Bollebygdskolan-08.jpg

Hållbarhet

Mot ett klimatneutralt 2030

De val vi gör i våra projekt idag påverkar våra barns framtid. Genom att medvetandegöra vikten av våra val i vardagen, vare sig det är material, resor, tekniska lösningar, energiteknik eller återbruk, kommer vi att kunna minska vårt miljöavtryck. Vårt hållbarhetsarbete genomsyrar allt vi gör. Det avgör våra val som företag, avspeglas i vår arbetsmiljö och vårt engagemang i varje uppdrag. Vår ambition är att vi tillsammans ska kunna forma samhällen som blir bättre i framtiden och vår målsättning är att alla våra projekt ska vara klimatneutrala år 2030. 

Madeleine Nobis 3.jpg

Den 2 maj 2022 tillträdde Madeleine Nobis som Liljewalls nya hållbarhetsstrateg.
I den här delen av Liljewall möter berättar Madeleine om vad hållbarhet betyder, om tillgänglighet, och om sina egna målsättningar som hållbarhetsstrateg.

Vi vill skapa ett samhälle som uppmuntrar en hållbar livsstil och som gör det lätt för människor att göra rätt. Vi vurmar för var dags arkitekturen och vi blir lite bättre varje dag.

Här presenterar vi 2021 års miljöbokslut för att
visa hur vi arbetar med hållbarhet. 

Miljöbokslut_2.jpg
HERO.png

Genom ett nära samarbete mellan Liljewall och RISE har ett cirkularitetsmått som kan användas vid offentlig upphandling tagits fram. Syftet är att mäta mängden återbrukat material i nyproducerade möbler.

DJI_0097_webb.jpg

Vid sjön Trummen har vi, på uppdrag av Växjö kommun, tillsammans med konstnären Gunilla Bandolin ett konstverk, utegym, samlingsplats och nytt landmärke i ett. Med en konstruktion av kiselimpregnerat trä inbjuder Tetraedern förbipasserande att träna kroppen genom att klättra, hoppa och lyfta. Eller för att njuta av utsikten.

Just nu genomförs en betydande renovering, om- och tillbyggnad av grundskolan Bäckahagens skola i Bandhagen, för att anpassa lokalerna till en modern skolverksamhet. Eleverna kommer snart få tillgång till nyutrustade klassrum, nya slöjd-, naturorienterings- och hemkunskapssalar.

BÄCKHAGEN_HUS_J_Liljewall_190218.jpg

Just nu satsar vi stort på byggnader med massivträstomme och att på andra sätt minska koldioxidutsläppen. Här är ett litet axplock av projekt där vårt miljöhjärta klappar lite extra.  

 

SKF:s nya huvudkontor är Sveriges första byggnad som uppnår högsta miljöcertifiering LEED Platinum enligt senaste utökade standarden.

SKF-P0004379.jpg
KV.FORELLEN_ENTRE_Liljewall_200916.jpg

Sveriges första klimatneutrala äldreboende med branschens tuffaste miljökrav – NollCO2 och miljöbyggnad Guld 3.1. Vackert, funktionellt, klimatneutralt och samtidigt ekonomiskt hållbart har varit ledorden för detta inspirerande projekt. 

DSC09210_webb.jpg

ICA Supermarket i massivträ i Sälen har fullt fokus på hållbarhet. En modern matbutik i högsta miljöklass, Miljöbyggnad Guld. Arkitekturen är inspirerad av fjällbebyggelsen i Dalarna och materialvalen tar avstamp i naturen som finns på platsen.

Alla vinner på att jobba klimatsmart. Det är en fördom att det skulle vara dyrt eller komplicerat. Däremot behöver miljö- och hållbarhetsfrågorna vävas in i ett tidigt skede för att få maximal utkomst för respektive projekt.

Social hållbarhet

Att adressera och agera på stora och små frågor som bidrar till att inkludera, inspirera och välkomna alla typer människor i samhällen, byggnader och miljöer är viktigt för oss.

 

Vi jobbar med erkända metoder för att kartlägga och konsekvensbedöma sociala aspekter av våra projekt.

 

Social hållbarhet realiseras genom exempelvis hälsosamma bostäder, inkluderande parker och grönområden, stimulerande skolmiljöer eller dialog med medborgare och intressegrupper.

Ekonomisk hållbarhet

När vi bygger samhällen och formar miljöer och byggnader bidrar vi också till ekonomisk tillväxt – helst utan att för den delen belasta våra naturresurser och människor i onödan. Vi jobbar med ekonomisk medvetenhet genom effektivt nyttjande av våra resurser, noga utvalda material (gärna återbrukat) och smart bygg- och projektplanering.

 

Att säkerställa att kalkylen håller, för både projektet och samhället, är vårt hållbara mål.

Ekologisk hållbarhet

Vi bygger in en klimatkalkyl direkt i skissprocessen och har engagerade experter inom miljösamordning och hållbarhet.

Vi ser den ekologiska hållbarheten som en kärna genom hela projektet och gör noga val som håller hela vägen till nyckelfärdigt hus.

Projekt miljösäkras genom energiberäkningar, cirkulär rådgivning, ekonomisk hållbarhet, biologisk mångfald och klimatsmarta material.

 

ETT URVAL HÅLLBARA PROJEKT

Vi är väl förtrogna med samtliga av byggbranschens stora miljöklassningssystem såsom Miljöbyggnad, LEED, BREEAM, GreenBuilding, Svanen och passivhus och är bland annat certifierade i Passivhus och Miljöbyggnad. 


Under 2018 ställde vi oss bakom byggsektorns Färdplan 2045 för ett fossilfritt Sverige och under 2019 har vi undertecknat Lokal Färdplan Malmö 2030.