top of page

SKANSKA

Med verksamheten i väggarna

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

 

 

BRUTTOAREA (BTA)

KONTAKTPERSON

FÄRDIGSTÄLLT

 

 

SKANSKA AB

 

 

2011

 

 

CA 6 800 M2

liljewall_handel och kontor

Liljewall arkitekter blev i ett tidigt skede inkopplade i processen att samla alla Skanskas enheter i Göteborg, i ett eget uppfört hus, i Gårda.

 

Liljewall deltog som arkitekt för hyresgästanpssningen under hela processen. Inredningskonceptets målsättning är att ge interiören ett lika starkt grafiskt uttryck som själva byggnaden. Skanskas verksamhet ska ”kännas i väggarna”.

 

På rumsbildningar intill husets kärna har vi tagit fram tapeter och folie med pixlade foton på glas och väggar, en kulör per våningsplan. Fotona föreställer byggnader eller annat från Skanskas verksamhet. Nästa steg var att placera in 17 stycken avdelningar på 7 våningsplan med relevanta samband och matchning mot avdelningsstorlekar. Därefter gick arbetet gick vidare med en referensgrupp med avdelningsrepresentanter. En del av arbetet var att bearbeta befintlig inredning.

 

Miljötänkande genomsyrar hela projektet och en stor del av befintlig inredning har byggts- eller målats om för att kunna återanvändas. Utöver detta har Liljewall projekterat ny inredning samt deltagit vid anbudsutvärdering. Liljewall har också medverkat vid flyttdagar, uppföljning med kompletteringar.

liljewall_inre_miljöer

LIKNANDE PROJEKT

bottom of page