top of page
DSC03172.jpg

Ombyggnad
 

När det befintliga sätter tonen

Ombyggnad, transformation, nya årsringar, omtag, totalrenovering eller hyresgästanpassning. Kärt barn har många namn när vi talar om arkitektur som förändrar byggnadens konstruktion, planlösning eller funktion. Att förhålla sig till det befintliga är ofta en av många förutsättningar i ett projekt och vi ser potential för ombyggnationer i alla skalor och marknadsområden.

DSC07267_1.JPG

Transformation

Inventering av befintlig byggnad:
Vi sammanställer förutsättningarna, vilka material och produkter som finns samt vad som lämpar sig för återbruk. Vi kan även märka upp
 och sammanställa delar vi inventerat i en katalog inför framtida förvaltning. Inventeringen kan ge en värdering av hur stor besparing i klimatpåverkan och kronor det innebär att återbruka.

Ombyggnads- och utvecklingsanalys:
Vi värderar möjligheter och risker och presenterar vilka värden som finns samt hur vi ökar värdet ur ett förvaltnings- och driftsperspektiv.

Skiss och konceptförslag:
Vi tar fram förslag på hur projektet utvecklas för bibehållen eller ny användning med återbruk av kvaliteter, material, byggdelar och inredning.

FRAMTIDENS HUS ÄR REDAN BYGGDA

 

Gammalt blir nytt med nya värden. I vägen framåt anser vi att arkitekturen har en avgörande roll för utveckling och transformation av befintliga byggnader. Flexibla planlösningar som är anpassningsbara efter förändrade behov och design som utgår ifrån robusta och hållbara material som står sig över tid och som kräver minimalt med underhåll blir mer och mer en hygienfråga i projekt än en spetskompetens hos en byggnadsantikvariskt intresserad arkitekt.

Det finns en missuppfattning om att ombyggnad eller återbruk betyder stora kostnader, men även med en begränsad insats kan det ge mycket värde till kund och fastighetsägare. Utöver uppenbara klimatvinster framtidssäkrar ett smart omtag utifrån såväl sociala som företagsekonomiska hållbarhetsprinciper.

 

På så vis är det inte bara en resurs- och klimatfråga att arbeta med befintlig arkitektur. Det finns minnen och historier knutna till alla byggnader och den kulturella och sociala dimensionen innefattar såväl de till synes enklare anläggningarna till de som har ett högt kulturhistoriskt värde. På så sätt är ett transformationsprojekt också ett sätt att också respektera och ta hänsyn både till tidigare generationer och till personer som på något sätt har en anknytning till de byggnader vi jobbar med.

Kvarter & 
landskap

Alla lanskapsprojekt innebär egentligen alltid någon form av transformation. Nya funktioner i en befintlig miljö kräver förståelse och respekt för kulturmiljö- och hållbarhetsvärden. För både byggnad och landskap är förbättrad tillgänglighet ofta en knäckfråga. För landskapsarkitekten blir tillskapande av parkeringar, hållbar dagvattenhantering, framkomlighet för brand i befintlig miljö  att arbeta i samspel med anläggningens värden och ursprungliga arkitektur.

Byggnader & fastighetsinventering

Vi som arkitekter är vana att arbeta som rådgivare genom projektens alla skeden. Att skapa lokalprogram eller arbeta på stadsbyggnadsnivå med detaljplaner ger oss god insikt i hur olika funktioner samspelar i en stad, ett kvarter eller inom en verksamhet, och vilka krav det kräver på utformning och projektförutsättningar. Det är erfarenheter som vi också kan använda för att se möjligheterna i där vi dels aldrig ska behöva riva i onödan men också kan använda befintliga byggnader på absolut bästa sätt.

Anpassning
av lokaler

Ett starkt koncept som står sig väl över tid ska vara ledande i de projekt där vi restaurerar eller renoverar lokaler med ombyggnation och rekonditionering. Att varva beständiga lösningar med flexibilitet är en förutsättning för göra hållbara val i hyresgästanpassningar där både nästkommande hyresgäster och den som ska nyttja lokalerna idag ska tas hänsyn till. 

Funkis

Älskade funkis! En byggnadsepok som varit riktigt rivningsutsatt men som också senare år varit föremål för byggnadsvård som bevarar funktionalismen sitt sparsmakade och balanserade formspråk. På stadsbyggnadsnivå blir det en fråga om att bevara funkisens uttryck med hus i park eller förtäta så att kvartersstrukturen förändras med mer avgränsade ytor för boende med mer eller mindre öppna bostadsgårdar.

Miljonprogram

Vi ser just nu att många av våra uppdrag handlar om att förtäta, komplettera och vidareutveckla stadsdelar byggda under rekordåren 1965–1975. Arkitektoniskt har de många likheter med varandra och utgår ifrån samma ideal, men den sociala kontexten varierar och lokal anpassning är en grundförutsättning för våra uppdrag. 

80-, 90- & 00-tal

Trots att dessa byggnaders arkitektoniska signum ibland betraktas som passé, ser vi dem som en källa till inspiration för att omvandla och vitalisera befintliga strukturer. Med vår erfarenhet och expertis förvandlar vi dessa tidstypiska byggnader till vackra, funktionella miljöer som möter dagens behov och krav. 

Kulturmiljön är endast en bråkdel

av de byggnader som vi ser kan och bör omarbetas för dagens och morgondagens behov. ​

 

ALMÅSSKOLAN_TERRASSEN_Liljewall_logo.jpg

Almåsskolan är en av många skolor vi arbetar med i samarbete med Mölndals stad och Vestia.
Här har återbruk varit i fokus under projekt-processen vilket resulterat i en stor mängd återbrukat material samt att stomme och källarplan bevarats och byggts om. 

Transformation, återbruk och social hållbarhet i fokus när SKF:s centrallager blir aktivitetsbaserat huvudkontor i denna prisbelönta byggnad.

SKF-P0004726.jpg
entrevy akvarell-ish.jpg

Särlaskolan i Borås byggs om och till med ett skifte från grundskola för mindre barn till högstadium för 500 elever. Tillbyggnaden bidrar även med en öppen ljusgård som blir skolans hjärta. Befintliga skolbyggnader är uppförda mellan 1945 och 1954 av dåvarande stadsarkitekt i Borås Harald Ericson.  Exteriören är inspirerad av befintliga byggnaders fasadmönster.

Hur vi förvaltar och uppdaterar det redan byggda i våra levnadsmiljöer med flexibilitet för framtiden ger möjlighet för byggnader och platser att få nytt liv nu, och sen igen.

KONTAKT

NOBIS MADELEINE ny.png

Madeleine Nobis
Hållbarhetsstrateg/ Arkitekt
0704-58 27 84
manob@liljewall.se

bottom of page