Utbildning

Inbjudande läromiljöer som möjliggör utveckling

Synen på utbildningslokaler håller på att förändras. Nya rön och perspektiv på lärande driver på utvecklingen, likaså vilken plats skolan ska ha i staden. Till skillnad från 70-talets låga L-formade förskolor som skulle associera till en trygg hemmamiljö så pekar nu forskning på andra viktiga aspekter. Hur kreativitet och lösningsförmåga kan triggas till exempel.

 

Skolan börjar dessutom återinta stadsrummet och blir en mötesplats i staden ur ett socialt, ekonomiskt och hållbart perspektiv. Från en skola i periferin till en skola mitt i byn som integrerar och samordnar fler samhällsnyttiga funktioner till invånarnas glädje. Stadens invånare och elever vill ha nära till viktiga samhällsfunktioner som utbildning, arbete och omsorg.

Klimatsmarta & prisbelönta 

Hyllievångsskolan

Vi anser att skolan är en av de allra viktigaste komponenterna för det Sverige vi ser idag – en skola mitt i byn, med lokaler där man kan mötas och lära av varandra.

Kunskapshuset har en distinkt träprofil genom limträpelare, träpaneler och takbjälkar.

UTBILDNINGSPROJEKT

 
1/1

Vi vet att skolans utformning gör skillnad för barns utvecklande och lärande.

ANSVARIG INOM UTBILDNING

Madeleine Nordenknekt

Arkitekt
0765-48 70 69

manoljewall.se