top of page

SKF SOLUTION FACTORY

Kontor och industri i ett

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

 

 

MILJÖKLASS

KONTAKTPERSONER

FÄRDIGSTÄLLT

 

 

SKF

 

 

2014–2015

 

 

LEED GULD

ÅRETS LEED-BYGGNAD 2016

Den arkitektoniska gestaltningen för SKF Solution Factory präglas av en skärpa och kvalitet likvärdig de produkter och tjänster SKF utför. Resultatet är en modern, lättillgänglig och transparent byggnad med effektiva lokaler för samverkan mellan olika avdelningar och verksamheter. 

 

Bakom den långa inglasade fasaden sammanvävs verkstadsytor, kontor och utbildningslokaler till en unik helhet. Här arbetar idag ca 300 medarbetare i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö, inredd av Krook & Tjäder, som skapat nya effektiva arbetssätt.

 

Genom transparens och enkla fysiska kopplingar mellan olika zoner och funktioner ges förutsättningar för ett kreativt lagarbete och innovation. Istället för att kontors- och verkstadspersonal arbetar i skilda hus av olika standarder, i olika delar av området så arbetar de nu tillsammans i samma byggnad. Dessutom äter, fikar och umgås alla i samma utrymmen. Yrket begränsar inte längre den anställde till en viss miljö och till en viss grupp medarbetare; istället får alla vistas, jobba och umgås som jämlika medarbetare.

 

Projektets hållbarhetsambitioner har varit mycket höga - något som LEED Guld certifieringen påvisar. Dessutom belönades SKF Solution Factory med Sweden Green Building Awards för "Årets LEED-byggnad" i november 2016. 

bottom of page