PROJEKT / SPORT & FRITID / LINKÖPINGS SIMHALL

STATUS

 

UPPDRAGSGIVARE

ORT

ÅR

BRUTTOAREA (BTA)

MILJÖKLASS

PROJEKTTEAM

KONTAKTPERSONER

TÄVLINGSFÖRSLAG

 

LEJONFASTIGHETER PÅ UPPDRAG AV LINKÖPINGS KOMMUN I SAMARBETE MED SVERIGES ARKITEKTER

LINKÖPING

 

2016

CA 16 800 m2

MILJÖBYGGNAD SILVER

BJARNI INGVASON

Uppdragsansvarig

CALLE HELLBERG

Handläggande arkitekt

MARIA JOHANSSON

Medverkande arkitekt

liljewall_sport & fritid

LINKÖPINGS SIMHALL

Ringar på vattnet

2016 tävlade vi, som ett av fem utvalda arkitektkontor, om att få rita Linköpings nya badhus i en stor internationell tävling. Uppgiften var både att skapa ett rikt och sammanhållet inre vattenlandskap och stadsbyggnadsmässigt passa in detta mellan den konstgjorda Tinnissjön och ett nytt torg i en helt ny stadsdel med bostäder.

Ett närmast oändligt antal rum och funktioner skulle inordnas i en enda byggnad. Det skulle samtidigt utföras i ett starkt formspråk som skulle kunna vara en signaturbyggnad för stadsdelen och hela Linköping. Vi valde att knyta samman det omfattande lokalprogrammet under ett samlande koppartak. En höjdskillnad ned mot Tinnissjön kläddes in i klättrande murgröna. Däremellan vandrande glasfasader med inblickar mot tävlingsbassänger och livliga äventyrsbad. Vi föreslog en glasad bassängsida på hoppbassängen för att göra dykarnas hopp synliga för förbipasserande. Ovanpå det stora koppartaket föreslog vi ett samlat utomhusbad som en hemlig trädgård med utblickar över Linköpings takåsar.
Cirkeln som återkommande element

Cirkeln var ett återkommande motiv på alla nivåer i tävlingsförslaget; i markbeläggning, planlösningar, utformning av vattenrutschbanor och i specialritade armaturer. Vi eftersträvade en helhet i landskap, arkitektur och enstaka detaljer. Vår målsättning var att skapa en stor gest för Linköping. Byggnaden skulle samtidigt skulle vara möjlig att realisera utifrån rationella byggsystem och utan omarbetningar under byggskedet.

Tävlingsförslagen bedömdes av en jury utsedd av Lejonfastigheter AB och Sveriges Arkitekter. Vi säger stort grattis till vinnaren som blev förslaget Vågen av 3XN Arkitekter.

CALLE HELLBERG
Arkitekt
MARIA JOHANSSON
Arkitekt
Show More

UTVALDA PROJEKT