Databaserad design

Arkitektur med hjälp av databaserade beslut

Vi är övertygade om att digitala verktyg kan skapa både bättre och större utrymme för analyser tidigt i vår gestaltningsprocess. Verktygen kan visa komplexa mönster och skapa nya metoder och möjligheter – det gör att vi kan grunda vår arkitektur och beslut på data. Vilket gör att du som kund kan känna dig trygg under vårt samarbete. Vår förhoppning är analysarbetet kommer bli mer och mer integrerat i vårt arbete, där flera aspekter grundade på forskning kan analyseras samtidigt, effektivare och under hela gestaltningsprocessen.

Framtidens samhälls-planering baseras på data?

Digitala verktyg och datainformerad design är en del av samhällets digitalisering som påverkar arkitektens arbetsmetoder och verktyg.  Men hur använder sig egentligen branschen av digitala analysverktyg för att skapa databaserad design? Ta del av förstudien som delar av vårt D+ team arbetat med.

Under 2018 beviljades vårt  D+ team forskningsmedel från LBF till en fördjupad förstudie kring en databaserad designprocess och studier kring metod – analys och validering. Syfte är att identifiera möjliga verktyg och utvecklingsmöjligheter i arkitektens arbetssätt/metod när det kommer till stadsbyggnad.

Forskning

Genom att ingå i diverse olika forskningsprojekt kan vi utveckla våra arbetsmetoder, ibland tillsammans med andra samarbetspartners. I förlängningen gör det oss till bättre samarbetspartners för våra kunder också.

Kompetenscentrumet ”Digital Twin Cities” & Chalmers Tekniska Högskola är en av åtta forskningssatsningar som fått medel från Vinnova. Liljewall är ett av de företag som medverkar i kompetenscentrumet där akademi och näringsliv samarbetar för att utveckla konceptet ”digitala tvillingar” för städer. 

”Digital Twin Cities”

Vi har ett gemensamt intresse av digitala verktyg och tror att en ökad digitalisering kan bidra till bättre analyser för att skapa hållbara och trivsamma städer för en ökad befolkningsmängd.

Digitips

Lär med oss! Vi delar gärna med oss av våra digitala knep och framsteg. Följ och inspireras av våra Digitips för att se hur vi arbetar med digital utveckling.

SMART PARKERINGSLAYOUT

“Snabb parkeringslayout? Vi kan effektivisera designprocessen genom detta Liljewall-anpassade plugin.“

ÅRLIG SOLSTUDIE

“Översiktsfilm av en årlig solstudie för en tomt i Nynäshamn. Ett visuellt hjälpmedel för både oss och våra beställare som illustrerar hur ljus och skuggor faller under årets alla 365 dagar.  “

Machine Learning

Teorin om att datorn kan ”lära” sig att självständigt förstå och hantera stora mängder data. Istället för att programmeras för en specifik uppgift kan datorn själv analysera och dra slutsatser genom vissa typer av algoritmer.

Generativ design

Genom generativ design imiterar i princip naturens evolutionslära om att den starkaste överlever. Människan/designern sätter designmål samt andra parametrar (material, tillverkningsmetoder, kostnadskrav etc) och utefter det genereras olika designförslag.

Automation

Automation innebär att vi på olika sätt automatiserar de delar som inte innehåller komplex affärslogik. Man låter helt enkelt en maskin eller datorn utför det arbetet.

Egenutvecklade appar

Vi utvecklar egna script och applikationer till programvaror som Grasshopper och Rhino som bland annat underlättar planering av byggda miljöer på flertalet olika nivåer. Kontakta oss om du vill veta mer.

TEAMET

Ellen Simonsson

Arkitekt
0709-92 82 52

elsi@liljewall.se

Jacob Flårback

Arkitekt
0738-22 33 38

jafl@liljewall.se

Cecilia Windh

Samhällsplanerare

0730-70 71 80

cewi@liljewall.se

Alexander Gösta

Arkitekt

0703-17 04 03
algo@liljewall.se