top of page

PROJEKT / SPORT & FRITID / AQUARENA, TYRESÖ

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

BRUTTOAREA (BTA)

KONTAKTPERSONER

FÄRDIGSTÄLLT

 

 

NCC

 

 

2012

CA 5 000 M2

 

liljewall_sport & fritid

AQUARENA, TYRESÖ

Spel med volymer

Pågående projektering av en ny simhall som ersätter en befintlig anläggning. Byggnadens spel med volymer avslöjar ett rikt inre med bassänger och vattenrutschbanor.

 

Tyresö Aquarena är en OPS upphandling, som står för offentlig privat samverkan. I dessa projekt offereras byggnation, teknisk och kommersiell drift under avtaladtidsperiod (upp till 30 år) samt finansiering av anläggningen. För att kunna ge attraktiva anbud i denna typ av upphandlingar läggs stor vikt på yteffektiva planlösningar, flexibilitet, kundorienterade lösningar, kontroll på byggnadsfysiken avseende fuktproblematiken, låga drift- och underhållskostnader, låg energiförbrukning, effektiv badvattenrening mm.

RELATERADE PROJEKT

bottom of page