top of page
HabiliteringenVaxjo_02_webb.jpg

Vård

Läkande miljöer

Sverige står just nu inför den största uppgraderingen av vårdbyggnader i modern tid. Vårdmiljöerna uppdateras för att kunna erbjuda inbjudande och läkande miljöer till patienterna, samt attraktiva och arbetsvänliga miljöer för personalen. Detta samtidigt som byggnaderna ska möjliggöra en flexibel utveckling av lokalerna i takt med att forskning, teknik och arbetssätt förändras. Liljewall är ett av landets ledande företag inom vårdbyggnadssektorn med anställda som jobbar helhjärtat med att skapa god vårdarkitektur som sätter människan i centrum.

MED ÖPPNA ARMAR LQ.jpg

 I konkurrens med ett tjugotal andra arkitektkontor av hög och internationell klass är vi otroligt glada och stolta över att vi knep andraplatsen i tävlingen om Wieselgrensplatsens nya närsjukhus.

Ny vårdbyggnad för förlossning och neonatal på Östra sjukhuset i Göteborg

Med högt satta gestaltningsmål är vi med och skapar framtidens trygga förlossningsmiljöer. 2027 ska den nya kliniken stå färdig som en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

FoN_BB-RUM_NEONATAL_Liljewall_beskuren_e
VuxenpsykVaxjo_01_webb.jpg

Vuxenpsykiatrin i Växjö

På Sigfridsområdet i Växjö har vi utformat en byggnad för den vuxenpsykatriska vården som ska ge positiva och hälsofrämjande upplevelser med dagsljus, vackra utblickar, färg, konst och grönska. Besökare, personal och patienter ska känna sig välkomna här. 

Länssjukhuset Ryhov

Som ett första steg i den långsiktiga utvecklingen av Länssjukhuset Ryhov har vi varit med och ritat Hus D1. Byggnaden innehåller mottagningar, vårdavdelningar och utbildningslokaler. En trygg, genomarbetad vårdmiljö kombineras med lekfulla element i både fasad och interiör för att skapa energigivande och läkande miljöer.

_M3A9232_web.jpg
_V5A2090_web.jpg

Hus D1 - en framgångssaga

I december 2019, bara 24 månader efter byggstart, flyttade de första vårdverksamheterna in i Hus D1 på Länssjukhuset Ryhov, och i januari 2021 tilldelades det Jönköpings Stadsbyggnadspris. Nyckeln till framgången stavas partnering. Läs en intervju där NCC:s Tommy Mossberg och Liljewalls Linda Bergquist och Johan Söderström berättar om teamkänsla och de digitala verktyg som använts under processen. 

VÄLKOMMEN IN I 3D

Ta en titt i framtidens vårdmiljö

Vi strävar alltid efter en god dialog och arbetar därför med verktyg där våra idéer enkelt kan kommuniceras och till och med upplevas. I 3D-modellen nedan visas ett dagrum från Ryhovs sjukhus i Jönköping. Ta upp modellen i storbild och rör dig runt i genom att använda muspekaren.

miljö.jpg

Vård i olika skalor

Vi har lång erfarenhet av att jobba med vård, från den stora skalan i fysisk planering av sjukhusområden, till att gestalta byggnader, avdelningar, rum och detaljer designade med omsorg. Vi strävar alltid efter att erbjuda inbjudande och läkande miljöer för patienterna, samt attraktiva och arbetsvänliga miljöer för personalen.

FÖRLOSSNINGSRUM_mot fönster.jpg
modell.jpg

Att utveckla vårdlokaler handlar om att utforma en säker och läkande miljö för patientens tillfrisknande och personalens välbefinnande.

Forskning för framtidens vårdmiljöer

För att fördjupa vår kompetens deltar vi aktivt i såväl internationella som nationella vårdbyggnadsseminarier organiserade av till exempel Centrum för vårdens arkitektur (CVA), PTS Forum, Forum Vårdbyggnad och SKR Sveriges Kommuner och Regioner. Några av ämnena som diskuteras flitigt innefattar evidensbaserad design, läkande miljöer, design för hållbar utveckling och principerna om generalitet och flexibilitet.

2018_studio6-1_low.jpg
Jenny_Anders_ed_edited.jpg

LILJEWALL MÖTER

Ytsmarta badrum kan ge fler vårdplatser

 Badrummen i nyproducerade och renoverade byggnader har blivit allt större till följd av skärpta krav. Det påverkar i sin tur hur planlösningar för allt från privatbostäder till vårdmiljöer utformas och resulterar bland annat i att färre patienter får plats på våra sjukhus. Jenny Ålander, arkitekt på Liljewall och Anders Eriksson, egenföretagare inom vårdbyggnadsdesign, har mot denna bakgrund tilldelats medel från Leif Blomkvist Forskningsstiftelse. I en intervju berättar de mer om studien som ska utmana rumsliga avgränsningar och ifrågasätta valda sanningar, för att nå nya och bättre resultat i vårdmiljöer så väl som privatbostäder.

MÅNGA FÖRDELAR MED

BIM & 3D-teknik i komplexa vårdprojekt

Att jobba med BIM och 3D-teknik är en naturlig del av vår arbetsprocess. Det är ett kraftfullt sätt att hantera komplexiteten i vårdbyggnader för att projektera, visualisera, simulera och samarbeta. Detta leder till tydlighet och kvalitet genom projektets alla skeden.

 

Vårdens ofta stora byggnadsvolymer har höga byggnadstekniska och installationstekniska krav, med mycket inredning och utrustning som ska klassificeras. BIM-modellen håller ihop all information på ett strukturerat och sökbart sätt.

 

Byggnaderna ska också uppfylla alla specifika krav på funktion som vårdverksamheten ställer i form av bra flöden och rumssamband och samtidigt bli en bra helhet för såväl patienter, personal som besökare. 3D-teknik gör det enkelt att föra en dialog med brukare där vi tillsammans skapar bra lösningar. Det blir även enkelt att kontinuerligt uppleva och visualisera den arkitektoniska helheten under designprocessen.

Projekt Vård

VÅRDPROJEKT

KONTAKT

DUMITRACHE OANA.png
ÅLANDER JENNY NY.png

Jenny Ålander
STOCKHOLM
Arkitekt
0735-24 90 37

jeal@liljewall.se

Oana Dumitrache
GÖTEBORG
Arkitekt
0704
-04 09 35

oadu@liljewall.se

bottom of page