Hållbarhet

Mot ett klimatneutralt 2030

Att hållbarhet innefattar miljö är en ganska självklar aspekt, men för oss är hållbarhet så mycket mer. Hållbarhet är en del i hur vi angriper hela projektet från skiss till färdig byggnad och en grundläggande del i varje beslutsprocess. Det är något alla medarbetare jobbar med.

Vår ambition är att vi tillsammans ska kunna forma samhällen som blir bättre i framtiden och vår målsättning är att alla våra projekt ska vara klimatneutrala år 2030. För att bryta ned detta i delmål satsar vi årligen på att reducera våra projekts klimatpåverkan med 15% per år. 

Under 2018 ställde vi oss bakom byggsektorns Färdplan 2045 för ett fossilfritt Sverige och under 2019 har vi undertecknat Lokal Färdplan Malmö 2030.  Dessutom har vi utvecklat vårt egna Gröna Index och erbjuder tjänsten Grön PT.

Grönt index

När ett projekt av olika skäl inte passar in i ett miljöcertifieringssystem kan vi istället använda vårt Gröna Index vid de olika beslutsprocesserna för att rikta fokus mot de viktiga hållbarhetsfrågorna. Ett verktyg som verkar för en hållbar byggbransch.

Grön PT

Då vi på Liljewall vill verka för en hållbar och långsiktig omvärld, både inom och utanför samhälls-byggnadssektorn, erbjuder vi tjänsten ”Grön PT”. Klimatsmart stöd & rådgivning till chef, ledningsgrupp eller andra funktioner inom privat och offentlig sektor.

Analyser

I nära samarbete med våra arkitekter erbjuder vi våra beställare stöd och hjälp med att uppfylla sina miljömål genom analyser som ger goda insikter kring det pågående projektet. Ett urval av de analyser vi gör är: 

Energi, Inomhusklimat, 

Livscykel (LCA), Rörelsemönster, Siktlinjer, Dagsljusberäkningar och Materialkonsultation.

DSC04395-2.jpg

Hållbarhetsfrågan har gått från att vara en bistats till en kritisk hygienfaktor och för att uppnå målen behöver hållbarhetsfrågorna in i varje beslutsprocess. Vi träffar Matilde Unge, hållbarhetsstrateg på Liljewall, för att ta tempen på utvecklingen inom samhällsbyggnadsbranschen 
och prata hållbarhet genom hela projektets cykel från första skiss till återbruk.

LILJEWALL MÖTER

Hållbarhets-strategen Matilde Unge

Alla vinner på att jobba klimatsmart. Det är en fördom att det skulle vara dyrt eller komplicerat. Däremot behöver miljö- och hållbarhetsfrågorna vävas in i ett tidigt skede för att få maximal utkomst för respektive projekt.

Social hållbarhet

Att adressera och agera på stora och små frågor som bidrar till att inkludera, inspirera och välkomna alla typer människor i samhällen, byggnader och miljöer är viktigt för oss. Det kan omfatta allt ifrån att göra en entré extra synlig och välkomnande, att skapa omklädningsrum i våra simhallar där människor med olika behov kan känna sig bekväma eller att planera och ljussätta trygga utomhusmiljöer. Det kan också vara att rita och planera lägenheter som är så flexibla att man genom ett långt liv kan anpassa sitt boende efter rådande livssituation – eller stadsrum som inbjuder till möten och nya utbyten. 

Ekonomisk hållbarhet

När vi bygger samhällen och formar miljöer och byggnader bidrar vi också till ekonomisk tillväxt – utan att för den delen belasta våra naturresurser och människor i onödan. Genom effektivt nyttjande av våra resurser i sin helhet, t ex noggranna materialval, återanvändning, yteffektiva och energismarta lösningar skapar vi arkitektur som genererar låga koldioxidutsläpp och främjar en grön ekonomi.

 Vi vill säkerställa långsiktig ekonomi genom hela byggnadens livscykel. Att driva projekt med ekonomisk medvetenhet som går att genomföra utefter de förutsättningar som råder, och säkerställa att kalkylen håller är vårt hållbara mål.

Ekologisk hållbarhet

Vi har experter inom miljösamordning och hållbarhet som vi kan koppla in, beroende på projektets art, för att ge det en hållbarhetstanke hela vägen. Vårt kvalitets- och miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001 och används genom hela uppdragsprocessen – men vår styrka är att vi också har ingenjörer med expertis inom hållbarhet och erfarenhet från entreprenörsledet som vet hur det vi ritar kommer att byggas. 

Projekt miljösäkras genom energiberäkningar, cirkulär rådgivning, ekonomisk hållbarhet, biologisk mångfald, klimatsmarta material och social hållbarhet. Vi är väl förtrogna med samtliga av byggbranschens stora miljöklassningssystem såsom Miljöbyggnad, LEED, BREEAM, GreenBuilding, Svanen och passivhus och är bland annat certifierade i Passivhus och Miljöbyggnad. 

KV.FORELLEN_ENTRE_Liljewall_200916.jpg

Sveriges första klimatneutrala äldreboende med branschens tuffaste miljökrav – NollCO2 och miljöbyggnad Guld 3.1. Vackert, funktionellt, klimatneutralt och samtidigt ekonomiskt hållbart har varit ledorden för detta inspirerande projekt. 

Vi är med och utvecklar Hoppet – Sveriges första fossilfria förskola.

Hoppet LINK arkitektur_Derome.png

Visualisering: LINK Arkitektur

Just nu satsar vi stort på byggnader med massivträstomme och att på andra sätt minska koldioxidutsläppen. Här är ett litet axplock av hållbara projekt där vårt miljöhjärta klappar lite extra.  

 

Sveriges första massivträskola

Herrestaskolan i Järfälla är Sveriges första massivträskola som invigdes i mars 2016. Massivträet i byggnaden lagrar mer koldioxid än vad byggprocessen och driften förbrukar tillsammans under hela livscykeln.

SKF-P0004379.jpg

SKF:s huvudkontor

Vi har ritat Sveriges första byggnad som uppnår högsta miljöcertifiering LEED Platinum enligt senaste utökade standarden.

Blenda kontorshus

Kraven på flexibilitet och lokaleffektivitet varit högt ställda, likaså miljökraven med siktet inställt på certifiering enligt BREEAM, nivå Excellent. 

Munktellbadet är den första simhallen i Sverige som certifierats med Miljöbyggnad Guld. 

ANSVARIG INOM HÅLLBARHET

UNGE MATILDE grå bakgrundpng.png

Matilde Unge

Hållbarhetsstrateg

0727-26 59 69

maun@liljewall.se

ICA 

fastigheters

första ICA-butik i massivträ tar form i Sälen

ICA_LINDVALLEN_ENTRÉ_Liljewall_200427.j