top of page

PROJEKT / BOSTÄDER / RIBBY ÄNGAR

STATUS

 

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

KONTAKTPERSONER

ETAPP 1 FÄRDIGSTÄLLT

ETAPP 2 UNDER PRODUKTION

 

 

BYGGFAST

 

 

2014-

liljewall_bostäder

RIBBY ÄNGAR

Modern småstad

Nybyggnad av totalt 25 flerbostadshus på mellan 2–3 våningar med sammanlagt 148 lägenheter.

 

Ribby Ängar är en del av Västerhaninges nya attraktiva belägna stadsdel med promenadavstånd till centrum, pendeltågstation, skola och vårdcentral.

 

Här blandas karaktärerna av småstad och öppna landskap till ett grönt och modernt område som tillgodoser invånarens behov i alla åldrar. Angränsande ängar och åkermark med spridda skogsklädda öar fångas upp i en småskalig byggnation.

 

Husen ligger samlade i grupper, omgivna av generösa trädplanteringar och grönytor för lek och rekreation. Gångstråk och siktlinjer inbjuder till cykelturer och promenader i och utanför området. Husen har ett modernt formspråk, men är byggda i traditionella naturnära material, försedda med träfasader i jordfärgade toner.

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR

bottom of page