top of page

PROJEKT / BOSTÄDER LANDSKAP / FRÖLUNDA ALLÈ

FRÖLUNDA ALLÈ

Spontana möten

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

KONTAKTPERSONER

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

 

 

BOSTADS AB POSEIDON

 

 

2014

liljewall_bostäder

Nybyggnad av 63 välplanerade, yteffetivahyresrätter i modulform. Byggnaderna i kvarteret famnar en tyst och lugn innergård – en social utomhuszon där man umgås, möts spontant och tar en fika bland odlingslådorna. Husen får en tydlig terrassering mot sydväst och Mandolinstråket och är med sin mänskliga skala inbjudande och ett välgörande inslag i stadsbilden.

liljewall_landskap

RELATERADE PROJEKT

bottom of page