_MG_1461_kunskapshuset_02.jpg

Hållbarhet

Mot ett klimatneutralt 2030

Vårt hållbarhetsarbete genomsyrar allt vi gör. Det avgör våra val som företag, avspeglas i vår arbetsmiljö och vårt engagemang i varje uppdrag. Genom att integrera hållbarhet i vår affärsmodell kan vi uppnå de globala målen och på så sätt bli klimatpositiva.

 

Vår ambition är att vi tillsammans ska kunna forma samhällen som blir bättre i framtiden och vår målsättning är att alla våra projekt ska vara klimatneutrala år 2030. För att bryta ned detta i delmål satsar vi årligen på att reducera våra projekts klimatpåverkan med 15% per år.

DSC07390_low.jpg

Det gröna får ofta stryka på foten för en hårdgjord och anlagd miljö. Stadsnära natur tillför både biologiska och sociala värden, och bildandet av nya platser som Torparängens park är en viktig del i hållbar stadsutveckling. 

Social hållbarhet

Att adressera och agera på stora och små frågor som bidrar till att inkludera, inspirera och välkomna alla typer människor i samhällen, byggnader och miljöer är viktigt för oss. Det kan omfatta allt ifrån att göra en entré extra synlig och välkomnande, att skapa omklädningsrum i våra simhallar där människor med olika behov kan känna sig bekväma eller att planera och ljussätta trygga utomhusmiljöer. Det kan också vara att rita och planera lägenheter som är så flexibla att man genom ett långt liv kan anpassa sitt boende efter rådande livssituation – eller stadsrum som inbjuder till möten och nya utbyten. 

Ekonomisk hållbarhet

När vi bygger samhällen och formar miljöer och byggnader bidrar vi också till ekonomisk tillväxt – utan att för den delen belasta våra naturresurser och människor i onödan. Genom effektivt nyttjande av våra resurser i sin helhet, t ex noggranna materialval, återanvändning, yteffektiva och energismarta lösningar skapar vi arkitektur som genererar låga koldioxidutsläpp och främjar en grön ekonomi.

 Vi vill säkerställa långsiktig ekonomi genom hela byggnadens livscykel. Att driva projekt med ekonomisk medvetenhet som går att genomföra utefter de förutsättningar som råder, och säkerställa att kalkylen håller är vårt hållbara mål.

Ekologisk hållbarhet

Vi har experter inom miljösamordning och hållbarhet som vi kan koppla in, beroende på projektets art, för att ge det en hållbarhetstanke hela vägen. Vårt kvalitets- och miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001 och används genom hela uppdragsprocessen – men vår styrka är att vi också har ingenjörer med expertis inom hållbarhet och erfarenhet från entreprenörsledet som vet hur det vi ritar kommer att byggas. 

Projekt miljösäkras genom energiberäkningar, cirkulär rådgivning, ekonomisk hållbarhet, biologisk mångfald, klimatsmarta material och social hållbarhet. Vi är väl förtrogna med samtliga av byggbranschens stora miljöklassningssystem såsom Miljöbyggnad, LEED, BREEAM, GreenBuilding, Svanen och passivhus och är bland annat certifierade i Passivhus och Miljöbyggnad. 

LILJEWALL MÖTER

Hållbarhets-strategen Matilde Unge

Hållbarhetsfrågan har gått från att vara en bistats till en kritisk hygienfaktor och för att uppnå målen behöver hållbarhetsfrågorna in i varje beslutsprocess. Matilde Unge, hållbarhetsstrateg på Liljewall, berättar i intervjun om var utvecklingen är på väg 
och pratar hållbarhet genom hela projektets cykel från första skiss till återbruk.

Just nu satsar vi stort på byggnader med massivträstomme och att på andra sätt minska koldioxidutsläppen. Här är ett litet axplock av hållbara projekt där vårt miljöhjärta klappar lite extra.  

 

SKF:s huvudkontor

Vi har ritat Sveriges första byggnad som uppnår högsta miljöcertifiering LEED Platinum enligt senaste utökade standarden.

SKF-P0004379.jpg
KV.FORELLEN_ENTRE_Liljewall_200916.jpg

Sveriges första klimatneutrala äldreboende med branschens tuffaste miljökrav – NollCO2 och miljöbyggnad Guld 3.1. Vackert, funktionellt, klimatneutralt och samtidigt ekonomiskt hållbart har varit ledorden för detta inspirerande projekt. 

Hoppet LINK arkitektur_Derome.png

Vi är med och utvecklar Hoppet – Sveriges första fossilfria förskola.

Visualisering: LINK Arkitektur

Sveriges första massivträskola

Herrestaskolan i Järfälla är Sveriges första massivträskola som invigdes i mars 2016. Massivträet i byggnaden lagrar mer koldioxid än vad byggprocessen och driften förbrukar tillsammans under hela livscykeln.

DSC09210_webb.jpg

ICA 

fastigheters

första ICA-butik i massivträ tar form i Sälen

Munktellbadet är den första simhallen i Sverige som certifierats med Miljöbyggnad Guld. 

Alla vinner på att jobba klimatsmart. Det är en fördom att det skulle vara dyrt eller komplicerat. Däremot behöver miljö- och hållbarhetsfrågorna vävas in i ett tidigt skede för att få maximal utkomst för respektive projekt.

ANSVARIG INOM HÅLLBARHET

UNGE MATILDE grå bakgrundpng.png

Matilde Unge

Hållbarhetsstrateg

0727-26 59 69

maun@liljewall.se

Grönt index

När ett projekt av olika skäl inte passar in i ett miljöcertifieringssystem kan vi istället använda vårt Gröna Index vid de olika beslutsprocesserna för att rikta fokus mot de viktiga hållbarhetsfrågorna. Ett verktyg som verkar för en hållbar byggbransch.

Grön PT

Då vi på Liljewall vill verka för en hållbar och långsiktig omvärld, både inom och utanför samhälls-byggnadssektorn, erbjuder vi tjänsten ”Grön PT”. Klimatsmart stöd & rådgivning till chef, ledningsgrupp eller andra funktioner inom privat och offentlig sektor.

Analyser

I nära samarbete med våra arkitekter erbjuder vi våra beställare stöd och hjälp med att uppfylla sina miljömål genom analyser som ger goda insikter kring det pågående projektet. Ett urval av de analyser vi gör är: 

Energi, Inomhusklimat, 

Livscykel (LCA), Rörelsemönster, Siktlinjer, Dagsljusberäkningar och Materialkonsultation.

Under 2018 ställde vi oss bakom byggsektorns Färdplan 2045 för ett fossilfritt Sverige och under 2019 har vi undertecknat Lokal Färdplan Malmö 2030.