad för barns utvecklande och lärande.

ANSVARIG INOM UTBILDNING

Madeleine Nordenknekt

Arkitekt
0765-48 70 69

mano@liljewall.se