Träbyggnad

Trivsamt, inbjudande och hållbart byggande genom trä

Trä som byggnadsmaterial är något som historiskt har följt människans utveckling. Under de senaste 100 åren har trä som byggnadsmaterial ofta fått stå tillbaka i stora byggprojekt till förmån för stål och betong, men under de senaste årtiondena har trä förädlats till nya byggkomponenter. Tack vare modern skruv- och limningsteknik är trä åter ett alternativ i stora byggprojekt. Träet har kommit ikapp utvecklingen och är idag ett bärkraftigt alternativ inom miljövänligt byggande.

ICAs första butik i massivträ och byggnaden planeras att certifieras i högsta miljöklass – Miljöbyggnad Guld. 

Det nya vård- och omsorgsboendet, Ersta Lydiahemmet, i Farsta strand är ett trähus i tre plan plus en vindsvåning, som byggs ovanpå den befintliga byggnaden.

Koncept-förskolor

i trä med låg koldioxid-belastning 

Vi tror på trä som ett hållbart material med höga arkitektoniska värden.​​

Sveriges första massivträskola

Herrestaskolan i Järfälla är Sveriges första massivträskola som invigdes i mars 2016. Massivträet i byggnaden lagrar mer koldioxid än vad byggprocessen och driften förbrukar tillsammans under hela livscykeln. Att bygga i massivträ var alltså gynnsamt ur klimatperspektiv, men gav också stora innemiljövärden.

Herrestaskolan, är byggd utifrån Miljöbyggnad Guld – bara det en stor miljöambition. 

Herrestaskolan 48.jpg

LILJEWALL MÖTER

Lars Olausson

Så gick det till när Sveriges första skola i massivträ skapades.

Vi förespråkar trä som byggnadsmaterial och vi är övertygade om att trä kommer att bli ett av de dominerande byggnadsmaterialen i framtiden.

Lagrar koldioxid

Träet har förmåga att ta upp och lagra koldioxid. Det ekologiska fotavtrycket minskar dramatiskt om man använder trä som stomme och kompenserar via lågt utsläpp vid tillverkning och uppförande av husen samt lagring av kol.

Det är förnybart

Trä är ett förnybart naturmaterial. Det går åt väldigt lite energi att förädla trä till plankor och reglar om man jämför med exempelvis betong.

Limträ sätter inga gränser 

Limträ har goda miljöegenskaper vid såväl tillverkning som användning. Det är ett närproducerat, koldioxidneutralt konstruktionsmaterial som kan återanvändas eller återvinnas, och ger möjlighet att skapa spännande arkitektur.

Nya träd växer upp

Träet som man har sågat ned kan ge plats åt nya plantor som växer upp igen. Det tar cirka 70 år för ett träd att växa upp till fullskalig storlek, ungefär lika länge som ett hus används.

Det går att återvinna

Trä är återvinningsbart. Man forskar nu mer och mer på hur man kan återvinna en trästomme som är förbrukad. Bryta ned träet och träets fibrer för att skapa nya material. 

 

TRÄPROJEKT

1/1

Tetraedern – där konst och idrott möts

Vid sjön Trummen har vi, på uppdrag av Växjö kommun, tillsammans med konstnären Gunilla Bandolin skapat Tetraedern – ett konstverk, utegym, samlingsplats och ett nytt landmärke i staden. Med en konstruktion av kiselimpregnerat trä inbjuder Tetraedern förbipasserande att träna kroppen genom att klättra, hoppa och lyfta. Eller för att njuta av utsikten.

Parkeringshus i Växjö

Till lasarettet i Växjö har vi ritat ett parkeringsdäck med bjälklag i betong men bärverk i trä. 424 trälamellernas tunna fasadmembran klär byggnaden. Däcket nominerades till stadens arkitekturpris 2018.

TEAM

Lars Olausson

Arkitekt
0765-48 70 59

laol@liljewall.se

Johan Brendelökken

Ingenjör

0765-48 70 32

jobr@liljewall.se

Philip Hjort

Arkitekt

0709-38 66 06

phhj@liljewall.se

Sigrid Spåre

Arkitekt

0765-48 70 03

sisp@liljewall.se

Jesper Karlsson

Miljösamordnare

0765-01 71 45

jeka@liljewall.se