top of page
Värnamo Habilitering_Interiör_Väntrum_Liljewall_230705.jpg

Vård

Läkande miljöer

Sverige står just nu inför den största uppgraderingen av vårdbyggnader i modern tid. Vårdmiljöerna uppdateras för att kunna erbjuda inbjudande och läkande miljöer till patienterna, samt attraktiva och arbetsvänliga miljöer för personalen. Detta samtidigt som byggnaderna ska möjliggöra en flexibel utveckling av lokalerna i takt med att forskning, teknik och arbetssätt förändras. Liljewall är ett av landets ledande företag inom vårdbyggnadssektorn med anställda som jobbar helhjärtat med att skapa god vårdarkitektur som sätter människan i centrum.

miljö.jpg

Vård i olika skalor

Vi har lång erfarenhet av att jobba med vård, från den stora skalan i fysisk planering av sjukhusområden, till att gestalta byggnader, avdelningar, rum och detaljer designade med omsorg. Vi strävar alltid efter att erbjuda inbjudande och läkande miljöer för patienterna, samt attraktiva och arbetsvänliga miljöer för personalen.

FÖRLOSSNINGSRUM_mot fönster.jpg

Våra ramavtal

Pågående: 

Regionfastigheter Jönköping

Västfastigheter

Locum

Region Halland

Region Västernorrland

Region Örebro län

Region Kronoberg

Tidigare:

Region Östergörland

Region Sörmland

Skärmbild 2024-03-04 160652.png
modell.jpg
Värnamo Habilitering_Interiör_Träningssal_Liljewall_230705.jpg

Värnamo Habilitering ger möjligheter att klara livet på egen hand

Utgångspunkten i projektet har varit att skapa en trygg, inbjudande byggnad för de som behöver specialiserade och anpassade insatser för de som lever med livslånga funktionsnedsättningar.

Ny vårdbyggnad för förlossning och neonatal på Östra sjukhuset i Göteborg

Med högt satta gestaltningsmål är vi med och skapar framtidens trygga förlossningsmiljöer. 2027 ska den nya kliniken stå färdig som en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

FoN_BB-RUM_NEONATAL_Liljewall_beskuren_e
MED ÖPPNA ARMAR LQ.jpg

 I konkurrens med ett tjugotal andra arkitektkontor av hög och internationell klass är vi otroligt glada och stolta över att vi knep andraplatsen i tävlingen om Wieselgrensplatsens nya närsjukhus.

Vuxenpsykiatrin i Växjö

På Sigfridsområdet i Växjö har vi utformat en byggnad för den vuxenpsykatriska vården som ska ge positiva och hälsofrämjande upplevelser med dagsljus, vackra utblickar, färg, konst och grönska. Besökare, personal och patienter ska känna sig välkomna här. 

VuxenpsykVaxjo_01_webb.jpg
_M3A9232_web.jpg

Länssjukhuset Ryhov

Som ett första steg i den långsiktiga utvecklingen av Länssjukhuset Ryhov har vi varit med och ritat Hus D1. Byggnaden innehåller mottagningar, vårdavdelningar och utbildningslokaler. En trygg, genomarbetad vårdmiljö kombineras med lekfulla element i både fasad och interiör för att skapa energigivande och läkande miljöer.

Hus D1 - en framgångssaga

I december 2019, bara 24 månader efter byggstart, flyttade de första vårdverksamheterna in i Hus D1 på Länssjukhuset Ryhov, och i januari 2021 tilldelades det Jönköpings Stadsbyggnadspris. Nyckeln till framgången stavas partnering. Läs en intervju där NCC:s Tommy Mossberg och Liljewalls Linda Bergquist och Johan Söderström berättar om teamkänsla och de digitala verktyg som använts under processen. 

_V5A2090_web.jpg

Att utveckla vårdlokaler handlar om att utforma en säker och läkande miljö för patientens tillfrisknande och personalens välbefinnande.

Forskning för framtidens vårdmiljöer

För att fördjupa vår kompetens deltar vi aktivt i såväl internationella som nationella vårdbyggnadsseminarier organiserade av till exempel Centrum för vårdens arkitektur (CVA), PTS Forum, Forum Vårdbyggnad och SKR Sveriges Kommuner och Regioner. Några av ämnena som diskuteras flitigt innefattar evidensbaserad design, läkande miljöer, design för hållbar utveckling och principerna om generalitet och flexibilitet.

2018_studio6-1_low.jpg

MÅNGA FÖRDELAR MED

BIM & 3D-teknik i komplexa vårdprojekt

BIM och 3D-teknik är oumbärliga i vårt arbete med att navigera komplexiteten i vårdbyggnader. Dessa verktyg möjliggör effektiv projektering, visualisering och samarbete, skapar klarhet och kvalitet genom hela processen. BIM-modellen strukturerar och integrerar all nödvändig information, medan 3D-tekniken underlättar dialog med brukare och ger kontinuerlig visuell förståelse för den arkitektoniska helheten under designprocessen.

Projekt Vård

VÅRDPROJEKT

KONTAKT

NYKVIST LINNEA_NY.png

Linnéa Nykvist
GÖTEBORG
Arkitekt

0702-52 92 99

liny@liljewall.se

bottom of page