top of page

ARKITEKTUR / VÅRD / HERLEV HOSPITAL

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

 

 

BRUTTOAREA (BTA)

KONTAKTPERSONER

TÄVLINGSFÖRSLAG

 

 

REGION HOVEDSTADEN

 

 

2010

 

 

CA 80 000 M2

 

liljewall_vård

HERLEV HOSPITAL

Danmark

Det nya Herlev Hospital är ljust, vänligt, överskådligt och tillmötesgående. Det överordnade målet har varit att förstärka Herlev Hospital som ett patientvänligt, rationellt och framtidsinriktat sjukhus.

 

Den tidigare byggnationen binds samman med nybyggnaderna på ett harmoniskt och driftsekonomiskt sätt samman. Nybyggnationen inrymmer skilda funktioner så som akutmottagning, BB och behandling av sjuka barn. För att Herlev Hospital ska kunna möta de skilda behov som dessa funktioner har vi utformat lugna, moderna familjeorienterade ramar för barnfamiljer som samtidigt bidrar till ett optimalt förhållande till mottagandet av den sjuka patienten. Generalplanen skapar överblickbarhet och garanterar en rationell planläggning för en framtida utbyggnad.

Nybyggnation om cirka 80 000 kvadratmeter omfattade akutmottagning om 10 000 kvadratmeter, öppen- och slutenvård för gastroskopi, pediatrik och gynekologi/obstetrik. Även centraloperation med 16 salar samt intensivvårdsavdelning. Vidare fysio- och ergoterapi, klinisk biokemi. patienthotell, konferensbyggnad, kontorsbyggnad samt parkeringshus.

KOLLA OCKSÅ IN

bottom of page