top of page

PROJEKT / BOSTÄDER / HÄRLIDSBERGET

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

 

 

BRUTTOAREA (BTA)

 

 

MILJÖKLASS

KONTAKTPERSON

FÄRDIGSTÄLLT

 

 

TANUMS BOSTÄDER AB

 

 

2010-2011

 

 

CA 2 900 M2

 

 

PASSIVHUS

 

liljewall_bostäder

HÄRLIDSBERGET

I samspel med naturen

Högt uppe på Härlidsberget ovanför Grebbestadkilen har Liljewall arkitekter ritat fristående passivhus som sammanlagt innehåller 14 hyresrätter och 14 bostadsrätter. Här förverkligas det energisnåla och miljömedvetna boendet.

 

Husen smälter på ett fint sätt in i den äldre befintliga bebyggelsen och den fantastiska utsikten har tagits tillvara så att den kommer alla lägenheterna till godo. Naturen har fungerat som inspirationskälla vid valet av material.

RELATERADE PROJEKT

bottom of page