top of page

ARKITEKTUR / STADSBYGGNAD / NÄSBY SLOTT

STATUS

UPPDRAGSGIVARE

ORT

 

ÅR

PROJEKTTEAM

 

 

 

KONTAKTPERSON

DETALJPLAN

 

NIAM AB

TÄBY KOMMUN

 

2016–2017

HARALD GAMRELL

Uppdragsansvarig

LUDVIG NETRÉ

Handläggande arkitekt

liljewall_stadsbyggnad

NÄSBY SLOTT

Detaljplan för nya bostäder och service kring ett byggnadsminne

Näsby Slott ligger vackert intill Näsbyviken i Täby, strax norr om Stockholm city. Liljewall har tagit fram planbeskrivningen samt samråd- respektive granskningsredogörelse åt NIAM/Täby kommun. Detaljplanen innebär att omgivningen kring slottet kan utvecklas med cirka 380 bostäder fördelade i allt från småhus till flerbostadshus.

 

Näsby slott anlades efter Nicodemus Tessin den äldres ritningar från 1665 och består av en tvåvånings huvudbyggnad med två flyglar. Park och alléer anlades i enlighet med Tessins ritningar i succesiva utbyggnadsetapper under 1700-talet. Slottet byggdes om 1731 med sjögård och terrass mot Näsbyviken. Mellan 1943 och 1987 bedrev Kungliga Sjökrigsskolan utbildning på slottet. Näsby slotts huvudbyggnad, barockpark, park mot Näsbyviken, stall, alléer och grindstolpar är skyddade som byggnadsminne enligt Kulturmiljölagen, KML. Sedan ett antal år ägs området av NIAM AB.

 

Stor vikt läggs vid gestaltning och att tillkommande bebyggelse passar in i den känsliga miljön. Projektet är komplext och kräver stor lyhördhet för många olika intressenter.

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR

bottom of page