top of page

ARKITEKTUR / STADSBYGGNAD / SICKLAÖN

SICKLAÖN

Litet flerbostadshus i ett gränsland

STATUS

UPPDRAGSGIVARE

ORT

 

ÅR

PROJEKTTEAM

 

 

 

KONTAKTPERSON

UNDERLAG FÖR DETALJPLAN

 

ONZO AB

SICKLAÖN, NACKA

 

2016–

TOVE SVENSSON

Uppdragsansvarig

LUDVIG NETRÉ

Handläggande arkitekt

liljewall_stadsbyggnad

Projektet artikulerar gränsen mellan en planerad kvartersstad och ett befintligt villaområde. På hörntomtens norra sida placeras ett flerbostadshus i fyra våningar som möter kvartersstaden. I bottenplan finns en butikslokal. Mot söder tas skalan ned och här placeras ett fristående parhus. Under hela tomten finns garage. Kulör- och materialval tar inspiration från intilliggande radhusområde ritat av Backström och Reinius. Sammanlagt skapas möjlighet för 8–12 bostäder.

Nacka kommun behöver fler bostäder vilket bland annat innebär att vissa strategiska platser i villaområden kan och bör utvecklas. Liljewall har på uppdrag av fastighetsägaren gjort underlag för ny detaljplan. Vi fungerar som ”spindeln i nätet” och håller i gestaltning och samordnar övriga konsulter. Vi gör även ett gestaltningsprogram som fogas till exploateringsavtalet. Plankarta och planbeskrivning står Nacka kommun för.

liljewall_stadsbyggnad

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR

bottom of page