top of page

PROJEKT / SPORT & FRITID / LINKÖPINGS SIMHALL

STATUS

 

UPPDRAGSGIVARE

ORT

ÅR

BRUTTOAREA (BTA)

MILJÖKLASS

PROJEKTTEAM

KONTAKTPERSONER

TÄVLINGSFÖRSLAG

 

Tävlingen arrangerades av Lejonfastigheter på uppdrag av Linköpings kommun i samarbete med Sveriges Arkitekter.

LINKÖPING

 

2016

CA 16 800 m2

MILJÖBYGGNAD SILVER

BJARNI INGVASON

Uppdragsansvarig

CALLE HELLBERG

Handläggande arkitekt

MARIA JOHANSSON

Medverkande arkitekt

Linköpings simhall

2016 tävlade vi, som ett av fem utvalda arkitektkontor, om att rita Linköpings nya badhus i en internationell tävling. Uppgiften var att skapa ett upplevelserikt vattenlandskap och stadsbyggnadsmässigt passa in anläggningen mellan Tinnissjön och ett torg i en ny stadsdel.

 

Ett närmast oändligt antal rum och funktioner skulle få plats i en byggnad. Det skulle göras i ett formspråk starkt nog att skapa en signaturbyggnad för Linköping. Vi valde att knyta samman det omfattande lokalprogrammet under ett stort koppartak. En höjdskillnad ned mot Tinnissjön kläddes med klättrande murgröna. Däremellan vandrande glasfasader och inblickar mot tävlingsbassänger och livliga äventyrsbad. Vi föreslog en glasad bassängsida på hoppbassängen med trampolinhoppen synliga för alla förbipasserande. På det stora koppartaket föreslog vi ett samlat utomhusbad som en hemlig trädgård med utblickar över Linköpings takåsar.

Cirkeln var ett återkommande motiv i förslaget; i markbeläggning, planlösningar, utformning av vattenrutschbanor och specialritade armaturer. Vi eftersträvade en helhet i landskap, arkitektur och detaljer. Vår målsättning var att skapa en stor gest för Linköping. Byggnaden skulle samtidigt vara möjlig att realisera utan omarbetningar i ett byggskede.

bottom of page