top of page

PROJEKT / BOSTÄDER / MARCONI PARK

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

 

 

MILJÖKLASS

KONTAKTPERSONER

FÄRDIGSTÄLLT

 

 

NCC BOENDE

 

 

2011-2013

 

 

LÅGENERGI

 

liljewall_bostäder

MARCONI PARK

Klimatsmarta bostäder

Projektet omfattar 94 klimatsmarta bostadsrätter. Marconi Park byggs som lågenergihus och följer Göteborgs miljö- och energiprogram. Mörkt tegel på fasaderna och ljust grå zinktak präglar uttrycket. En generös grön gård och gröna täppor för lägenheterna i markplan ger extra kvaliteter.

bottom of page