Liljewallmetoden

Ett projekts resa från A till Ö

Vår arbetsmetod genomsyras av delaktighet, kreativitet och erfarenhet. Vi arbetar med en bred palett av digitala hjälpmedel för att genomföra våra projekt. Genom att vi sammankopplar några av landets ledande BIM-experter, programmerare, nytänkande arkitekter, visualiserare och marknadsförare utvecklar vi kontinuerligt morgondagens arkitektroll. ​

D+

Genom programmering skapar vi
grafiskt informativa webbapplikationer som hämtar data direkt ur våra modeller och programvaror. Det ger dig enkla, tydliga och grafiskt tilltalande information om projektet.

BIM

Vi arbetar med tydlig och relaterande 3D-modellering som låter dig se byggnaden utvecklas live när vi arbetar i modellen. BIM-modellen skapar utmärkt synergi mellan teknik, process och organisation där all information finns samlad.

Visualisering

Uttrycksfulla och verklighetstrogna
3D-visualiseringar utförda av några av landets vassaste illustratörer. Bild och film som hjälper dig kommunicera, förankra och sälja ditt projekt.

DEN KREATIVA PROCESSEN

Arkitektens uppdrag spänner över i stort sett hela byggprocessen, från idé och definition av projektet till färdigprojektering – och ibland ända in i förvaltningsskedet. Vi använder en och samma digitala modell av projektet genom alla skeden vilket ger den bästa mixen av visualisering, kontroll, kvalitet och leverans i alla typer och storlekar av projekt. Här beskriver vi hur vår process ser ut – från uppstart till förvaltning. 

UPPDRAGET BÖRJAR 

Styrkorna samlas, alla är taggade! Teamets varierade sammansättning säkrar att vi inte missar något, stämningen är hög och kreativiteten flödar. Visionen är nyckeln till framgång och ger teamet rätt förutsättningar. Den viktigaste uppgiften är alltid att definiera
projektets målbild. 

 

DU KÄNNER DIG: Upprymd

Nu startar resan mot vårt gemensamma mål.

GET SMART

Våra projekt inleds alltid med att samla kunskap. Platsanalys, målgruppsanalys etc.

 

DU KÄNNER DIG: Trygg

Du kan känna dig trygg i att vi tillsammans kan ta välgrundade beslut gällande projektet och gestaltning, beslut som stöds av data.

GO CREATIVE

Dags att tänka utanför boxen, se runt hörnet och testa nya lösningar, förkasta eller utmana dem. Ett koncept föds, revideras och knådas tills vi är nöjda. 

DU KÄNNER DIG: Upplyst

En tydlig, visuell modell och andra digitala underlag gör att du kan greppa alla de steg och förändringar vi gör. 

VISIONEN TAR FORM

När vi kommit så här långt är det dags att metodiskt väga förslagen mot varandra, vända på stenarna, skruva ett kvarts varv för att komma ännu närmre lösningen.

DU KÄNNER DIG: Inspirerad

Nu börjar projektet kännas verkligt och greppbart. 

TA DA!

Dags att sammanfatta och presentera projektet. Våra fantastiska visualiserare ger bild åt visionerna och förflyttar idén ett steg närmare verkligheten.

För intern/extern förankring – eller inför försäljning så hjälper vi er ta fram fotorealistiska visualiseringar och/eller filmer. ​

 

DU KÄNNER DIG: I fas

Dina kommentarer och reflektioner justeras och våra egna förslag och uppdateringar kommuniceras löpande.

Start

D+

Koncept

D+

BIM

Analys

Förslag

BIM

D+

Leverans

BIM

D+

D+

Breda underlag

Med hjälp av våra digitala analysverktyg kan vi samla all form av hård fakta/data vilket gör att vi kan ta databaserade beslut kopplat till de mjuka värdena – bland annat form och gestaltning. Logos möter Patos kan man säga.

Flexibla skissmodeller 

Databaserade skisser grundande i analysen.

BIM-projektering är vår grej

Vi bygger upp byggnaden i vår intelligenta 3D-modell. Nu kan vi visualisera, simulera och samarbeta på ett smart sätt genom hela projekteringsprocessen. Tillsammans når vi dina affärsmål. 

Verifiering

Vi genomför analyser av viktiga miljö- och hållbarhetsaspekter. Vi visar på konceptets inverkan på platsen genom en grafisk redovisning samt mätbara parametrar som möter projektmålen.

Ännu mer 3D-modellering

Vi fortsätter arbeta i BIM-modellen och stämmer löpande av med dig. Hela informationsflödet hålls samman här från tidigt skede fram till förvaltning.

 

Vi slår samman vår 3D-modell med modeller från konstruktion, vvs, el etc. där vi tillsammans ser till att allt fungerar.

Flexibilitet och iterering

Vi skapar flexibla modeller som enkelt kan justeras för att möta krav. Designfönstret kan hållas öppet längre.

En fullständig digital modell

Vi har nu skapat en digital modell i skala 1:1 av den framtida byggnaden. Här kan vi tillsammans med dig virtuellt gå runt i byggnaden och se så att allt funkar innan bygget sätter igång. Vår modell kan även användas till att få fram detaljerade kalkyler eller att skapa visuella och exakta tidplaner. Allt för att minimera oförutsedda händelser.

Tydlighet och argument

Vi tar fram databaserat material som visar projektet styrkor grafiskt och i siffror.

NU BÖRJAR VI BYGGA

I nästa skede går vi in i byggprocessen. Här blir 3D-modellen ett utmärkt hjälpmedel så att du har alla de verktyg och handlingar du behöver för att kunna genomföra en smidig byggprocess. Miljövänligt också – du slipper ju all ritnings- och pappershantering. Om du vill kan du ha hela vår modell på fickan i din telefon eller platta där du snabbt kan få svar på dina frågor under processen. Byggprocessen tar olika lång tid beroende på projekt, ibland kan det ta flera år innan projektet är klart. 

FÖRVALTNING

Nu har du allt du behöver för att ta vid inför förvaltningen. Vi har byggt en digital tvilling på det som har byggts. Skulle några justeringar behöva göras eller frågor dyka upp kring ditt projekt så har du i modellen allt du behöver.

BROBERG KRISTEN_ny.png

Kristen Broberg

Digital strateg
0706-30 96 32

krbr@liljewall.se

UNGE MATILDE.png

Matilde Unge

Hållbarhetsstrateg

0727-26 59 69

maun@liljewall.se

BERGERHEIM MARKUS.png

Markus Bergerheim

Arkitekturstrateg

0765-48 70 67

mabe@liljewall.se