top of page

VERKTYG FÖR EN EFFEKTIV DESIGNPROCESS

Digital Toolbox

I vår digitala toolbox har vi samlat några av de verktyg som stöttar oss dagligen och bidrar till kvalitet i våra projekt. Under varje tema finns ett antal digitala metoder som vävs in i projekt som ett stöd för både oss och dig som kund. Vi vill gärna analysera de nyckelfaktorer som skapar rätt förutsättningar för ett projekt så tidigt som möjligt. Kanske är utsikten från kommande bostäder en nyckelfråga? Eller så ligger tomten utsatt för skyfall och dagvatten? Vi hjälper dig att hitta rätt från början och skräddarsyr ett paket av verktyg som möter just ditt projekts utmaningar.

Interaktiva digitala processer

Komfort-analyser

Ekonomisk
kalkyl

Stadsbyggnad
& analys

Verktyg för
en bättre
vardag

Bostads-
kvaliteter

Miljö &
klimat

Arkitektur
& form

Forskning
& utveckling

Rätt analyser i tidigt skede ger en samlad bild av ett projekts utmaningar och säkerställer en effektiv process framåt.
bottom of page