top of page

PROJEKT / BOSTÄDER / KVARTERET GODSET

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

 

 

MILJÖKLASS

KONTAKTPERSON

TÄVLINGSFÖRSLAG

MARKANVISNINGSTÄVLING

2017

 

 

SVANEN

 

liljewall_bostäder

KV. GODSET, OCEANHAMNEN

Det framtida boendet

Helsingborgs kommun utlyste i februari 2017 en markanvisningstävling för cirka 50 bostäder i den nya stadsdelen Oceanhamnen i Helsingborg. 

 

Vårt förslag bygger på en kvartersstruktur med stor flexibilitet och variation i såväl gestaltning som fördelning av lägenheter och lokalytor. Byggnaderna varierar sinsemellan och mellan våningarna. Materialen har en sammanhållen färgskala för att ge plats åt ett rikare formspråk. Helhetsupplevelsen är en småskalighet i uppdelningen och en robusthet i materialen.

 

Gemensamhetshus på gården, en gemensam bastu och terrass på plan 7, kreativa utrymmen och lokaler mot vattnet, insprängda radhus, pluslägenheter med uthyrningsbar del, flexibla etagelägenheter, minitvåor och ettor i samma storlek – tillsammans bildar detta ett nätverk av elastiska boendeformer och positiva sociala strukturer som bådar för att Oceanhamnen blir det framtida boendet.

 

Livet på gatan är viktigt och vårt entréplan är lite indraget från övriga plan för att markera skillnad i funktion. Bottenvåningarna är öppna med smala loftstudios mot söder och verksamheter mot havet. Framför entréerna har vi skapat inbjudande rum och halvoffentliga zoner med planteringar och sittmurar. Detta gränssnitt mellan gata och bostäder upplevs som socialt och kommunikativt.

 

Människor behöver naturen för sin hälsa. ”Naturens egna ljud” bidrar till ett välbefinnande och ett rogivande klimat och det skall vi ta tillvara i projektet som är omgivet av vatten. Torgets kajbrygga är en mötesplats för hela stadsdelen, en upplevelserik kustlinje tillgänglig för alla som kan förstärkas med en unik uppvärmd havsvatten-pool. Närheten till bad skapar mervärde i kvarteret och genererar en målpunkt. 

Vi säger stort grattis till Kjellander Sjöberg  som stod för det vinnande förslaget!

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR

bottom of page