top of page

PROJEKT / LANDSKAP / RUDEDAMMSGATANS FÖRSKOLA

RUDEDAMMSGATANS FÖRSKOLA

Lek i utmanande terräng

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

KONTAKTPERSONER

FÄRDIGSTÄLLT

 

GÖTEBORGS STAD

 

2015

 

liljewall_landskap

På en del av det kuperade Johannebergs lägre sluttningar ligger Rudedammsgatans förskola. Från Rusthållareplatsen i väster, en av de flera gröna lungorna i stadsdelen, visar skolgården upp sig. Vi på Liljewall fick uppdraget att utforma förskolans nya uteplats. Gården som ligger i en slänt, var tidigare nedgången på grund av hårt slitage. Terrängen som i början var utmaningen i projektet visade sig vara det som höjde kvaliteten på gården.

Lärande och inspirerande miljöer

Tillsammans med engagerade och kunniga pedagoger diskuterade vi inledningsvis vad som är viktigt för barnen och vad vi ville skapa på platsen. Viktiga punkter var att gården skulle vara utmanande för åldersspannet och inspirera till kreativitet och samspel. Istället för att fokusera på lekobjekt försökte vi skapa ytor och utrustning som inte är så förutbestämd utan som på så sätt uppmuntrar barns egen kreativitet. Genom att nyttja den befintliga nivåskillnaden kunde vi skapa lekfulla miljöer av olika karaktär. På gården finns idag spännande terrasser av robiniakubb, bred rutsch där man kan åka flera i bredd, slingor av gummiasfalt och klätternät. För att ytorna ska vara hållbara ligger konstgräs och gummiasfalt som grund.

Genom ett gott samarbete med pedagoger från verksamheten under projektet har Rudedammsgatans förskola förvandlats från en uppsprungen jordig slänt till ett böljande lekfullt landskap som inspirerar till spring och klättring. Barnen får röra på sig och utveckla sin motorik samtidigt som de har roligt tillsammans.

KOLLA OCKSÅ IN

bottom of page