top of page

KVARTERET VALAND

Ett stadsomvandlingsprojekt i tiden
 

STATUS

 

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

 

 

BRUTTOAREA (BTA)

KONTAKTPERSONER

VINST PARALLELLT UPPDRAG

PROJEKTERING

 

 

ARANÄS

 

 

2015-2019

 

 

CA 13 000 M2

Kvarteret Valand är första etappen i stadsomvandlingsprojektet Väster om ån, med målet att skapa en ny stadsdel som skall knyta samman Kungsbacka centrum. Kvarteret består av både bostäder, kontor och handel.

 

Visionen, vackra djärva bostäder och verksamheter – hus att vara stolta över – och med god ekonomi och långsiktig kvalitet. I stadsdelen möts man av två ståtliga profilbyggnader som berör; handels- och kontorshusen i glimmande mässing och glaserat varmrött tegel med öppna och levande bottenvåningar som lockar oss att ta del av innehållet eller bara flanera, träffa människor och trivas.

 

Norrifrån, en stramare, stadsmässig och skyddande volym med en varm, jordfärgad tegelkulör. Grunda gångbalkonger med smidesräcken bildar mönster och glasade trapphus och takkupor skapar rytm och skala.

 

Från söder, bostadshus i ockragult trä med lekfulla fönster- och balkongplaceringar. Här finns många små lägenheter och butiker i entréplanet.

 

Den upphöjda innegården är rofylld och varm med ljusa fasader av trä och skivor med balkongräcken i perforerad plåt som ger ett skimrande och luftigt uttryck men ingen insyn.

bottom of page