top of page

PROJEKT / SPORT & FRITID / ROSENGÅRDSBADET

STATUS

 

UPPDRAGSGIVARE

ORT

ÅR

BRUTTOAREA (BTA)

PROJEKTTEAM

 

 

 

 

KONTAKTPERSONER

FÄRDIGSTÄLLT

 

NCC

MALMÖ

 

2011

CA 1 200 M2

BJARNI INGVASON

Uppdragsansvarig

BO WALLIN

Handläggande ingenjör

CALLE HELLBERG

Handläggande arkitekt

 

Rosengårdsbadet

Stadsdelen Rosengård i centrala Malmö är en av Sveriges mest omtalade stadsdelar från miljonprogramsåren 1965–1975. Här finns drygt 20 000 invånare och de allra flesta har utländsk härkomst. Stadsdelen fick tidigt dåligt rykte och under åren har det satsats målmedvetet på åtgärder för att lyfta området. En liten del i detta är vårt arbete med utbyggnaden av stadsdelens badhus.

 

Det befintliga utomhusbadet bestod av 50-metersbassäng, undervisningsbassäng, omklädnadsbyggnad och generösa grönytor.

Vi ritade ett kompletterande inomhusbad med 25-metersbassäng, omklädnadsutrymmen och entréhall.  Den nya byggnaden utformades som ny entré också för utomhusbadet. En önskan om stadsmässighet och hållbarhet gjorde att fasaderna utfördes i gult tegel. Interiören hölls vit och enkel där det blå vattnet, simlinorna och täta partier i blå skalsteg utgjorde de enda kulörerna.

 

Rosengårdsbadet invigdes i februari 2011.

bottom of page