OM OSS / HISTORIA

Vi blickar tillbaka 

Året var 1980 när fyra eldsjälar bestämde sig för att grunda Liljewall arkitekter. Christer Liljewall, Leif Blomkvist, Bjarni Ingvason och Lars-Erik Karlsson hade en djärv vision som de förverkligade. I takt med att uppdragen ramlade in så växte kontoret. Erfarna lagspelare fick sällskap av nyfikna nytillskott – tillsammans skulle de utveckla morgondagens samhälle. Resten är historia. Vår historia.

Liljewall historia

1980

Året var 1980 när fyra eldsjälar bestämde sig för att grunda Liljewall arkitekter. Christer Liljewall, Leif Blomkvist, Bjarni Ingvason och Lars-Erik Karlsson hade en djärv vision som de förverkligade. I takt med att uppdragen ramlade in så växte kontoret. Erfarna lagspelare fick sällskap av nyfikna nytillskott – tillsammans skulle de utveckla morgondagens samhälle. Resten är historia. Vår historia.

Det hela startade på Kilsgatan 10 i Göteborg bland arbetsplatser trångt integrerade med skissbord, modellrum och kopieringsmaskiner. Nu skulle god arkitektur skapas.

1989

Från fyra till… 23! Kontoret har breddat verksamheten och tagit in nya engagerade medarbetare för att möta framtiden. Arbetsstyrkan är redan relativt jämställd fördelat på 10 kvinnor och 13 män. Liljewall arkitekters tyngdpunkt ligger nu främst på husbyggnad, inredning och planverksamhet.

1981–1983

Under följande år visas prov på den goda arkitekturen genom en rad tävlingsvinster, som till exempel Kvarteret Sadelmakaren, flerbostadshus med drygt 300 lägenheter i Kungälv, låg- och mellanstadieskola i Lundsbrunn, Götene, Lögarängsbadet i Västerås, en kontorsbyggnad för AB Hässle i Mölndal (numera Astra), småhus för Sotenäs bostadsstiftelse, låg- och mellanstadieskola samt en särskola i Egeby, Mjölby… listan kan göras lång.

1987

Fröet växer vidare och snart går flyttlasset från Kilsgatan till lummiga Töpelsgatan i Göteborg. Nu finns plats för fler medarbetare och större skissbord och modellrum.

1991

Ett entusiastiskt gäng Liljewallare får tillsammans med 10 andra arkitekter från välkända kontor det ärofyllda uppdraget att rita nya stadsdelen Östra Sannegårdshamnen i Göteborg. Detta blir starten till en viktig utveckling av bostadsetableringen utmed hela Norra Älvstranden i Göteborg.

Kontoret omvandlar Asklunds ångbageri på Övre Husargatan till 150 nya studentbostäder.

Liljewall utvecklar sin miljöpolicy ytterligare och satsar på omfattande utbildningsinsatser inom området. Miljömål, livscykeltänkande, verkan för resurssnålhet, kretslopps-, miljö- och hälsofrågor prioriteras tillsammans med funktion, utformning och teknik tidigt i uppdragen. Arbetssättet blir nu också kvalitetscertifierat.

1995

Kontoret blir inbjuden till en nordisk arkitekttävling om etablering av ett helt nytt IT-cluster på Norra Älvstranden Göteborg. Ericsson hade för avsikt att samordna sina utvecklingsenheter inom IT teknologin i en nybyggnad om cirka 52.000 kvm på Lindholmspiren Göteborg. Efter juryns utslag utsågs Liljewall arkitekter till vinnare! Därefter satte planeringsprocessen av ett av kontorets mest omfattande projekt igång.

1998

Liljewall har breddat sin verksamhet till att omfatta allt fler områden inom arkitektbranschen. 

 

Framgångsresan fortsätter med bioteknikföretag och Liljewall ritar flera stora anläggningar för Pharmacia i Lund och HemoCue i Ängelholm.

1994

1996

Ett av kontorets större ombyggnadsprojekt står klart – Familjebostäders ombyggnad av 850 bostäder inom Grevegården i västra Göteborg. Resultatet är en stor framgång för en ny form av samverkansprocess mellan alla boende, förvaltning, entreprenör och arkitekten.

Om- och nybyggnaden av Kunskapens Hus i Mark blir klar. Resultatet blir en helt ny miljöanpassad gymnasieskola för 1800 elever efter en omfattande miljösanering.

1997

1998

Arbete startar med att omvandla gamla Vasa sjukhus till lokaler för I-sektionen, Chalmers. Ett spännande uppdrag som växer, med omfattande om- och tillbyggnad av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna. Ett långvarigt samarbete med Chalmersfastigheter etableras och Liljewall kommer under kommande år att delta i flera projekt och utredningar inom såväl Vasa- och Chalmersområdet.

2000

Sedan tidigt 2000-tal har Liljewall projekterat fullt ut i 3D. Idag är BIM en integrerad process och naturlig del i arbetssättet och kontoret är ett av Sveriges ledande kontor inom området.

2004

En Unión y Libertad! Liljewall utökar verksamheten till Buenos Aires i Argentina. Ett samarbete startas med ett ungt arkitektkontor som utför och förvaltar såväl lokala projekt som svenska.

En framgångsrik och långvarig relation till Lidköping etableras. Liljewall ritar om det 25.000 kvadratmeter stora gamla Sockerbruket till helt ny användning med plats för nya generationer med Friskis, kontor och lättare verksamheter.

Liljewall vinner priset ”Årets Bostad 2004” i tävlingen Årets Byggen för den första etappen av Östra Trollåsen i sydvästra Göteborg.

2008

Kungliga lovord! I ett snöigt Uddevalla inviger Kronprinsessan Victoria Lillesjö kraftvärmeverk och lovordar den vackra byggnaden och den långsiktiga miljösatsningen.

Kontoret breddar sin verksamhet med medarbetare med lång erfarenhet inom storköksprojektering. Första landskaps- och planarkitekten anställs också.

2002

Liljewall startar ett miljöutvecklingsarbete som leder till Miljödiplomering från Miljö Göteborg.

Ett helt nytt biomedicinskt centrum skapas på Medicinareberget i Göteborg – Biotech. En plats för stora innovationer. Och även arbetsplats för professorn och nobelpristagaren Arvid Carlsson.

2006

Liljewall är med och omvandlar förorten Östra Gårdsten, Göteborg. Genom en lyhörd medborgardialog med stort socialt innehåll och en engagerad beställare blir detta möjligt. Insatsen belönas med ”stora samhällsbyggnadspriset”. Kontoret har varit med i omvandlingen av Gårdsten sedan 1994, och engagemanget pågår fortfarande, dels genom ständigt nya projekt, dels genom stöd till projektet Läxhjälpen.

Tillsammans med Jönköping Energi mottar Liljewall Jönköping kommuns Stadsbyggnadspris för det nya värmekraftverket i Torsvik som hyllas för sin goda arkitektur.

I hård konkurrens blir Liljewall arkitekter som en av sex arkitektgrupper utvalda att lämna förslag kring utvecklingen av Södra älvstranden och Skeppsbron. I samverkan med Chalmers och en speciellt utsedd medborgargrupp och intressanta samarbetspartners i ”Team Liljewall” skapades nya idéer kring hur Södra Älvstranden kunde utvecklas.

Mycket av det som kom fram i Liljewalls material finns idag inarbetade i den beslutade detaljplanen.

Historien om Liljewall fortsätter mot nya spännande projekt, utmaningar och samarbeten ...

Per Henrik Johansson utses till ny VD. P-H startade sin karriär som praktikant på Liljewall, vilket är ett tecken på att kontorets medarbetare utvecklas inom organisationen.

2010

En större ägarutveckling startas, med fler delägare och generationsskifte. Detta är startskottet för en utveckling som kommer att fortlöpa kommande år.

Liljewall påbörjar arbetet med flera spännande bostadskvarter i Östra Kvillebäcken, där en ny stadsdel med höga miljöambitioner ska växa fram i Göteborg. Genom åren kommer kontoret att rita nära 700 av områdets totalt 2000 bostäder.

2011

Nu står det nya bostadsområdet Stapelbädden klart med 380 hyresrätter på Västra Eriksberg. Därmed har Liljewall bidragit stort till bostadsbyggandet på Norra Älvstranden, även med hyresrätter på Maskinkajen, och både hyresrätter och radhus på Platån.

Liljewall blir huvudägare till det nybildade bolaget Liljewall Architects & Planners, Latin America S.R.L i Argentina.

 

NFR arkitekter blir ett helägt dotterbolag till Liljewall.

Liljewall startar verksamhet i Stockholm.

2013

YLP arkitekter AB med flertalet framgångsrika vårdprojekt i bagaget förvärvas efter ett tidigare delägarskap. Detta blir starten på en stark utveckling av kontorets marknadsområde vård.

Sveriges första plusenergiskola – Träffpunkt Stadsskogen i Alingsås, som Liljewall ritat invigs.

Kontoret breddar sin kompetens inom i miljöcertifieringssystem som; BREEAM, LEED, Miljöbyggnad, Passivhus och GreenBuilding.

2014

Stockholmskontoret växer snabbt – från en handfull medarbetare sysselsätts nu nära inpå 20 medarbetare i de nya kontorslokalerna på söder. 

Efter vinst i parallella uppdrag får Liljewall förtroendet att arbeta med renoveringen av Gustavi Domkyrka i Göteborg, inför 200-årsjubileet 2015. Kyrkorummet genomgår förändringar både vad gäller färgsättning, belysning, tillgänglighet och funktioner. 

2015

Liljewall arkitekter fyller 35 år, och firar med flytt till nya centrala lokaler vid Odinsplatsen men även med ny grafisk profil och logotyp. 

SKF Solution Factory LEED guldstämplas. Ett industri- och kontorsprojekt med stort fokus på miljö och social hållbarhet. 

2016

2017

Liljewall arbetar fortsatt fokuserat med jämställdhetsarbete och växer starkt år för år. Idag har kontoret drygt 200 medarbetare. Här arbetar 65% arkitekter och 35% ingenjörer fördelat på lika många kvinnor som män. Åldrarna är spridda, medelåldern är idag 41 år och erfarenhet möter nyfikenhet.

Nytt kontor! I Malmö anställs nu de första medarbetarna och en kontorschef som ska utveckla verksamheten i södra Sverige.

Sveriges första massivträskola, Herrestaskolan i Barkarbystaden, invigs. Liljewall har med detta projekt fördjupat sitt kunnande om träbyggnation, och engagemanget fortsätter framöver i fler projekt, mässor och föreläsningar.

Medarbetarna är dessutom mångfacetterade! Utöver den självklara yrkesrollen finns många andra kompetenser som musiker, eldslukare, dressyrryttare, konstnärer, gourmander, dj:s…listan kan göras lång.