top of page
DSC08494_webb.jpg

Digitala tjänster

En effektiv designprocess ger utrymme för kreativitet

Digitala verktyg och effektiviseringen av design- och byggprocessen har varit banbrytande för branschen de senaste åren. Digitala ritverktyg och analyser är i dag ett naturligt komplement till skissandet med papper och penna. Fysiska modeller och klassiska byggklossar varvas med precisa 3D-modeller kopplade till BIM. Parametrisk design låter oss testa en rad olika scenarier och hitta den bästa lösningen. Vi är övertygade om att digitala verktyg kan skapa både bättre och större utrymme för analyser tidigt i vår gestaltningsprocess. Våra egenutvecklade verktyg kan visa komplexa mönster och skapa nya metoder och möjligheter, det gör att vi kan ta kloka beslut med hjälp av mer data. En mer automatiserad process har lett till att vi får mer utrymme för att vara kreativa.
DSC02173 - mindre.jpg

D+ är teamet som utvecklar digitala verktyg på Liljewall

Liljewalls utvecklingsgrupp för digitala verktyg har fått namnet D+, som står för Digital Datadriven Design. Tillsammans är gruppen engagerad i forskning, stöttar kollegor i projekt och skapar nya digitala hjälpmedel ihop med kunder. De skapar grafiskt informativa webbapplikationer som hämtar data direkt ur våra modeller och programvaror. Det ger dig enkla, tydliga och grafiskt tilltalande information om projektet.

VERKTYG FÖR EN EFFEKTIV DESIGNPROCESS

Digital

Toolbox

I vår digitala toolbox har vi samlat några av de verktyg som stöttar oss dagligen och bidrar till kvalitet i våra projekt. Under varje tema finns ett antal digitala metoder som vävs in i projekt som ett stöd för både oss och dig som beställare. Vi vill gärna analysera de nyckelfaktorer som skapar rätt förutsättningar för ett projekt så tidigt som möjligt. Kanske är utsikten från kommande bostäder en nyckelfråga? Eller så ligger tomten utsatt för skyfall och dagvatten? Vi hjälper dig att hitta rätt från början och skräddarsyr ett paket av verktyg som möter just ditt projekts utmaningar.

VSC2.gif

Parametrisering

Planering och arkitektur handlar mycket om avvägningar mellan olika intressen och funktioner. Parametrisering är att effektivisera designförslag utifrån ett antal givna matematiska parametrar. Det kan exempelvis vara tillgång till dagsljus, exploateringstal och antal våningar. Ju tätare en bebyggelse är desto svårare är det att tillgodose dagsljus till hela kvarteret. Datorn testar hundratals olika exempel och presenterar till sist sina bästa förslag för arbetsgruppen att arbeta vidare med.

Exploateringsanalys

I tidigt skede vill vi undersöka en plats lämplighet, och möjlighet, att bebyggas med något nytt. En exploateringsanalys kan inledas med en markmodell för att förstå terrängen och masshantering. Därefter en dagvattenanalys och skyfallsberäkning för att tidigt undvika problem. Ur öppna datakällor tittar vi på riksintressen, naturvärden och allmänna intressen. Därefter kan vi laborera med smarta volymer och testa exempelvis dagsljuspotential, utblickar och klimatavtryck i relation till stadsmässighet och god arkitektur.

Kvalitetsanalys

Allt vi ritar ska förhålla sig till både lagstadgade kvalitetskrav och kundens preferenser i kombination med vår egen expertis om goda miljöer. För att stötta oss i skissprocessen har vi tagit fram egna verktyg för siktlinjeanalys, tillgänglighetsgranskning och bostadskvaliteter. Siktlinjeanalys gör vi i miljöer som är särskilt känsliga för dolda hörn och beroende av god uppsikt. Skolmiljöer, badhus, sjukhusmiljöer och trygghetsboenden är sådana exempel. Tillgänglighetsgranskning görs på bostadsplaner enligt BBR och flaggar för arkitekten om något behöver justeras. I våra bostadsplaner utvecklar vi ett digitalt kvalitetsindex tillsammans med Chalmers Center för boendets arkitektur.

Liljewall är en av de ledande arkitektbyråerna inom Building Information Modelling (BIM). BIM är en process som resulterar i en eller flera informations-modeller som i sin tur leder till ökad lönsamhet, bättre kvalitet och högre effektivitet inom hela samhällsbyggnadssektorn. 

BIM

Processen att skapa, hantera och kommunicera information är det centrala temat i BIM. Effektiv samordning mellan de projekterande konsulterna är nyckeln till en snabb projektering med så få fel som möjligt. Genom att vi jobbar med OpenBIM kan vi använda de andra konsulternas BIM-modeller som 3D-underlag direkt i våra modeller och alltid ha en aktuell och koordinerad modell och därmed få färre fel. 

Visualisering

Bild och film hjälper dig kommunicera, förankra och sälja ditt projekt.  Visualiseringar kan vara extremt redovisande men också trigga känslor, forma visioner och få betraktaren att drömma sig bort och identifiera sig. Vi strävar efter att ge varje bild en egen personlighet och känsla utifrån projektets förutsättningar.

Genom att vi sammankopplar erfarna BIM-experter, programmerare, nytänkande arkitekter, visualiserare och marknadsförare utvecklar vi kontinuerligt morgondagens arkitektroll.  

bottom of page