Databaserad design

Arkitektur med hjälp av databaserade beslut

Vi är övertygade om att digitala verktyg kan skapa både bättre och större utrymme för analyser tidigt i vår gestaltningsprocess. Verktygen kan visa komplexa mönster och skapa nya metoder och möjligheter – det gör att vi kan grunda vår arkitektur och beslut på data. Vilket gör att du som kund kan känna dig trygg under vårt samarbete. Vår förhoppning är analysarbetet kommer bli mer och mer integrerat i vårt arbete, där flera aspekter grundade på forskning kan analyseras samtidigt, effektivare och under hela gestaltningsprocessen.
Framsida_edited.jpg

VERKTYG FÖR EN EFFEKTIV DESIGNPROCESS

Digital

Toolbox

I vår digitala toolbox har vi samlat några av de parametriska verktyg vi använder för att lösa olika återkommande problem tidigt i ett byggprojekt. Med dem kan vi både skapa en flexibel modell och få med analyser från dag ett. Det förenklar arbetet framåt med att realisera just ditt projekt. Vi hjälper dig att hitta rätt från början och skräddarsyr ett paket av verktyg som möter just ditt projekts utmaningar.

Framtidens samhälls-planering baseras på data?

Digitala verktyg och datainformerad design är en del av samhällets digitalisering som påverkar arkitektens arbetsmetoder och verktyg.  Men hur använder sig egentligen branschen av digitala analysverktyg för att skapa databaserad design? Ta del av förstudien som delar av vårt D+ team arbetat med.

Under 2018 beviljades vårt  D+ team forskningsmedel från LBF till en fördjupad förstudie kring en databaserad designprocess och studier kring metod – analys och validering. Syfte är att identifiera möjliga verktyg och utvecklingsmöjligheter i arkitektens arbetssätt/metod när det kommer till stadsbyggnad.

Forskning

Genom att ingå i diverse olika forskningsprojekt kan vi utveckla våra arbetsmetoder, ibland tillsammans med andra samarbetspartners. I förlängningen gör det oss till bättre samarbetspartners för våra kunder också.

Kompetenscentrumet ”Digital Twin Cities” & Chalmers Tekniska Högskola är en av åtta forskningssatsningar som fått medel från Vinnova. Liljewall är ett av de företag som medverkar i kompetenscentrumet där akademi och näringsliv samarbetar för att utveckla konceptet ”digitala tvillingar” för städer. 

”Digital Twin Cities”

Vi har ett gemensamt intresse av digitala verktyg och tror att en ökad digitalisering kan bidra till bättre analyser för att skapa hållbara och trivsamma städer för en ökad befolkningsmängd.

Parametrisering

Parametrisering är en rad datorprogram som tillsammans bildar ett designregelverk.

   Regelverket är omfattande och reducerar kraftigt tiden som det tidigare tog att göra en uppgift. Med detta arbetar vi effektivare och mer flexibelt och kan fokusera vår tid på det som är viktigt att formulera och utreda projektens knäckfrågor.

Analys

Med smarta analysmetoder kan vi skapa både generella och projektspecifika analyser som leder projektet i rätt riktning redan i tidigt skede. Analyserna kan handla om förutsättningar på platsen såsom dagsljus, utblickar, personflöden, men även inne i huset som bästa layout för samband i husen.

Generativ design

Generativ design imiterar i princip naturens evolutionslära om att den starkaste överlever. Människan/designern sätter designmål samt andra parametrar (material, tillverkningsmetoder, kostnadskrav etc) och utefter det genereras olika designförslag.

TEAMET

SIMONSSON ELLEN.png
FLÅRBACK_JACOB.png
WINDH_CECILIA.png
GÖSTA_ALEXANDER_ny.png

Ellen Simonsson

Arkitekt
0709-92 82 52

elsi@liljewall.se

Jacob Flårback

Arkitekt
0738-22 33 38

jafl@liljewall.se

Cecilia Windh

Samhällsplanerare

0730-70 71 80

cewi@liljewall.se

Alexander Gösta

Arkitekt

0703-17 04 03
algo@liljewall.se