top of page

ARKITEKTUR MED STÖD AV PARAMETRISK DESIGN 

Genom parametrisk design kan vi skapa och utforska olika mängder av arkitektoniska möjligheter på ett effektivt och visuellt sätt. För en paviljong kan parametrisk design användas för att optimera strukturen och utforska olika geometrier och materialval. För fasadutformning kan vi på ett effektivt sätt skapa mängder av komplexa mönster och former som svarar till omgivningen och de parametrar vi kravställt. När det gäller mönstersättning av kakel kan vi skapa unika och varierade mönster som kan anpassas efter olika rum eller estetiska preferenser. Genom att använda digitala verktyg kan vi snabbt generera och anpassa mönster för att uppfylla specifika krav eller önskemål.

Parametrisk design är ett utmärkt stöd till pennan som möjliggör en hög grad av flexibilitet. På så sätt skapar vi unika, anpassade lösningar för olika projekt och kontexter baserat på våra gemensamma parametrar och önskemål.

DSC07869_webb.jpg

VERKTYG FÖR EN EFFEKTIV DESIGNPROCESS

Arkitektur 

och form

Parametrisk design är en designmetod som använder parametrar och algoritmer för att skapa digitala modeller. Genom att definiera specifika parametrar, såsom storlek, form, och relationer mellan olika element, kan vi skapa komplexa och varierade mönster och strukturer. Genom att bygga ett regelverk av dessa parametrar kan vi skapa en parametrisk modell som vi kan styra och förändra på ett enkelt sätt samtidigt som vi säkerställer att övriga krav efterföljs.
bottom of page