top of page

HERTZ STOCKHOLM

Konceptuell helhet

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

KONTAKPERSONER

FÄRDIGSTÄLLT

 

 

HERTZ

 

 

2014

liljewall_handel och kontor

2013 blev Liljewall ombedda att ta fram ett koncept för Hertz butiker i Sverige. Ett koncept för Sverige som knyter an och kompletterar det internationellt övergripande butikskonceptet. Konceptet ger utrymme till individuell anpassning, varje butiks egen förutsättning, beroende på storlek, ort och placering (centralt i anslutning till storstad eller på en mindre ort).

 

Förutom projektering av butiker med planlayout, ytskikt, färgsättning och belysning har Liljewall också specialritat ett antal produkter.

liljewall_inre_miljöer

RELATERADE PROJEKT

bottom of page