HabiliteringenVaxjo_02_webb.jpg

Vård

Läkande miljöer

Sverige står just nu inför den största uppgraderingen av vårdbyggnader i modern tid. Vårdmiljöerna uppdateras för att kunna erbjuda inbjudande och läkande miljöer till patienterna, samt attraktiva och arbetsvänliga miljöer för personalen. Detta samtidigt som byggnaderna ska möjliggöra en flexibel utveckling av lokalerna i takt med att forskning, teknik och arbetssätt förändras. Liljewall är ett av landets ledande företag inom vårdbyggnadssektorn med anställda som jobbar helhjärtat med att skapa god vårdarkitektur som sätter människan i centrum.

Ny vårdbyggnad för förlossning och neonatal på Östra sjukhuset i Göteborg

Med högt satta gestaltningsmål är vi med och skapar framtidens trygga förlossningsmiljöer. 2027 ska den nya kliniken stå färdig som en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

FoN_BB-RUM_NEONATAL_Liljewall_beskuren_e
VuxenpsykVaxjo_01_webb.jpg

Vuxenpsykiatrin i Växjö

På Sigfridsområdet i Växjö har vi utformat en byggnad för den vuxenpsykatriska vården som ska ge positiva och hälsofrämjande upplevelser med dagsljus, vackra utblickar, färg, konst och grönska. Besökare, personal och patienter ska känna sig välkomna här. 

Länssjukhuset Ryhov

Som ett första steg i den långsiktiga utvecklingen av Länssjukhuset Ryhov har vi varit med och ritat Hus D1. Byggnaden innehåller mottagningar, vårdavdelningar och utbildningslokaler. En trygg, genomarbetad vårdmiljö kombineras med lekfulla element i både fasad och interiör för att skapa energigivande och läkande miljöer.

_M3A9232_web.jpg

VÄLKOMMEN IN I 3D

Ta en titt i framtidens vårdmiljö

Vi strävar alltid efter en god dialog och arbetar därför med verktyg där våra idéer enkelt kan kommuniceras och till och med upplevas. I 3D-modellen nedan visas ett dagrum från Ryhovs sjukhus i Jönköping. Ta upp modellen i storbild och rör dig runt i genom att använda muspekaren.

miljö.jpg

Vård i olika skalor

Vi har lång erfarenhet av att jobba med vård, från den stora skalan i fysisk planering av sjukhusområden, till att gestalta byggnader, avdelningar, rum och detaljer designade med omsorg. Vi strävar alltid efter att erbjuda inbjudande och läkande miljöer för patienterna, samt attraktiva och arbetsvänliga miljöer för personalen.

FÖRLOSSNINGSRUM_mot fönster.jpg
modell.jpg

Att utveckla vårdlokaler handlar om att utforma en säker och läkande miljö för patientens tillfrisknande och personalens välbefinnande.

Forskning för framtidens vårdmiljöer

För att fördjupa vår kompetens deltar vi aktivt i såväl internationella som nationella vårdbyggnadsseminarier organiserade av till exempel Centrum för vårdens arkitektur (CVA), PTS Forum, Forum Vårdbyggnad och SKR Sveriges Kommuner och Regioner. Några av ämnena som diskuteras flitigt innefattar evidensbaserad design, läkande miljöer, design för hållbar utveckling och principerna om generalitet och flexibilitet.

2018_studio6-1_low.jpg

Vårdarkitekten Lin Tan delar sin tjänst på Liljewall och Chalmers Centrum för vårdens arkitektur (CVA). Genom hennes arbete får vi nära inblick i den senaste forskningen inom vårdarkitektur. Hon har själv varit del av ett team som forskat på lokaler för psykiatri. De har tagit fram ett evidensbaserat konceptprogram om lokaler för psykiatri i samarbete med PTS (program för teknisk standard). Framöver kommer Lin vara del av att utveckla ett liknande program för lokaler för förlossning och neonatalvård samt om lokaler för administrativt arbete inom vården.

Catherine Hugosson_red.jpg
Nytt tillskott i vårdteamet. Vi välkomnar Catherine Hugosson till vårdstudion i Göteborg.

Som en del av en större och långsiktig satsning har vi nu rekryterat vårdarkitekten 

Catherine Hugosson. Catherine kommer att bli en del av vårdstudion i Göteborg och kliver in med ny kompetens och 20 års erfarenhet inom vårdarkitektur. Närmast kommer hon från Carlstedt arkitekter i Stockholm.

MÅNGA FÖRDELAR MED

BIM & 3D-teknik i komplexa vårdprojekt

Att jobba med BIM och 3D-teknik är en naturlig del av vår arbetsprocess. Det är ett kraftfullt sätt att hantera komplexiteten i vårdbyggnader för att projektera, visualisera, simulera och samarbeta. Detta leder till tydlighet och kvalitet genom projektets alla skeden.

 

Vårdens ofta stora byggnadsvolymer har höga byggnadstekniska och installationstekniska krav, med mycket inredning och utrustning som ska klassificeras. BIM-modellen håller ihop all information på ett strukturerat och sökbart sätt.

 

Byggnaderna ska också uppfylla alla specifika krav på funktion som vårdverksamheten ställer i form av bra flöden och rumssamband och samtidigt bli en bra helhet för såväl patienter, personal som besökare. 3D-teknik gör det enkelt att föra en dialog med brukare där vi tillsammans skapar bra lösningar. Det blir även enkelt att kontinuerligt uppleva och visualisera den arkitektoniska helheten under designprocessen.

 

VÅRDPROJEKT

KONTAKT

DANIELSSON-ANNIKA.png
ÅLANDER JENNY.jpg

Jenny Ålander
STOCKHOLM
Arkitekt
0735-24 90 37

jeal@liljewall.se

Annika Mangold
GÖTEBORG
Arkitekt
0709-27 54 52

anma@liljewall.se