Industri

Enkelt, funktionellt och vackert

Att lösa funktioner på ett vackert sätt är vårt signum. Inom industri står vi på två ben; ena benet berör energiproduktion med kraftvärmeverksbyggnader, vilket vi ritat en uppsjö av. Det andra, övrig industri där vi har med allt mellan lagerhallar, bilverkstäder till vattenreningsverk i vår portfolio. Vi upplever också en trend av att gå mer och mer mot miljöriktiga lösningar och återvinna samt utvinna det mesta möjliga från det avfall vi producerar. Fokus styrs mot visionen om ett mer hållbart industrilandskap, både socialt och ekologiskt. Det är en utveckling vi välkomnar – och som utmanar oss att tänka nytt.

Nytt kontor och showroom för Cyan Racing

Vi tror att det ligger ett stort värde i att blanda in arkitekten i ett tidigt skede så att de tillsammans med processingenjören har förutsättningar för att kunna skapa en rationell, effektiv och estetiskt tilltalande helhetslösning.

Kraftvärmeverk & estetik

Vi vill slå ett slag för värdet i att lägga större fokus på gestaltningen av kraftvärmeverken. Dessa samhällsnyttiga monument som dag som natt producerar el och nyttiggjord värme för vår komfort. Vi kan inte styra mängden avfall vi producerar i samhället men med ett avfallseldat kraftvärmeverk har vi kontroll över den energi som går att utvinna och vi kan hantera de farliga restprodukterna på ett säkert sätt. Därför förtjänar dessa byggnader omsorg i gestaltning.

INDUSTRIPROJEKT

 
1/1

ANSVARIG INOM INDUSTRI

Tomas Hago

Arkitekt
0765-48 70 30

toha@liljewall.se