VERKTYG FÖR EN EFFEKTIV DESIGNPROCESS

Digital Toolbox

I vår digitala toolbox har vi samlat några av de parametriska verktyg vi använder för att lösa olika återkommande problem tidigt i ett byggprojekt. Med dem kan vi både skapa en flexibel modell och få med analyser från dag ett. På så vis kan vi identifiera och undvika fallgropar redan i tidigt skede. Det förenklar arbetet framåt med att realisera just ditt projekt. Vi hjälper dig att hitta rätt från början och skräddarsyr ett paket av verktyg som möter just ditt projekts utmaningar.

STADSBYGGNAD

Framsida_edited.jpg

Volymskissaren

Används för att effektivt få fram flera förslag som kan utvärderas både utifrån rumsligheter och volym samt viktiga nyckeltal och analyser.

Utblickaren

Utblickaren talar om för oss vilken vy de olika lägenheterna kommer att få. Vi säkrar upp kvalitet i utblickar för så många som möjligt i tidigt skede.

Dagsljusberäknaren

Dagsljusberäkningar i tidigt skede ger starka och bevisade indikationer på möjligheterna att uppfylla kraven på dagsljusfaktor i senare skede.

Soltidsberäknaren

Mäter hur många timmar direkt solljus som når en yta. Kan analysera både mark och fasad.

Vindsimulering

Vindsimuleringen via SimScale mäter komfort i gatunivå och hjälper oss hitta kvartersformer och hushöjder för ett trivsamt klimat.

KUNDSPECIFIKA PROGRAM

Förrådspusslaren

Verktyget hjälper till att skissa planlayouter för förrådsbyggnad där hundratals tester kan utföras inom några minuter för att hitta den bästa lösningen.

Rätt analyser i tidigt skede ger en samlad bild av ett projekts utmaningar och säkerställer en effektiv process framåt.
Ellen och Cecilia.jpg

När parametrisk design blev en del av arkitektens designprocess

Med digitala verktyg kan man effektivisera designprocessen och få fram en databaserad analys för att kunna identifiera och undvika fallgropar i tidigt skede. Det menar Cecilia Windh, samhällsplanerare och Ellen Simonsson, arkitekt som arbetar på Liljewall och ingår i den D+ grupp som driver utvecklingen med att digitalisera arkitektens processer.