top of page
Bollebygdskolan-08.jpg

Hållbarhet

Mot ett klimatneutralt 2030

De val vi gör i våra projekt idag påverkar våra barns framtid. Genom att medvetandegöra vikten av våra val i vardagen, vare sig det är material, resor, tekniska lösningar, energiteknik eller återbruk, kommer vi att kunna minska vårt miljöavtryck. Vårt hållbarhetsarbete genomsyrar allt vi gör. Det avgör våra val som företag, avspeglas i vår arbetsmiljö och vårt engagemang i varje uppdrag. Vår ambition är att vi tillsammans ska kunna forma samhällen som blir bättre i framtiden och vår målsättning är att alla våra projekt ska vara klimatneutrala år 2030. 

Klimatnyhet medarbetare 1.jpg

Våra hållbarhets-
tjänster

  • Miljösamordning och hållbarhetsbedömning

  • Dagsljusberäkningar

  • Energi-, u-värdes och köldbryggeberäkning

  • Klimatanalys och klimatdeklaration

  • Återbruksrådgivning

Vi jobbar med erkända metoder för att kartlägga och analysera socialt hållbara aspekter av våra projekt

Liljewall har högt uppsatta ambitioner om minskad klimatpåverkan och C02-utsläpp i vår arkitektur och vill kunna levererar kravställda klimatkalkyler i alla våra projekt

mockup_grå.jpg

Vi vill skapa ett samhälle som uppmuntrar en hållbar livsstil och som gör det lätt för människor att göra rätt. Vi vurmar för var dags arkitekturen och vi blir lite bättre varje dag.

Här presenterar vi 2022 års miljöbokslut för att
visa hur vi arbetar med hållbarhet. 

Dicksonska_Foto Anna Kristinsdottir_-04908.jpg

Boka 
handledning inom återbruk

 Ibland kan det vara svårt att bryta invanda mönster och arbetssätt som tidigare känts trygga och självklara. På Liljewall kan vi hjälpa att navigera bland frågeställningar inom bland annat återbruk genom att guida och inspirera i den omställning vår bransch står inför. Vill du boka en inspirationsföreläsning med oss? Vi delar gärna med oss av handfasta tips och råd för att vi tillsammans ska kunna ta steg i rätt riktning.

Hållbarhet är mer än bara klimat

Grönt Index är Liljewalls egenutvecklade hållbarhetsverktyg, därjämte arbetsmetodik. Det är ett verktyg vi tagit fram för att i tidigt skede adressera en bredd av hållbarhetsfrågor tillsammans med kunden, inte bara klimatrelaterade.

Bild_grönt index ny.jpg

Testa verktyget själv!

Social hållbarhet

Att adressera och agera på stora och små frågor som bidrar till att inkludera, inspirera och välkomna alla typer människor i samhällen, byggnader och miljöer är viktigt för oss.

 

Vi jobbar med erkända metoder för att kartlägga och konsekvensbedöma sociala aspekter av våra projekt.

 

Social hållbarhet realiseras genom exempelvis hälsosamma bostäder, inkluderande parker och grönområden, stimulerande skolmiljöer eller dialog med medborgare och intressegrupper.

Ekonomisk hållbarhet

När vi bygger samhällen och formar miljöer och byggnader bidrar vi också till ekonomisk tillväxt – helst utan att för den delen belasta våra naturresurser och människor i onödan. Vi jobbar med ekonomisk medvetenhet genom effektivt nyttjande av våra resurser, noga utvalda material (gärna återbrukat) och smart bygg- och projektplanering.

 

Att säkerställa att kalkylen håller, för både projektet och samhället, är vårt hållbara mål.

Ekologisk hållbarhet

Vi bygger in en klimatkalkyl direkt i skissprocessen och har engagerade experter inom miljösamordning och hållbarhet.

Vi ser den ekologiska hållbarheten som en kärna genom hela projektet och gör noga val som håller hela vägen till nyckelfärdigt hus.

Projekt miljösäkras genom energiberäkningar, cirkulär rådgivning, ekonomisk hållbarhet, biologisk mångfald och klimatsmarta material.

 

I Klimatskissaren har vårt digitala utvecklingsteam kombinerat vårt gedigna bibliotek av byggnadsdelars koldioxidekvivalenter med vårt volymskissverktyg. På så sätt kan vi ge ett överslag på klimatpåverkan i tidigast möjliga skede för projektet. 

Säg hej till Madeleine Nobis kontorets hållbarhetsstrateg.
I den här delen av "Liljewall möter" berättar Madeleine om vad hållbarhet betyder, om tillgänglighet, och om sina egna målsättningar som hållbarhetsstrateg.

Madeleine Nobis 1_edited.jpg
06524_felixgerlach.jpg

Genom ett nära samarbete mellan Liljewall och RISE har ett cirkularitetsmått som kan användas vid offentlig upphandling tagits fram. Syftet är att mäta mängden återbrukat material i nyproducerade möbler.

Just nu satsar vi stort på ombyggnation, återbruk och träbyggnad för att minska koldioxidutsläpp och slöseri med resurser. Här är ett litet axplock av projekt för vilka vårt miljöhjärta klappar lite extra.  

 

Sveriges första klimatneutrala äldreboende med branschens tuffaste miljökrav – NollCO2 och miljöbyggnad Guld 3.1. Vackert, funktionellt, klimatneutralt och samtidigt ekonomiskt hållbart har varit ledorden för detta inspirerande projekt. 

ICA Supermarket i massivträ i Sälen har fullt fokus på hållbarhet. En modern matbutik i högsta miljöklass, Miljöbyggnad Guld. Arkitekturen är inspirerad av fjällbebyggelsen i Dalarna och materialvalen tar avstamp i naturen som finns på platsen.

DSC09210_webb.jpg
SKF-P0004379.jpg

SKF:s gamla centrallager omvandlades till ett dynamiskt och energieffektivt huvudkontor.  Som första byggnaden i Sverige får SKF:s nya huvudkontor den högsta miljöcertifieringen LEED Platinum enligt den senaste och utökade standarden. 

Förskolan Hoppet är en del av ett innovationsprojekt initierat av Göteborg Stad. Syftet är att generera kunskap och bättre förutsättningar för klimatneutralt byggande. Johan Brendelökken, projekteringsledare, berättar här om hur resan varit och vilka lärdomar som finns att hämta till kommande fossilfria byggnationer.

liljewall_johan_ute6.jpg
Herrestaskolan 45.jpg

Herrestaskolan var redan 2015 en av Sveriges första skolor uppförd helt i massivträ. Projektet startade som vinst i en arkitekttävling 2011 och idag betraktas skolan som en pionjär inom modern träbyggnad. Skolan är byggd med stomme, bjälklag och innerväggar av trä.  

Alla vinner på att jobba klimatsmart. Vi hjälper dig att väva in miljö- och hållbarhetsfrågor i ett tidigt skede för att få maximal utkomst för respektive projekt.

Vi är väl förtrogna med samtliga av byggbranschens stora miljöklassningssystem såsom Miljöbyggnad, LEED, BREEAM, GreenBuilding, Svanen och passivhus och är bland annat certifierade i Passivhus och Miljöbyggnad. 


Under 2018 ställde vi oss bakom byggsektorns Färdplan 2045 för ett fossilfritt Sverige och under 2019 har vi undertecknat Lokal Färdplan Malmö 2030.

bottom of page