ARKITEKTUR / STADSBYGGNAD / STRÅKET HANINGE C

Stråket Haninge
Stråket Haninge

Liljewall arkitekter - Stadsbyggnad

Stråket Haninge
Stråket Haninge

Liljewall arkitekter - Stadsbyggnad

Stråket Haninge
Stråket Haninge

Liljewall arkitekter - Stadsbyggnad

Stråket Haninge
Stråket Haninge

Liljewall arkitekter - Stadsbyggnad

1/14
liljewall_stadsbyggnad

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

KONTAKTPERSONER

FÄRDIGSTÄLLT

 

 

HANINGE KOMMUN

 

 

2012

STRÅKET HANINGE C

Haninge

Mer information inom kort...

MISSA INTE