top of page

PROJEKT / BOSTÄDER / SKATTEGÅRDSTOMTEN

STATUS

ORT

UPPDRAGSGIVARE

ÅR

KONTAKTPERSON

FÄRDIGSTÄLLT

(TÄVLINGSVINST)

 

BOLLEBYGD

STIFTELSEN BOLLEBOSTÄDER

 

 

2013-2016

 

liljewall_bostäder

SKATTEGÅRDSTOMTEN

Tillgängligt och tryggt

Vinst i parallella uppdrag 2009. Nybyggnad av flerbostadshus med sammanlagt 58 hyreslägenheter i centrala Bollebygd. 20 av dessa utformas som trygghetsbostäder.

 

I den västra delen av planområdet placeras fyra ljusa byggnader kring en gemensam gård.

 

I den östra delen placeras två tegelbyggnader i vinkel längs med Ballebovägen och Skattegårdsvägen. Husen möts i hörnet vid en liten torgyta, som utgör områdets entré. Samtliga lägenheter har rymliga balkonger eller uteplatser. Gårdarna utförs lummiga och gröna. Stort fokus ligger på tillgänglighet, såväl inne som ute.

 

Detaljplanearbete 2010-2011, projektering 2013-2014. Inflyttat och klart 2016.

RELATERADE PROJEKT

bottom of page