Industri

Enkelt, funktionellt och vackert

Att lösa funktioner på ett vackert sätt är vårt signum. Inom industri står vi på två ben; ena benet berör energiproduktion med kraftvärmeverksbyggnader, vilket vi ritat en uppsjö av. Det andra, övrig industri där vi har med allt mellan lagerhallar, bilverkstäder till vattenreningsverk i vår portfolio. Vi upplever också en trend av att gå mer och mer mot miljöriktiga lösningar och återvinna samt utvinna det mesta möjliga från det avfall vi producerar. Fokus styrs mot visionen om ett mer hållbart industrilandskap, både socialt och ekologiskt. Det är en utveckling vi välkomnar – och som utmanar oss att tänka nytt.

Uppsalas nya kraftvärmeverk, Carpe Futurum, eldas med förnybara bränslen och utgör en del av Vattenfalls strävan att minska klimatpåverkan samt säkra fjärrvärme-leveranserna till ett växande Uppsala.

Carpe Futurum Uppsala - Fotograf Mattias Hamren-33.jpg
SKF-P0004362.jpg

Vi har ritat Sveriges första byggnad som uppnår högsta miljöcertifiering LEED Platinum enligt senaste utökade standarden

Nytt kontor, verkstad och showroom för Cyan Racing

industri_liljewall_kraftvärmeverk_torsvik_2015_06.jpg

Kraftvärmeverket Torsvik har varit ett av Liljewalls viktigaste projekt, först som en prestigefullt vunnen tävling och sedan som återkommande arbetsuppgift för utbyggnader under tjugo års tid.

Vi tror att det ligger ett stort värde i att blanda in arkitekten i ett tidigt skede så att de tillsammans med processingenjören har förutsättningar för att kunna skapa en rationell, effektiv och estetiskt tilltalande helhetslösning.

HEDIN_ENTRÉ_Liljewall_200304.jpg

Nytt huvudkontor för Hedin Group i Mölndal 

Kraftvärmeverk & estetik

Vi vill slå ett slag för värdet i att lägga större fokus på gestaltningen av kraftvärmeverken. Dessa samhällsnyttiga monument som dag som natt producerar el och nyttiggjord värme för vår komfort. Vi kan inte styra mängden avfall vi producerar i samhället men med ett avfallseldat kraftvärmeverk har vi kontroll över den energi som går att utvinna och vi kan hantera de farliga restprodukterna på ett säkert sätt. Därför förtjänar dessa byggnader omsorg i gestaltning.

INDUSTRIPROJEKT

 

KONTAKT

HAGO TOMAS.png

Tomas Hago
Arkitekt
0765-48 70 30

toha@liljewall.se