top of page

PROJEKT / BOSTÄDER / VÄSJÖN

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

 

ÅR

 

 

BRUTTOAREA (BTA)

KONTAKTPERSON

MARKANVISNINGSTÄVLING

 

 

WÄSTBYGG PROJEKTUTVECKLING

 

 

2015

 

 

CA 5 900 M2

Liljewall arkitekter - Bostäder

VÄSJÖN

Öppna och gemensamma kvarter

Öppenhet, gemenskap och variation - ensmåskalig arkitektur och kvarterstypologi som väcker nyfikenhet, drar ner tempot och ger både besökare på cykelutflykt och boende på väg hem från jobbet ett varmt och vänligt mottagande.

 

Gårdens öppna hörn ger kontakt med gatan och tillåter såväl solen som boende att komma in på gården från flera håll. Utformningen av gården inspirerar både till aktivitet och stillhet. Den noggranna höjdsättningen med ramper, trappor och informella sittplatser ger intressanta semiprivata/halvoffentliga rum och mötesplatser. Entréer mot gata och gård ger ett levande entréplan. Strategiskt placerade lokaler i kvartershörnen där flödet är som störst; kanske ett cykelcafé, ett bageri eller en second-hand-butik?

 

Vertikala trädgårdar på spaljéer in mot gården i kombination med odlingslådor på balkongerna gör gården till ett grönt socialt rum i flera dimensioner. Utvändiga trapphus omslutna av transparent gallerdurk, perforerad plåt och träspaljéer ger liv och grönska åt gården. Öppna kommunikationsvägar utan återvändsgränder ger överblick och ökar känslan av trygghet och gemenskap.

 

En lekfull kombination av balkonger, franska balkonger, loftgångar och kungsbalkonger, och en omväxlande gestaltning av fasaderna, där rytm, tema och tempo ändå samverkar till en helhet. Fasadmaterial som tegel, trä, puts, fibercement och galvaniserad plåt ger varje hus sin egen karaktär. Färgpaletten utgörs till största delen av de ingående materialens naturliga färger. Taklandskapet är varierat och uppbrutet med stora takkupor och takfönster. På de lite större husen är taken av plåt i kulörer som ansluter till fasadkulören på respektive huskropp, på de mindre stads-radhusen är taken av tegel.

 

Kvarteret erbjuder en variation av lägenhetsstorlekar där samtliga lägenheter har kontakt med både gård och gata, och där alla kan låsa sin cykel och odla sin köksträdgård utanför dörren.

UTVALDA PROJEKT

bottom of page