top of page

Cirkulär arkitektur

Låt oss ta steget

Liljewall jobbar aktivt för en omställning av byggbranschen. Vi gör det genom att gå från linjär till cirkulär arkitektur och genom att använda oss av de erfarenheter vi har av ombyggnationsprojekt och återbruk av såväl byggnader som byggnadsdelar. När vi designar och projekterar med cirkulära principer eftersträvar vi att det som ska läggas till skapas med bästa förutsättningar för klimatet. Låt oss hjälpas åt att bidra till klimatomställningen och till ett samhälle som går runt.

Ett urval cirkulära tjänster

 • Arkitektur och inredningsdesign enligt cirkulära principer och med återbruksfokus
   

 • Inventering för återbruk
   

 • Återbruksstrategi – utvärderingar, prioriteringar och målsättningar
   

 • Klimatberäkningar
   

 • Miljösamordning och hållbarhetsbedömning
   

 • Projektledning & projekteringsledning för återbruk

Vill du jobba klimat- och affärsnyttigt tillsammans? Kontakta oss så hjälper vi er skapa en affär och ett samhälle, som går runt.

ARKITEKTUR FÖR FRAMTIDEN

 

Gammalt blir nytt med nya värden. I arbetet med att tillämpa cirkulär arkitektur ingår att minska resursslöseri och att se potentialen i det redan byggda, samt att återbruka i den omfattning det går. I vägen framåt anser vi att arkitekturen har en avgörande roll för utveckling och transformation av befintliga byggnader. Genom att skapa flexibla planlösningar anpassningsbara efter förändrade behov, använda robusta och hållbara material som står sig över tid och som kräver minimalt med underhåll, och genom att skapa demonterbara lösningar som kan användas i framtida återbruksprojekt bidrar vår arkitektur till långsiktighet. 

 

Vi arbetar genom att i tidigt skede utmana vår designprocess och våra ingångsvinklar för att skapa cirkulär arkitektur. Så här hjälper vi er utmana era:

Ombyggnad,
Transformation

Att ta vara på och utveckla det bestånd vi redan har är att göra den största miljöinsatsen. Ombyggnation är både resurs- och klimatsmart samtidigt som det kan spara både tid och pengar i byggprocessen. Att transformera en byggnad är alternativet till att riva och med betydligt mindre klimatpåverkan än att bygga nytt, samtidigt som vi tillvaratar kvaliteter och vår historia.  

Vi erbjuder:

 • Inventering av befintlig byggnad:
  Vi sammanställer förutsättningarna, vilka material och produkter som finns samt vad som lämpar sig för återbruk. Vi kan även märka upp
   och sammanställa delar vi inventerat i en katalog inför framtida förvaltning. Inventeringen kan ge en värdering av hur stor besparing i klimatpåverkan och kronor det innebär att återbruka.

 • Ombyggnads- och utvecklingsanalys:
  Vi värderar möjligheter och risker och presenterar vilka värden som finns samt hur vi ökar värdet ur ett förvaltnings- och driftsperspektiv.

 • Skiss och konceptförslag:
  Vi tar fram förslag på hur projektet utvecklas för bibehållen eller ny användning med återbruk av kvaliteter, material, byggdelar och inredning.

Återbruk
upcycling

Se kvalitet i det ni har och det som redan finns. Genom att återbruka andras eller er verksamhets material och möbler skapar vi ett hållbart, inbjudande och kostnadseffektivt inrednings- och ombyggnadskoncept.

 

 

Vi erbjuder:

 • Inventering av möbler för återbruk:
  Vilka möbler lämpar sig att återbruka? Vi föreslår eventuella åtgärder på möblerna och ger förslag på var det som inte ska användas, kan säljas vidare.

 • Upcycling/kreativ återanvändning av demonterat byggnadsmaterial och inredning:
  Vi ger förslag på ny användning eller funktioner av material och produkter som ingår i projektet
  .

 • Skiss och konceptförslag:
  Vi tar fram förslag på hur projektet kan göras resurssnålt genom återbruk av kvaliteter, material, byggdelar och inredning.

Hållbar
nyproduktion

Ibland behöver vi trots allt bygga nytt från grunden. När vi gör det behöver vi rita smart, flexibelt och långsiktigt. Vi skapar arkitektur för hållbar nyproduktion där cirkulära perspektiv och miljöfrågor är en självklar del i processen.

Vi erbjuder:

 • Målbildsworkshop:
  Med utgångspunkt från vad som ger störst klimatpåverkan, kommer vi fram till hur vi når eller sätter gränsvärden för projektet. Workshopen hålls tillsammans med styrgrupp eller för en projektgrupp.

 • Klimatsanalys:
  Vi kan klimatanalysera i tidiga skisskeden fram till färdig byggnad. Genom att använda återbrukat material och produkter i stället för nya tar vi fram grafiskt tydliga jämförelse-analyser som på ett pedagogiskt sätt visar klimatbesparingarna.

 • Skiss och konceptförslag:
  Vi tar fram förslag som säkerställer

  att projektet håller sig inom satt gränsvärde. 

 

Vi diskuterar mer än gärna frågor och funderingar kring cirkulär arkitektur och hjälper att ta fram en cirkulär strategi för ditt nästa projekt. 

 

Innovationsprogrammet Hoppet rullar vidare. Nästa projekt har fokus på återbruk som strategi för att minska klimatpåverkan.
Johan Brendelökken är projekteringsledaren som berättar om sina lärdomar.

liljewall_johan_inne2.jpg
ALMÅSSKOLAN_TERRASSEN_Liljewall_logo.jpg

Almåsskolan är en av många skolor vi arbetar med i samarbete med Mölndals stad och Vestia.
Här har återbruk varit i fokus under projekt-processen vilket resulterat i en stor mängd återbrukat material samt att stomme och källarplan bevarats och byggts om. 

Transformation, återbruk och social hållbarhet i fokus när SKF:s centrallager blir aktivitetsbaserat huvudkontor i denna prisbelönta byggnad.

SKF-P0004726.jpg

Låt oss tillsammans skapa långsiktiga, cirkulära byggnader där människor kan trivas länge samtidigt som kalkylen går ihop. Värdet för er blir attraktiva, varumärkesbyggande projekt och uppnådda klimatmål. 

KONTAKT

NOBIS MADELEINE ny.png

Madeleine Nobis
Hållbarhetsstrateg/ Arkitekt
0707-30 55 53
manob@liljewall.se

bottom of page