top of page

ARKITEKTUR / VÅRD / SERVICEHUS SÖDER, ÖSTRA SJUKHUSET

SERVICEHUS SÖDER, ÖSTRA SJUKHUSET

Göteborg

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

 

 

BRUTTOAREA (BTA)

UNDER PROJEKTERING

 

VÄSTFASTIGHETER DISTRIKT

 

 

2016

CA 6 600 M2

 

 

 

Servicehus Söder uppförs som en permanent byggnad i Östra sjukhusets utvecklingsplan och kommer under ett stort antal år att fungera som evakueringsbyggnad för olika verksamheter inom Östra sjukhuset. De första åren kommer den att nyttjas för kvinnoklinikens öppenvårds- och administrationsverksamhet.

 

Byggnaden om ca 6 000 m2 uppförs i totalt sju våningsplan. Entrésidan mot framförliggande park omfattar fem våningsplan ovan mark. Mot lastgården i norr reser sig byggnaden sex våningar ovan mark där markplanet disponeras av en miljöstation med smutstvätts- och avfallshantering med direkt koppling till sjukhusets övergripande kulvertsystem. Plan 98 under mark innehåller teknikrum och en ny stor transport- och teknikkulvert.

 

Byggnaden utformas med största generalitet och flexibilitet för att i inledningsskedet tillgodose såväl de inplanerade verksamheterna som framtida behov av skiftande verksamheter. Våningsplanen är uppbyggda med dubbelkorridorer där mittkärnan inrymmer tekniska installationer och stödfunktioner som sköljrum, toaletter och förråd.

 

Den utvändiga gestaltningen med vita högglansiga metallkassetter och indraget entréplan präglas av grafisk ren skönhet. Den interiöra färgsättningen samspelar med exteriören i form av övervägande vita väggar i ett skönt samspel med vackra accentkulörer. Interiören planeras utifrån personalens krav på en rationell arbetsplats i stimulerande miljö med genomtänkta flöden i direkt samspel med  patienternas behov av trygghet och känslan av att bli välkomnade och omhändertagna. Personalrummen med tillhörande balkonger är förlagda i direkt närhet till den grönskande parken.

bottom of page