top of page
DSC08494_webb.jpg

Digitala tjänster

En effektiv designprocess ger utrymme för kreativitet

Digitala verktyg och effektiviseringen av design- och byggprocessen har varit banbrytande för branschen de senaste åren. Digitala ritverktyg och analyser är i dag ett naturligt komplement till skissandet med papper och penna. Fysiska modeller och klassiska byggklossar varvas med precisa 3D-modeller kopplade till BIM. Parametrisk design låter oss testa en rad olika scenarier och hitta den bästa lösningen. Vi är övertygade om att digitala verktyg kan skapa både bättre och större utrymme för analyser tidigt i vår gestaltningsprocess. Våra egenutvecklade verktyg kan visa komplexa mönster och skapa nya metoder och möjligheter, det gör att vi kan ta kloka beslut med hjälp av mer data. En mer automatiserad process har lett till att vi får mer utrymme för att vara kreativa.
DSC02173 - mindre.jpg

D+ är teamet som utvecklar digitala verktyg på Liljewall

Liljewalls utvecklingsgrupp för digitala verktyg har fått namnet D+, som står för Digital Datadriven Design. Tillsammans är gruppen engagerad i forskning, stöttar kollegor i projekt och skapar nya digitala hjälpmedel ihop med kunder. De skapar grafiskt informativa webbapplikationer som hämtar data direkt ur våra modeller och programvaror. Det ger dig enkla, tydliga och grafiskt tilltalande information om projektet.

VERKTYG FÖR EN EFFEKTIV DESIGNPROCESS

Digital

Toolbox

I vår digitala toolbox har vi samlat några av de parametriska verktyg vi använder för att lösa olika återkommande problem tidigt i ett byggprojekt. Med dem kan vi både skapa en flexibel modell och få med analyser från dag ett. Det förenklar arbetet framåt med att realisera just ditt projekt. Vi hjälper dig att hitta rätt från början och skräddarsyr ett paket av verktyg som möter just ditt projekts utmaningar.

VSC2.gif

Parametrisering

Parametrisering är en rad datorprogram som tillsammans bildar ett designregelverk.

   Regelverket är omfattande och reducerar kraftigt tiden som det tidigare tog att göra en uppgift. Med detta arbetar vi effektivare och mer flexibelt och kan fokusera vår tid på det som är viktigt att formulera och utreda projektens knäckfrågor.

Analys

Med smarta analysmetoder kan vi skapa både generella och projektspecifika analyser som leder projektet i rätt riktning redan i tidigt skede. Analyserna kan handla om förutsättningar på platsen såsom dagsljus, utblickar, personflöden, men även inne i huset som bästa layout för samband i husen.

Generativ design

Generativ design imiterar i princip naturens evolutionslära om att den starkaste överlever. Människan/designern sätter designmål samt andra parametrar (material, tillverkningsmetoder, kostnadskrav etc) och utefter det genereras olika designförslag.

Liljewall är en av de ledande arkitektbyråerna inom Building Information Modelling (BIM). BIM är en process som resulterar i en eller flera informations-modeller som i sin tur leder till ökad lönsamhet, bättre kvalitet och högre effektivitet inom hela samhällsbyggnadssektorn. 

BIM

Processen att skapa, hantera och kommunicera information är det centrala temat i BIM. Effektiv samordning mellan de projekterande konsulterna är nyckeln till en snabb projektering med så få fel som möjligt. Genom att vi jobbar med OpenBIM kan vi använda de andra konsulternas BIM-modeller som 3D-underlag direkt i våra modeller och alltid ha en aktuell och koordinerad modell och därmed få färre fel. 

Visualisering

Bild och film hjälper dig kommunicera, förankra och sälja ditt projekt.  Visualiseringar kan vara extremt redovisande men också trigga känslor, forma visioner och få betraktaren att drömma sig bort och identifiera sig. Vi strävar efter att ge varje bild en egen personlighet och känsla utifrån projektets förutsättningar.

Genom att vi sammankopplar erfarna BIM-experter, programmerare, nytänkande arkitekter, visualiserare och marknadsförare utvecklar vi kontinuerligt morgondagens arkitektroll.  

bottom of page