top of page

Gnistgatan

Blicka utåt

Nybyggnad av 37 hyreslägenheter för seniorboende på Gnistgatan i Järnbrott, Göteborg.

 

På fastigheten finns två befintliga byggnader med totalt 40 lägenheter. Den nya huskroppen har placeras varsamt intill dessa och omges av en fin skogsdunge och små berghällar, vilket ger möjlighet till fina utblickar och uteplatser. Lägenheterna är välplanerade med god tillgänglighet och rymliga balkonger. Byggnaden är klädd i melerat brungult tegel med bearbetade detaljer i murverket.

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

UPPDRAGSTYP

 

 

ÅR

 

 

BRUTTOAREA (BTA)

KONTAKTPERSONER

FÄRDIGSTÄLLT

 

 

ROBERT DICKSONS STIFTELSE

PROJEKTLEDNING; ARKITEKT; LANDSKAP

 

 

2015

 

 

CA 2 600 M2

bottom of page