top of page

ARKITEKTUR / KOMMERSIELLA FASTIGHETER / KV. POSTGÅRDEN, ÅRSTA

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

 

 

BRUTTOAREA (BTA)

KONTAKTPERSON

PROGRAMHANDLINGSSKEDE

 

 

ICA FASTIGHETER, VEIDEKKE BOSTAD

2017–

 

 

CA 50 000 M2

liljewall_handel och kontor

KV. POSTGÅRDEN, ÅRSTA

En levande stadsdel

Kvarteret Postgården på Årstafältet kommer att bli minst sagt innehållsrikt, förutom cirka 275 bostäder planeras här en förskola samt en betydande andel handelslokaler.

 

Årstafältet, strax söder om Stockholms city, står inför en enorm omvälvning. Här planeras en helt ny stadsdel för 15 000 invånare som kommer att växa fram i etapper. Etapp 1 börjar byggas under 2018 medan etapp 2, där vårt kvarter ingår, väntas få en godkänd detaljplan under december 2017. Projektet har utförs på uppdrag av ICA Fastigheter i samarbete med Veidekke bostad. Liljewall arkitekter har ritat de kommersiella delarna i kvarteret. Övriga delar har ritats av Arrhov Frick Arkitektkontor. Landskapsplanering av innergården har utförts av Landskapslaget

 

Kvarteret Postgården har den högsta koncentrationen av handelsytor i hela stadsdelen. I motsats till omgivande kvarter finns här inte enbart mindre butikslokaler utan även större, bland annat en stor ICA-butik. En levande handel utgör en av de viktigaste pusselbitarna i en hållbar och attraktiv stadsdel. Butiker, caféer och restauranger skapar ett flöde av människor som stimulerar till möten och genererar trivsel. Att befinna sig omgiven av andra ökar även känslan av trygghet och svarar mot våra behov av att se och bli sedda. Här har vårt kvarter en viktig roll då de större butikerna, i entréplanet, utgör det nav som drar kunder även till småbutikerna i de omgivande kvarteren.

 

För att besökare och boende lätt skall identifiera Postgårdens större butiker, krävs en anpassning av skyltning och butiksentréer. Här behöver skalan öka något för att motsvara förväntningarna på innehållet. I gatuplan ger fasadens kraftfulla betongpelare en lugn behaglig rytm och utgör ramen för ett i övrigt varierat uttryck i butiksfasader och bostadsentréer. Längs butiksfasaderna mot huvudgatan förstärks fasadens vertikalitet med flaggskyltar. Flaggskyltarna signalerar kvarterets handelsinnehåll och rytmiserar samtidigt promenaden längs gatan. Generösa skyltskåp och skyltfönster skapar transparens i kvarteret och nyfikenhet hos den som passerar förbi.

 

När man lyfter blicken möter man en höjdmässigt varierad siluett av bostäder. Kvarterets olika hustypologier och skilda fasaduttryck har materialmässigt och konstruktivt fogats samman till en finstämd helhet där den naturliga betongen skapar en diskret variation i ytstruktur och kulör. Samspelet mellan den lugnare, övre bostadsfasaden och det materialmässigt varierade gatuplanet är välavvägd och ger kvarteret en tydlig gestalt i staden.

Illustrationer: Arrhov Frick Arkitektkontor

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR

bottom of page