top of page

ARKITEKTUR / KOMMERSIELLA FASTIGHETER / TORSVIK ENTRÈBYGGNAD, JÖNKÖPING

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

 

 

BRUTTOAREA (BTA)

 

 

MILJÖKLASS

PROJEKTTEAM

KONTAKTPERSON

FÄRDIGSTÄLLT

 

 

JÖNKÖPING ENERGI AB

 

 

2013-2015

 

 

CA 5 300 M2

 

 

MILJÖBYGGNAD SILVER

BO WALLIN

Uppdragsansvarig 

CALLE HELLBERG 

Handläggande arkitekt

JONAS BERGSTRÖM 

Handläggande ingenjör

PAMELA PAREDES

Medverkande ingenjör

LINDA NILSSON

Inredningsarkitekt

LOTTA JOSEFSSON

Inredningsarkitekt

ANNETTE PETERSSON

Inredningsarkitekt

 

liljewall_handel och kontor

TORSVIK ENTRÉBYGGNAD, JÖNKÖPING

Välkommen till jobbet

Kraftvärmeverket Torsvik har varit ett mycket viktigt projekt för Liljewall arkitekter, först som en prestigefullt vunnen tävling 2002 och sedan som återkommande arbetsuppgift för utbyggnader under mer än 15 års tid.

 

2013 fick projektet en fortsättning när man önskade bygga ut med kontorsplatser och förrådsutrymmen. Efter flera olika skisser fastnade man för en lösning där en avlång rektangulär tvåvåningsbyggnad lades som en bro från den befintliga byggnaden, över den cirkulära angöringsvägen, till kullarna utanför anläggningsområdet. Tillbyggnaden ligger snett vinklad och är ett synligt avsteg från den tidigare rätvinkliga layouten.

 

En stor vinst med tillbyggnaden blev att hela anläggningen nu fick en välkomnande entré för personal och besökande utanför det tungt trafikerade anläggningsområdet. Lastbilstrafik passerar samtidigt under den nya kontorsbyggnaden. De stora förrådsytor som efterfrågades smögs in i landskapet och gömdes bakom utbyggda murar av ”vector walls”, formelement som redan fanns på platsen. Nybyggnaden kunde på så sätt både utformas med ett smäckert högteknologiskt uttryck och framstå som mindre än den egentligen är.

 

Om kontoret utvändigt är strängt geometriskt är dess insida möblerad med industrigula, vinklade väggar i stark kontrast till fasaderna. Kulören kommer från den ursprungliga pannbyggnadens processdelar. Några gula delar har också tillåtits att vandra ut ur byggnaden i form av vinklade sittbänkar framför huvudentrén.

 

Läs gärna mer om Torsviks värmekraftverk och våra uppdrag där:

 

http://www.liljewall.se/torsvik-2015

KOLLA OCKSÅ IN

bottom of page