DJI_0097_webb.jpg

Landskap

Levande och upplevelserika gröna rum

Vi brinner för att tillsammans med våra kunder forma och utveckla stadens gröna rum och mötesplatser. Med bred kunskap och aktivt ansvarstagande i byggprojektets alla skeden skapar vi förutsättningarna för en levande, upplevelserik utemiljö. Hos oss förenas ekologiska strategier med landskaplig helhetssyn och omsorgsfull detaljering. Vår målsättning är att skapa hållbara landskap som genom starka formkoncept och unika funktionslösningar ökar i värde och skönhet under lång tid framöver.

Ett utegym, konstverk och landmärke i ett

Vid sjön Trummen i Växjö har vi tillsammans med konstnären Gunilla Bandolin skapat Tetraedern. Det är ett konstverk, träningsanläggning, samlingsplats och landmärke i ett. Tetraedern har en höjd på cirka fem meter, vilket gör den till ett landmärke som syns från andra sidan sjön.

DJI_0113_webb.jpg
DJI_0062.jpg

Växjös nya urbana park

I Växjös nya, centrala stadsdelspark i det nya området Torparängen finns spår från både det gamla och nya odlingslandskapet. Här växer tät granskog sida vid sida med körsbärsträd, ruderatväxter och nykomponerade perennplanteringar. Till den vildvuxna och fria naturen har vi adderat en geometrisk ordning i form av olika sport-, lek- och samlingsplatser.

DSC09540_webb.jpg

Göteborgs har fått en modern dansbana

Utomhusdansbanan har klätts i regnbågens färger och skiner upp i den brokigt trafikerade och nyligen namngivna "Kvilleplatsen" vid Backaplan på Hisingen. Hit kan vem som helst som känner för att spontandansa komma. Allt man behöver göra är att koppla upp sig till högtalarna och spela sin favoritmusik. 

TINK - Stad i vått och torrt

Genom att arbeta normkritiskt och med hjälp av medborgardialog inkluderar forskningsprojektet TINK samhällsgrupper, bland annat ungdomar och personer med olika funktionsvariationer, som många gånger inte involveras i gestaltningsarbetet av parkmiljöer. Syftet är att undersöka hur dagvattenlösningar kan göras tillgängliga för alla. Hanna Johansson och Sofia Classon arbetar dagligen med dessa frågor i egenskap av landskapsarkitekt och landskapsingenjör på Liljewall.

TINK 1 alt 2.jpg
Hos oss förenas ekologiska strategier med landskaplig helhetssyn och omsorgsfull detaljering.

”Snigels slinga” berättar om vilka djur och kryp som ingår i Mälarparkens rika ekosystem

Med sitt läge nära Mälaren är Mälarparken ett område som anses värdefullt som etableringsplats för arter som kan förväntas sprida sig från Mälaröarna till fastlandet. Området används sedan tidigare för rekreation och med den nya övergripande gestaltningen av parken har området blivit mer sammanhållet. 

Liljewall-Västerås Park-11.jpg

Lekfulla skolgårdar

Efter intensivt lärande vid skolbänken behöver eleverna utrymme för lek, rörelse och aktivitet. Här spelar en inbjudande skolgård som lockar till lek, skratt och spring en avgörande roll. Att få ”springa av sig” och umgås med vännerna är inte bara viktigt för det sociala samspelet utan för deras egen utveckling, skärpa och stimulans. Något som även forskning konstaterat. Den fysiska omgivningen har stor betydelse för våra barns lärande och utveckling.


Var femte invånare i Sverige är ett barn mellan 0–17 år – och större delen av dem går dagligen till förskolor och skolor runt om i landet. Dessutom väntas den siffran öka enligt SCBs befolkningsprognos. Fler barn kommer alltså behöva fler stimulerande utemiljöer som lockar till fysisk aktivitet. När många barn inte visats i andra miljöer än i hemmet och på skolan så är just skolgården en viktig arena för dem.


Vi skapar genomtänkta skolgårdar som ger barnen möjlighet att utforma stimulerande aktiviteter där de får utlopp för lust, spänning, avkoppling och nyfikenhet. Det är ett av våra viktiga uppdrag – att få skapa utemiljöer som ger barnen glädje.

 

LANDSKAPSPROJEKT

KONTAKT

JOHANSSON ANDREAS_ny.png
JOHANSSON ANDREAS_ny.png
BRANDT_JOHANNA.png
FRANS-GILLBERG.jpg

Johanna Brandt
STOCKHOLM
Landskapsarkitekt

0765-01 71 91
jobra@liljewall.se

Frans Gillberg
MALMÖ
Landskapsarkitekt

0765-01 71 40
frgi@liljewall.se

Andreas Johansson
GÖTEBORG
Landskapsarkitekt

0765-48 70 41
anjo@liljewall.se