VERKTYG FÖR EN EFFEKTIV DESIGNPROCESS

Digital Toolbox

Vi är övertygade om att digitala verktyg kan skapa både bättre och större utrymme för analyser tidigt i vår designprocess. Verktygen kan visa komplexa mönster och skapa nya metoder och möjligheter. Det gör att vi kan grunda vår arkitektur och beslut på data, vilket gör att du som kund kan känna dig helt trygg under vårt samarbete.

TOOLBOX STADSBYGGNAD

Volymskissverktyg

Volymskissaren

Med Volymskissaren får du reda på vilka konsekvenser en våning extra eller ett indraget hörn får för de givna aspekterna. 

Optimering av  typhus

Tillsammans med verksamheten kan vi identifiera arbetsmetoder och barnens behov för att på så sätt skapa rum och platser som passar olika typer av lärosituationer.

Parkeringsplatsgenerator

En skola ska åldras på ett värdigt sätt, hålla för pedagogiska förändringar som sker över tid, vara en sund och hälsosam miljö att vistas i och på ett socialt hållbart sätt berika närområde.

3D-mollering av mark

En tydlig struktur förstärker förståelsen för sammanhang, samband och rumsligheter, vilket underlättar orientering och skapar trygghet.

Utblicksanalys

Vi optimerar våra lärmiljöer utifrån hjärnans förutsättningar och förmågor, och skapar utrymme för såväl intellektuell analys som emotionell formning.

Flödesanalys

En skola ska åldras på ett värdigt sätt, hålla för pedagogiska förändringar som sker över tid, vara en sund och hälsosam miljö att vistas i och på ett socialt hållbart sätt berika närområde.

Generativt skissverktyg

Rum som tillåter en flexibel användning eller ger möjlighet att kunna ändra karaktär över en längre eller kortare tid.

Dagsljusanalys

En skola ska åldras på ett värdigt sätt, hålla för pedagogiska förändringar som sker över tid, vara en sund och hälsosam miljö att vistas i och på ett socialt hållbart sätt berika närområde.

TOOLBOX BYGGNADER

Fasadskissverktyg

Genom att identifiera olika  lärsituationer skapas en större medvetenhet kring utformning av våra lärmiljöer.

Energiförbrukning

Vi behöver främja utvecklingen av barnens demokratiska relationer till varandra. De ska kunna förstå sin egen roll i det stora sammanhanget och utveckla empatiska förmågor.

Solcellsplacering

Med dokumentation menar vi att skapa platser för möjlighet till reflektion över sin prestation och på så sätt förankra kunskaperna. Det lyfts fram i läroplanen som del av lärandet.

TOOLBOX RUM

Analys av bostadskvalitet

Materialitet stimulerar både det taktila, doft och visuella sinnena och ökar vår förståelse för omvärlden och förstärker inlärning.

Tillgänglighetsgranskning

Rätt ljus för rätt typ av inlärning. Dagsljus ökar koncentrationen medan färgat ljus ökar kreativitet, formar och beskriver rummet.

“A picture is worth a thousand words, right? Regardless of how you see it, having the right design tools and/or knowhow as a digital marketer is essential.”
xxxx

Framtidens samhälls-planering baseras på data?

Digitala verktyg och datainformerad design är en del av samhällets digitalisering som påverkar arkitektens arbetsmetoder och verktyg.  Men hur använder sig egentligen branschen av digitala analysverktyg för att skapa databaserad design? Ta del av förstudien som delar av vår digitala utvecklingsteam D+ arbetat med.