top of page

PROJEKT / SPORT & FRITID / GENERALPLAN SLOTTSKOGSVALLEN

STATUS

UPPDRAGSGIVARE

ORT: 

ÅR

KONTAKTPERSON

GENERALPLAN UTREDNING

IOFF

GÖTEBORG

 

2013

 

liljewall_sport & fritid

GENERALPLAN SLOTTSKOGSVALLEN

Göteborgs mest klassiska friidrottsarena

Slottsskogsvallen invigdes i samband med Göteborgsutställningen 1923 och ritades av arkitekten Lars Israel Wahlman. Eleganta läktare och torn i ljusgul 20-talsklassicim samspelar med ett inlevelsefullt gestaltat landskap till ett allkonstverk för idrott. Här satte Gunder Hägg det första av sina många världsrekord på 1940-talet. Här har hållits otaliga friidrottstävlingar. Sedan en av de ursprungliga läktarna brunnit ned i 60-talets slut har ett gym uppförts i anslutning till en ny läktare. Därefter har ishallen Frölundaborg och idrottsanläggningen Friidrottens hus byggts inom området. I vår tid har Håkan Hellström, Kent och Lars Winnerbäck uppträtt på arenan. Slottsskogsvallen är också den storslagna inramningen för det årliga Göteborgsvarvets målgång.

Under 2013 arbetade vi tillsammans med Idrotts- och föreningsförvaltningen fram ett underlag till en ny generalplan för Slottsskogsvallen. Vi studerade hur området skulle kunna förtätas med en ny ishall, en ny idrottshall och ett utökat gym. Vi studerade hur entrépunkter och gångstråk skulle kunna förbättras och utformas säkrare och mer tilltalande för besökare. Vi föreslog också nya stråk för motion och tänkbara nya aktiviteter längs dessa.

LIKNANDE PROJEKT

bottom of page