Vård

Läkande miljöer

Sverige står just nu inför den största uppgraderingen av vårdbyggnader i modern tid. Vårdmiljöerna uppdateras för att kunna erbjuda inbjudande och läkande miljöer till patienterna, samt attraktiva och arbetsvänliga miljöer för personalen. Detta samtidigt som byggnaderna ska möjliggöra en flexibel utveckling av lokalerna i takt med att forskning, teknik och arbetssätt förändras. Liljewall är ett av landets ledande företag inom vårdbyggnadssektorn med anställda som jobbar helhjärtat med att skapa god vårdarkitektur som sätter människan i centrum.

Vård i olika skalor

Gestaltningen och utformningen av vårdmiljöer går från den stora skalan i fysisk planering av sjukhusområden, till att gestalta byggnader, rum och detaljer designade med omsorg. 

 

Det är viktigt att ha kunskap om hur hela processen kring ett sjukhusområde byggs och utvecklas över tid. Beslut som tas tidigt i en strategisk fastighetsutvecklingsplan kommer att påverka hela projektet ner på detaljnivå. Samtidigt utvecklas tankarna och forskningen kring vårdmiljöer över tid. Byggnaderna och rummen behöver vara flexibla och generella så de klarar av förändringar i hur vården bedrivs.

 

Vår erfarenhet av vårdprojekt ger oss en förståelse för hur tätt sammanlänkade de olika skalorna är. Till exempel påverkar vårdrummens behov av mått och utblickar byggnadens utformning och gestaltning, som i sin tur påverkar samband och flöden mellan byggnader och utomhusmiljöer. Denna förståelse är viktig för att få till en bra helhet som är läkande för patienterna och stimulerande för personalen.

Vuxenpsykiatrin i Växjö

På Sigfridsområdet i Växjö har vi utformat en lugn och behaglig byggnad som ska ge positiva och hälsofrämjande upplevelser med dagsljus, vackra utblickar, färg, konst och grönska. Besökare, personal och patienter ska känna sig välkomna här. De runda hörnen ger byggnaden en mjuk och lugnare framtoning som passar väl med psykiatrisk vård.

DSC00870_webb.jpg

VÄLKOMMEN IN I 3D

Ta en titt i framtidens vårdmiljö

Vi strävar alltid efter en god dialog och arbetar därför med verktyg där våra idéer enkelt kan kommuniceras och till och med upplevas. I 3D-modellen nedan visas ett dagrum från Ryhovs sjukhus i Jönköping. Ta upp modellen i storbild och rör dig runt i genom att använda muspekaren.

MÅNGA FÖRDELAR MED

BIM & 3D-teknik i komplexa vårdprojekt

Att jobba med BIM och 3D-teknik är en naturlig del av vår arbetsprocess. Det är ett kraftfullt sätt att hantera komplexiteten i vårdbyggnader för att projektera, visualisera, simulera och samarbeta. Detta leder till tydlighet och kvalitet genom projektets alla skeden.

 

Vårdens ofta stora byggnadsvolymer har höga byggnadstekniska och installationstekniska krav, med mycket inredning och utrustning som ska klassificeras. BIM-modellen håller ihop all information på ett strukturerat och sökbart sätt.

 

Byggnaderna ska också uppfylla alla specifika krav på funktion som vårdverksamheten ställer i form av bra flöden och rumssamband och samtidigt bli en bra helhet för såväl patienter, personal som besökare.  3D-teknik gör det enkelt att föra en dialog med brukare där vi tillsammans skapar bra lösningar. Det blir även enkelt att kontinuerligt uppleva och visualisera den arkitektoniska helheten under designprocessen.

Att utveckla vårdlokaler handlar om att utforma en säker och läkande miljö för patientens tillfrisknande och personalens välbefinnande.

Framtidens vårdmiljöer

Morgondagens vårdbyggnader ritas idag och vi är redo att vara med i framkant av

utvecklingen. Vi på Liljewall följer, stöttar och engagerar oss i forskning och idéer kring framtidens vårdmiljöer.

 

För att fördjupa vår kompetens deltar vi aktivt i såväl internationella som nationella vårdbyggnads-seminarier organiserade av till exempel Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA) och Forum Vårdbyggnad. Några av ämnena som diskuteras flitigt innefattar evidensbaserad design, läkande miljöer, design för hållbar utveckling och principerna om generalitet och flexibilitet.

Arkitekten Lin Tan jobbar halvtid på CVA och halvtid i Liljewall arkitekters vårdteam. Genom hennes arbete får vi nära inblick i den senaste forskningen inom vårdarkitektur. Hon har själv varit del av ett team som forskat på lokaler för psykiatri. De har tagit fram ett evidensbaserat konceptprogram om lokaler för psykiatri i samarbete med PTS (program för teknisk standard).  Framöver kommer Lin vara del av att utveckla ett liknande program för lokaler för förlossning och neonatalvård samt om lokaler för administrativt arbete inom vården.

Vårdteamet

För att vara ett av landets ledande företag inom vårdbyggnadssektorn krävs kompetens, metoder och resurser att hantera de största och mest komplicerade uppgifterna inom planering och design av vårdbyggnader. Hos oss hittar du ett team av engagerade medarbetare från olika discipliner som i processen för att skapa god vårdarkitektur värdesätter ett personligt bemötande, bred kunskap och kreativa lösningar. Vi står för både erfarenhet och nytänkande för att skapa läkande vårdmiljöer som sätter människan i centrum.

 

Vår målsättning är en arkitektur där gestaltning, byggnadsfysik, logistik, natur och människor samverkar för att skapa trivsamma och funktionella vårdmiljöer. Detta görs genom en iterativ designprocess i tätt samarbete med övriga konsulter, beställare och brukare.

VÅRDPROJEKT

 
1/1

ANSVARIG INOM VÅRD

Annika Mangold

Arkitekt
0709-27 54 52

anma@liljewall.se