Landskap

Levande och upplevelserika gröna rum

Vi brinner för att tillsammans med våra kunder forma och utveckla stadens gröna rum och mötesplatser. Med bred kunskap och aktivt ansvarstagande i byggprojektets alla skeden skapar vi förutsättningarna för en levande, upplevelserik utemiljö. Hos oss förenas ekologiska strategier med landskaplig helhetssyn och omsorgsfull detaljering. Vår målsättning är att skapa hållbara landskap som genom starka formkoncept och unika funktionslösningar ökar i värde och skönhet under lång tid framöver.

FULL FART FRAMÅT

Lekfulla skolgårdar

Efter intensivt lärande vid skolbänken behöver eleverna utrymme för lek, rörelse och aktivitet. Här spelar en inbjudande skolgård som lockar till lek, skratt och spring en avgörande roll. Att få ”springa av sig” och umgås med vännerna är inte bara viktigt för det sociala samspelet utan för deras egen utveckling, skärpa och stimulans. Något som även forskning konstaterat. Den fysiska omgivningen har stor betydelse för våra barns lärande och utveckling.


Var femte invånare i Sverige är ett barn mellan 0-17 år – och större delen av dem går dagligen till förskolor och skolor runt om i landet. Dessutom väntas den siffran öka enligt SCBs befolkningsprognos. Fler barn kommer alltså behöva fler stimulerande utemiljöer som lockar till fysisk aktivitet. När många barn inte visats i andra miljöer än i hemmet och på skolan så är just skolgården en viktig arena för dem.


På Liljewall, marknadsområde Landskap, så jobbar vi för att skapa genomtänkta skolgårdar som ger barnen möjlighet att utforma stimulerande aktiviteter där de får utlopp för lust, spänning, avkoppling och nyfikenhet. Det är ett av våra viktiga uppdrag – att få skapa utemiljöer som ger barnen glädje.

KOMPLEMENT TILL GYMKORTET

Utegymmen gör succé! 

När vi skapar ett utegym är det viktigt att alla människor ska känna sig välkomna och delaktiga, såväl träningsvana som nybörjare. Det ska vara enkelt och roligt att träna oavsett nivå. Platsen ska inspirera och mana till spontanaktivitet av olika typer.
 

Det finns också fler aspekter att begrunda när vi ritar utegym. Då gym med rörliga delar tar mer plats och bygger på att motionären har en viss kapacitet så är redskap för kroppsviktsrörelser att föredra. Det är också viktigt att hitta en bra balans av redskap för människor med olika träningsnivåer. Platsen ska även ha tydliga skyltar, vara tillgängligt och gärna inkludera tydliga instruktioner för den typ av övning som ska utföras vid respektive redskap.
 

En annan viktig detalj är materialvalen. Trägym utrustas ofta med för kraftiga stänger och stolpar vilket gör det svårt för exempelvis kvinnor med mindre händer att greppa. Då är järnstänger att föredra. Underlaget är lika avgörande – trädäck och konstgräs för markövningar är bättre än kladdiga stenmjölsunderlag exempelvis. Och under mörka perioder ger rätt belysning en känsla av trygghet. 

 

LANDSKAPSPROJEKT

1/1
Hos oss förenas ekologiska strategier med landskaplig helhetssyn och omsorgsfull detaljering.

ANSVARIG INOM LANDSKAP

Marianne Hansson

Landskapsarkitekt

0765-01 71 83

maha@liljewall.se

Vårt team av landskapsarkitekter och -ingenjörer består av ett tjogotal personer som arbetar med projekt över hela landet. Varje uppdrag bemannas utifrån det specifika projektets förutsättningar och behov av specialkompetenser. Hos oss finns experter inom exempelvis spontanaktivitet, dagvattenhantering, historiska parker och utemiljöer för barn och unga. Teamets mångfald ger oss möjligheten att ta oss an uppdrag som spänner över ett brett spektrum av olika miljöer som skolor, torg, bostäder, parker, begravningsplatser, kulturhistoriska anläggningar och industrimiljöer.

RELATERADE ARTIKLAR