top of page
DJI_0097_webb.jpg

Landskap

Levande och upplevelserika gröna rum

Vi brinner för att tillsammans med våra kunder forma och utveckla stadens gröna rum och mötesplatser. Med bred kunskap och aktivt ansvarstagande i byggprojektets alla skeden skapar vi förutsättningarna för en levande, upplevelserik utemiljö. Hos oss förenas ekologiska strategier med landskaplig helhetssyn och omsorgsfull detaljering. Vår målsättning är att skapa hållbara landskap som genom starka formkoncept och unika funktionslösningar ökar i värde och skönhet under lång tid framöver.


Refugium - en resa genom tid och landskap

Team Liljewall går segrande ur Trafikverkets och Sveriges Arkitekters tävling för rastplatsen Börringe. Vår vision om en vackert gestaltad rastplats har vunnit tack vare dess respekt för landskapets historia och integrationen i kultur och naturlandskapet.

BÖRRINGE_PARKERINGEN_LILJEWALL_FINAL_231016 _LOW.jpg

Ett utegym, konstverk och landmärke i ett

Vid sjön Trummen i Växjö har vi tillsammans med konstnären Gunilla Bandolin skapat Tetraedern. Det är ett konstverk, träningsanläggning, samlingsplats och landmärke i ett. Tetraedern har en höjd på cirka fem meter, vilket gör den till ett landmärke som syns från andra sidan sjön.

DJI_0113_webb.jpg
DJI_0062.jpg

Växjös nya urbana park

I Växjös nya, centrala stadsdelspark i det nya området Torparängen finns spår från både det gamla och nya odlingslandskapet. Här växer tät granskog sida vid sida med körsbärsträd, ruderatväxter och nykomponerade perennplanteringar. Till den vildvuxna och fria naturen har vi adderat en geometrisk ordning i form av olika sport-, lek- och samlingsplatser.

Tresticklans nationalpark

Tresticklans nationalpark i Dalsland har fått en ny portal i form av en informationsbyggnad och kompletterande servicebyggnader. Förslaget bygger på en struktur av trästockar som sträcker sig mot himlen. Ambitionen har varit att synas på skogens villkor utan varken solida väggar och tak. Gränser suddas ut och konstruktionen blir ett med naturen.

Tresticklan_Foto Anna Kristinsdottir_01-mellan.jpg
DSC_2125_Anders-Modin_small.jpg

Tomteboda

Vårt arbete med den gamla postterminalen som nu har moderniseras började 2017. Uppdraget har berört landskaps- och belysningsplanering för samtliga exteriöra miljöer, huvudentré, sekundära entréer, infarter och parkeringar, exteriör konst och samtliga terrasser. Dessutom ljusdesign för publika och interiöra miljöer.

DSC09540_webb.jpg

Göteborgs har fått en modern dansbana

Utomhusdansbanan har klätts i regnbågens färger och skiner upp i den brokigt trafikerade och nyligen namngivna "Kvilleplatsen" vid Backaplan på Hisingen. Hit kan vem som helst som känner för att spontandansa komma. Allt man behöver göra är att koppla upp sig till högtalarna och spela sin favoritmusik. 

TINK - Stad i vått och torrt

Genom att arbeta normkritiskt och med hjälp av medborgardialog inkluderar forskningsprojektet TINK samhällsgrupper, bland annat ungdomar och personer med olika funktionsvariationer, som många gånger inte involveras i gestaltningsarbetet av parkmiljöer. Syftet är att undersöka hur dagvattenlösningar kan göras tillgängliga för alla. Hanna Johansson och Sofia Classon arbetar dagligen med dessa frågor i egenskap av landskapsarkitekt och landskapsingenjör på Liljewall.

TINK 1 alt 2.jpg
DSC00640.JPG

Rödabergsskolan

Rödabergskolan i Vasastan, Stockholm, har fått en tillbyggnad vars skolgård hämtar inspiration från platsens ursprungliga kvarterspark. Skolgården ska fungera som en trygg och grönskade länk mitt i staden, samtidigt som den erbjuder publika rekreationsmöjligheter. Den nya skolbyggnaden använder traditionella material och med hög detaljomsorg för att smälta in i Vasastadens kulturmiljö.

Hos oss förenas ekologiska strategier med landskaplig helhetssyn och omsorgsfull detaljering.

”Snigels slinga” berättar om vilka djur och kryp som ingår i Mälarparkens rika ekosystem

Med sitt läge nära Mälaren är Mälarparken ett område som anses värdefullt som etableringsplats för arter som kan förväntas sprida sig från Mälaröarna till fastlandet. Området används sedan tidigare för rekreation och med den nya övergripande gestaltningen av parken har området blivit mer sammanhållet. 

Liljewall-Västerås Park-11.jpg

Lekfulla skolgårdar


Vi skapar genomtänkta skolgårdar som ger barnen möjlighet att utforma stimulerande aktiviteter där de får utlopp för lust, spänning, avkoppling och nyfikenhet. Det är ett av våra viktiga uppdrag – att få skapa utemiljöer som ger barnen glädje.

Projekt Landskap

LANDSKAPSPROJEKT

KONTAKT

EKSTRÖM NILS_NY.jpg
JOHANSSON ANDREAS_ny.png
ANDERSDOTTER KAROLINA ny.png
GILLBERG FRANS NY.png

Karolina Andersdotter
STOCKHOLM
Landskapsarkitekt

0765-01 71 95
kaan@liljewall.se

Frans Gillberg
MALMÖ
Landskapsarkitekt

0765-01 71 40
frgi@liljewall.se

Nils Ekström
GÖTEBORG
Landskapsarkitekt

0765-48 70 63
niek@liljewall.se

bottom of page