Utbildning

Inbjudande läromiljöer som möjliggör utveckling

Synen på utbildningslokaler håller på att förändras. Nya rön och perspektiv på lärande driver på utvecklingen, likaså vilken plats skolan ska ha i staden. Till skillnad från 70-talets låga L-formade förskolor som skulle associera till en trygg hemmamiljö så pekar nu forskning på andra viktiga aspekter. Hur kreativitet och lösningsförmåga kan triggas till exempel. Skolan börjar dessutom återinta stadsrummet och blir en mötesplats i staden ur ett socialt, ekonomiskt och hållbart perspektiv. Från en skola i periferin till en skola mitt i byn som integrerar och samordnar fler samhällsnyttiga funktioner till invånarnas glädje. Stadens invånare och elever vill ha nära till viktiga samhällsfunktioner som utbildning, arbete och omsorg.

Holmängenskolan i Vänersborgs kommun byggs med en stomme helt i trä. Det skapar en ljus och lugn bakgrund till verksamhetens liv, där träinteriörerna ger ett behagligt vistelseklimat. 

Holmängenskolan_översikt_Liljewall.jpg
GRÖNSKAN_EXTERIÖR_ALTERNATIV_GRÖN_Liljewall_171017.jpg

Barnen ges stort utrymme på Lillhagsparkens förskola. Det är den första i sitt slag av modellförskolan Grönskan – som vi hoppas blir framtidens sätt att bygga för lärande och lek. 

Gruvan i Malmberget, dagbrottet i Aitik, den norrländska floran och samisk mönsterkultur är alla betydande inspirationskällor som gett avtryck i Kunskapshusets arkitektur och form.

Kunskapshuset_Foto_Anders-Bobert--10.jpg
Herrestaskolan 31.jpg

Mitt i Barkarbystaden i Järfälla utanför Stockholm breder Herrestaskolan ut sig. Under det gröna sedumtaket och bakom den vita frostade fasaden döljer sig en massivträstomme, som bidrar till ett nästintill koldioxidneutralt klimatavtryck och en behaglig lärmiljö.

Lars Olausson är en av arkitekterna som ligger bakom Herrestaskolan i Barkarby. Skolan som innehåller en förskola och skola F-6 med sammanlagt 450 elever, bibliotek och sporthall för stadsdelen.

Projektet startade som en vinst i en arkitekttävling 2011. Under projekteringen utreddes det om det var möjligt att uppföra skolan som en massivträbyggnad, vilket Järfälla kommun önskade, och så blev det. I intervjun med Lars Olausson, en av arkitekterna bakom skolan, berättar han hur skolan kom till.

Just nu genomförs en betydande renovering, om- och tillbyggnad av grundskolan Bäckahagens skola i Bandhagen, för att anpassa lokalerna till en modern skolverksamhet. Eleverna kommer snart få tillgång till nyutrustade klassrum, nya slöjd-, naturorienterings- och hemkunskapssalar.

BÄCKHAGEN_HUS_J_Liljewall_190218.jpg

Vi anser att skolan är en av de allra viktigaste komponenterna för det Sverige vi ser idag – en skola mitt i byn, med lokaler där man kan mötas och lära av varandra.

Bollen Perspektiv Huvudentre.jpg

Tillsammans med Wästbygg har vi vunnit en markanvisningstävling som Trelleborgs kommun utlyst för en förskola i anknytning till Folkets Park i Trelleborg. Förslaget kombinerar höga hållbarhets- och gestaltningsmål med en kompakt och effektiv plan som på ett fint sätt knyter an till det både urbana sammanhanget samt de befintliga paviljongerna och parklandskapet.

Vi vet att skolans utformning gör skillnad för barns utvecklande och lärande.

Arkitekten Madeleine Nordenknekt och inredningsarkitekten Linda Nilson har studerat dagens läromiljöer och gjort en förstudie som visar på vilka verktyg vi behöver för att utforma framtidens skolmiljöer.  

Att arbeta med utformningen av skolans rum kräver en medvetenheten och förståelse för hur arkitekturen kan stärka det goda lärandet. Författarna till förstudien, arkitekten Madeleine Nordenknekt och inredningsarkitekten Linda Nilson, berättar om arbetet och vad de har kommit fram till.

Liljewall och Peab har tagit fram olika förskolekoncept i trä som tilldelats rikstäckande ramavtal via Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) – och blir därmed en av de elva huvudleverantörerna. Miljö- och hållbarhet var ett viktigt fokusområde i upphandlingen och byggande med så låg koldioxidbelastning som möjligt uppmuntrades. 

Koncept-förskolor

i trä med låg koldioxid-belastning 

 

UTBILDNINGSPROJEKT

KONTAKT

SUNDQVIST VERONICA.png

Veronica Sundqvist
STOCKHOLM
Arkitekt
0739-86 07 78

vesu@liljewall.se

NORDENKNEKT MADELEINE_ny.png

Madeleine Nordenknekt
GÖTEBORG
Arkitekt
0765-48 70 69

mano@liljewall.se
 

BRANTVALL ERIKA.png

Erika Brantvall
MALMÖ
Arkitekt
0765-01 71 43

erbr@liljewall.se