top of page
MARELD_Liljewall_studio_vinkel1_FINAL.jpg

Mareld

De tre förvaringsskåpen Mareld är en tolkning av ett glittrande naturfenomen. Ett nära samarbete mellan arkitekt, konstnär och hantverkare har resulterat i en upplevelse av förundran och sinnlighet.
MARELD_Liljewall_studio_vinkel3_front_FINAL.jpg

Precis i anslutning till västerhavet, i ett kaptenshus från sekelskiftet med punschveranda, spröjs
och smidda räcken står den lika stolt och stadigt som den orubbliga bohusgraniten. Här förekommer mareld ofta under sensommaren
och hösten.

ETT LAGARBETE

PRINTSRV_2HP03565_Plan2_3935_001.png

Mareld är ett resultat av nära samarbete mellan arkitekt, konstnär och hantverkare. Möbeln har ritats och konstruerats av arkitekt Jonas Hermansson, Liljewall. Allt glas är tillverkat, sammansatt och bearbetat av Monica L Edmondson, glaskonstnär. Göteborgs möbelsnickeri har utfört all träbearbetning, ytbehandling och sammansättning. Metallbeslag, gångjärn och handtag har tillverkats av Grimmereds mekaniska AB, Göteborg.

KONST, HANTVERK OCH ARKITEKTUR I SYMBIOS

Möbeln har tilldelats sitt namn med en blinkning till dess placering i det bohuslänska havsbandet. Precis i anslutning till västerhavet, i ett kaptenshus från sekelskiftet med punschveranda, spröjs och smidda räcken står den lika stolt och stadigt som den orubbliga bohusgraniten. Här förekommer mareld ofta under sensommaren och hösten – i mörkret går det att se hur självlysande plankton bildar turkosblå ljusblixtar i vattnet. Kastar du en sten eller drar handen i vattnet där mareld finns skapas explosioner av kulörer som kan trollbinda vem som helst i timmar. 

 

Vid första anblick är skåpet till synes en enkel förvaringsmöbel. Tydlig och självklar i dess arkitektoniska struktur mellan det bärande och det burna. Grova horisontella dimensioner i sockelnivå bär lugnt och stabilt upp lite tunnare vertikala väggar och tak, som i sin tur omsluter en transparens av överlappande kulörer och strukturer. På dagen flödar dagsljuset över skåpets ytor och material, skapar egna kulörer, ljusskiftiningar och skuggor. På kvällen blir associationen till mareld än mer tydlig tack vare det artificiella ljuset i skåpen. 

 

Projektets grundförutsättningar har bäddat för originalitet och innovation; att skapa en förvaringsmöbel med en tydlig funktion samtidigt som den erbjuder en unik och sinnlig upplevelse genom konst, hantverk och arkitektur. Att integrera elektronisk styrteknik till belysningen i skåpen för en sammanhållande upplevelse utan att skåpen är fysiskt sammankopplade har krävt lösningar utanför de

konventionella ramarna. 

Den djupt blå, nästan svarta, kulören speglar havet och dess skiftningar

MARELD_Liljewall_studio_vinkel3_back_FINAL.jpg
skiss monica.png

Glasens komposition växte fram genom samtal och korrespondens mellan Monica och Jonas, där skisser och ritningar skickades fram och tillbaka.

Handskiss från Monica

Gällande Mareld.png
Gällande Mareld.png
MARELD_Liljewall_studio_vinkel4_FINAL_fixad.png

Liljewall möter: Arkitekt, konstnär och hantverkare

 I en intervju delar Jonas Hermansson, arkitekt på Liljewall, glaskonstnären Monica L Edmondson och möbelsnickarna Anders Kunze och Simon Sandberg från Göteborgs Möbelsnickeri med sig av tankar kring det vanskliga i att arbeta med levande material, inspiration och perfektion. Men också om att vara trygg i processen och att finna sin drivkraft i hantverket.

Mareld.pdf Gångjärn.png

Även arbetet med att ta fram skåpens glasdörrar har varit en utmaning; en hinna av glas som uppfyller rätt utseende, hållbarhet, genomsikt och känsla. Varje glasyta är unik i kulör och komposition; de tillverkas i flera steg med olika kulörer och strukturer. Steg ett är full fusing, men för särskild struktur krävs en andra smältning. Därefter avspänns glaset i ugnen. Varje smältning tar tre dygn och varje glas är två gånger i ugnen, vilket betyder att varje glasyta tar sex dygn att färdigställa.

Efter smältningen har alla kanter våtslipats för hand. 

 För att skapa beslag som tål glasets tyngd och precision krävs att gångjärnen är frästa i ett stycke. Med frästa gångjärn skapas mycket plana ytor; en förutsättning att kunna använda ett UV-lim som fäster lika bra på glas som på metall.

För att kunna smälta samman olika kulörer, skapa bubblor i glaset, olika ytor och strukturer krävs mycket lång erfarenhet och kunskap om materialens förutsättningar. 

MARELD_Liljewall_studio_vinkel2_FINAL.jpg

KORTA FAKTA

UPPDRAGSGIVARE: Privatperson

ADRESS: Privatbostad på västkusten

ÅR: 2022-2023

PROJEKTTEAM

Jonas Hermansson

Arkitekt

 

Monica L Edmondson

Glaskonstnär

Göteborgs möbelsnickeri

Träbearbetning, ytbehandling och sammansättning

 

Grimmereds mekaniska AB

Metallbeslag, gångjärn och handtag

 

KONTAKT

Jonas Hermansson

0708-32 09 08

joher@liljewall.se

bottom of page