top of page

PROJEKT / LANDSKAP + SPORT & FRITID / IDROTTSHÖGSKOLAN, GÖTEBORG

STATUS

 

UPPDRAGSGIVARE

ORT

 

ÅR

BRUTTOAREA (BTA)

MILJÖKLASS

KONTAKTPERSONER

FÄRDIGSTÄLLT

HIGAB

GÖTEBORG

 

2011

CA 3 500 M2

MILJÖBYGGNAD GULD

Göteborgs idrottshögskola

Idrottshögskolan i Göteborg är byggd med en stark miljöprofil. Låg energianvändning och naturliga material såsom trä, betong, glas och sedum genomsyrar projektet. Byggnaden är certifierad för Miljöbyggnad Guld.

 

Idrottshögskolan ligger i centrala Göteborg som en del av evenemangsstråket längs Skånegatan. Närmaste grannar är Katrinelundsgymnasiet och Norska Sjömanskyrkan. Skolan ligger mellan dessa men är indragen från gatan på en tidigare parkeringsyta. Den får på så vis en förgård mot Skånegatan. Byggnadens huvudentré annonseras mot gatan med ett fristående skärmtak. ​

Göteborgs universitet startade Idrottshögskolan 2011 som ett nationellt centrum där man tillsammans med andra aktörer förverkligar kunskapstriangeln utbildning-forskning-innovation.

 

Förutom idrottshall rymmer byggnaden ett avancerat forskningslaboratorium för fysisk prestations- och kompetens-utveckling, undervisningslokaler och studieplatser.

bottom of page