top of page
frontpage midjourney upscale.jpg

Databaserad design

Arkitektur med hjälp av databaserade beslut

Vi är övertygade om att digitala verktyg kan skapa både bättre och större utrymme för analyser tidigt i vår gestaltningsprocess. Våra egenutvecklade digitala verktyg kan visa komplexa mönster och skapa nya metoder och möjligheter – det gör att vi kan grunda vår arkitektur och beslut på data. Vilket gör att du som kund kan känna dig trygg under vårt samarbete. Vi utvecklar löpande nya script och tjänster till vår toolbox. Analysarbetet är integrerat i vårt arbete, där flera aspekter grundade på forskning kan analyseras samtidigt, effektivare och under hela gestaltningsprocessen.
Ellen och Cecilia.jpg

När parametrisk design blev en del av arkitektens designprocess

Med digitala verktyg kan man effektivisera designprocessen och få fram en databaserad analys för att kunna identifiera och undvika fallgropar i tidigt skede. Det menar Cecilia Windh, samhällsplanerare och Ellen Simonsson, arkitekt som arbetar på Liljewall och ingår i den D+ grupp som driver utvecklingen med att digitalisera arkitektens processer. 

VERKTYG FÖR EN EFFEKTIV DESIGNPROCESS

Digital

Toolbox

I vår digitala toolbox har vi samlat några av de parametriska verktyg vi använder för att lösa olika återkommande problem tidigt i ett byggprojekt. Med dem kan vi både skapa en flexibel modell och få med analyser från dag ett. Det förenklar arbetet framåt med att realisera just ditt projekt. Vi hjälper dig att hitta rätt från början och skräddarsyr ett paket av verktyg som möter just ditt projekts utmaningar.

Framsida_edited.jpg
Vi tror att en ökad digitalisering kan bidra till bättre analyser för att skapa hållbara och trivsamma städer.

Genom att ingå i diverse olika forskningsprojekt kan vi utveckla våra arbetsmetoder tillsammans med akademi, branschkollegor, kunder och samarbetspartners. Genom vår egen Leif Blomkvists Forskningsstiftelse (LBF), som bedrivs av medel från Liljewall, skapas möjlighet för oss själva och andra att utveckla projekt, vilket i förlängningen gör det oss till bättre samarbetspartners för våra kunder samtidigt som vi ligger i absolut framkant som samhällsbyggare. 

Forskning, kontinuerlig utveckling och stort engagemang

DSC07146_1.JPG

I Klimatskissaren har vårt digitala utvecklingsteam kombinerat vårt gedigna bibliotek av byggnadsdelars koldioxidekvivalenter med vårt volymskissverktyg. På så sätt kan vi ge ett överslag på klimatpåverkan i tidigast möjliga skede för projektet. 

Genom Chalmers Center för boendets arkitektur deltar Liljewall med spetskompetens både om boendekvaliteter och digitala verktyg för simulering. Forskningen, Digital analys och simulering och verifiering av boendekvaliteter, syftar till att verifiera planlösningar och lägenheters utformning under skissfasen för att nå hälsosamma, sociala och funktionella boendemiljöer.

Digital analys av boendekvaliteter

Liljewall deltar i pilotprojektet Urban Calculator som initierades av Chalmers. Urban calculator är en användarvänlig webversion av Space Syntax där vi gör GIS-analyser av gatunäts genhet och hittar starka stråk och länkar i stadsstrukturen. Strukturanalyser är värdefulla verktyg i planering av stadsdelar där vi vill integrera flöden, människor och grannskap i en större skala.

Urban Calculator

Digital Twin Cities

Digital Twin Cities Center, DTCC, är ett Vinnovafinansierat kompetenscentrum samordnat av Chalmers. Centret för samman svenska och internationella spetskompetenser från akademi, offentlig verksamhet och näringsliv för att gemensamt utveckla digitala tvillingar av städer. Liljewall har varit engagerade från start och deltar i forskningsgrupperna:
Crowd movement, Digital twins for Circularity, Architectural and Structural Design.

Tillsammans med dig som kund utvecklar vi nya lösningar anpassade för just ditt projekt.

D+ TEAMET

SIMONSSON ELLEN.png

Ellen Simonsson

Arkitekt
0709-92 82 52

elsi@liljewall.se

FLÅRBACK_JACOB.png

Jacob Flårback

Arkitekt
0738-22 33 38

jafl@liljewall.se

WINDH_CECILIA.png

Cecilia Windh
Digital strateg
Samhällsplanerare

0730-70 71 80
cewi@liljewall.se

DVORÁK JAKUB.jpg

Jakub Dvorák
Arkitekt
0724-53 26 42
jadv@liljewall.se

Liljewalls utvecklingsgrupp för våra digitala verktyg har fått namnet D+, som står för Digital Datadriven Design. Tillsammans är gruppen engagerad i forskning, stöttar kollegor i projekt och skapar nya digitala hjälpmedel tillsammans med kunder.

bottom of page