Databaserad design

Arkitektur med hjälp av databaserade beslut

Vi är övertygade om att digitala verktyg kan skapa både bättre och större utrymme för analyser tidigt i vår gestaltningsprocess. Verktygen kan visa komplexa mönster och skapa nya metoder och möjligheter – det gör att vi kan grunda vår arkitektur och beslut på data. Vilket gör att du som kund kan känna dig trygg under vårt samarbete. Vår förhoppning är analysarbetet kommer bli mer och mer integrerat i vårt arbete, där flera aspekter grundade på forskning kan analyseras samtidigt, effektivare och under hela gestaltningsprocessen.
Ellen och Cecilia.jpg

När parametrisk design blev en del av arkitektens designprocess

Med digitala verktyg kan man effektivisera designprocessen och få fram en databaserad analys för att kunna identifiera och undvika fallgropar i tidigt skede. Det menar Cecilia Windh, samhällsplanerare och Ellen Simonsson, arkitekt som arbetar på Liljewall och ingår i den D+ grupp som driver utvecklingen med att digitalisera arkitektens processer. 

VERKTYG FÖR EN EFFEKTIV DESIGNPROCESS

Digital

Toolbox

I vår digitala toolbox har vi samlat några av de parametriska verktyg vi använder för att lösa olika återkommande problem tidigt i ett byggprojekt. Med dem kan vi både skapa en flexibel modell och få med analyser från dag ett. Det förenklar arbetet framåt med att realisera just ditt projekt. Vi hjälper dig att hitta rätt från början och skräddarsyr ett paket av verktyg som möter just ditt projekts utmaningar.

Framsida_edited.jpg
Vi tror att en ökad digitalisering kan bidra till bättre analyser för att skapa hållbara och trivsamma städer.

Genom att ingå i diverse olika forskningsprojekt kan vi utveckla våra arbetsmetoder tillsammans med akademi, branschkollegor, kunder och samarbetspartners. Genom vår egen Leif Blomkvists Forskningsstiftelse (LBF), som bedrivs av medel från Liljewall, skapas möjlighet för oss själva och andra att utveckla projekt, vilket i förlängningen gör det oss till bättre samarbetspartners för våra kunder samtidigt som vi ligger i absolut framkant som samhällsbyggare. 

Forskning, kontinuerlig utveckling och stort engagemang

kreativt-kontor_1920x1080.jpg

Genom Chalmers Center för boendets arkitektur deltar Liljewall med spetskompetens både om boendekvaliteter och digitala verktyg för simulering. Forskningen, Digital analys och simulering och verifiering av boendekvaliteter, syftar till att verifiera planlösningar och lägenheters utformning under skissfasen för att nå hälsosamma, sociala och funktionella boendemiljöer.

Digital analys av boendekvaliteter

Liljewall deltar i pilotprojektet Urban Calculator som initierades av Chalmers. Urban calculator är en användarvänlig webversion av Space Syntax där vi gör GIS-analyser av gatunäts genhet och hittar starka stråk och länkar i stadsstrukturen. Strukturanalyser är värdefulla verktyg i planering av stadsdelar där vi vill integrera flöden, människor och grannskap i en större skala.

Urban Calculator

Digital Twin Cities

Digital Twin Cities Center, DTCC, är ett Vinnovafinansierat kompetenscentrum samordnat av Chalmers. Centret för samman svenska och internationella spetskompetenser från akademi, offentlig verksamhet och näringsliv för att gemensamt utveckla digitala tvillingar av städer. Liljewall har varit engagerade från start och deltar i forskningsgrupperna:
Crowd movement, Digital twins for Circularity, Architectural and Structural Design.

Tillsammans med dig om kund utvecklar vi nya lösningar anpassade för just ditt projekt.

D+ TEAMET

SIMONSSON ELLEN.png
FLÅRBACK_JACOB.png
WINDH_CECILIA.png
GÖSTA_ALEXANDER_ny.png

Ellen Simonsson

Arkitekt
0709-92 82 52

elsi@liljewall.se

Jacob Flårback

Arkitekt
0738-22 33 38

jafl@liljewall.se

Cecilia Windh

Samhällsplanerare

0730-70 71 80

cewi@liljewall.se

Alexander Gösta

Arkitekt

0703-17 04 03
algo@liljewall.se

Liljewalls utvecklingsgrupp för våra digitala verktyg har fått namnet D+, som står för Digital Datadriven Design. Tillsammans är gruppen engagerad i forskning, stöttar kollegor i projekt och skapar nya digitala hjälpmedel tillsammans med kunder.