ARKITEKTUR/ VÅRD / HABILITERING PÅ SIGFRIDSOMRÅDET

Habilitering Sigfridsområdet, Växjö
Habilitering Sigfridsområdet, Växjö

Liljewall arkitekter / Vård

Habilitering Sigfridsområdet, Växjö
Habilitering Sigfridsområdet, Växjö

Liljewall arkitekter / Vård

Habilitering Sigfridsområdet, Växjö
Habilitering Sigfridsområdet, Växjö

Liljewall arkitekter / Vård

Habilitering Sigfridsområdet, Växjö
Habilitering Sigfridsområdet, Växjö

Liljewall arkitekter / Vård

1/4

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

 

 

BRUTTOAREA (BTA)

KONTAKTPERSONER

PROGRAM/SYSTEMHANDLING

 

 

REGION KRONOBERG

 

 

PROJEKTERING 2015-2016

INFLYTTNING 2018

CA 3000 M2

 

 

 

liljewall_vård

HABILITERING PÅ SIGFRIDSOMRÅDET

Med lugnande känsla

En lugn och behaglig byggnad som ger en positiv upplevelse och som skapar en välkomnande känsla för besökare, patienter och personal. Tillbyggnaden har även samma karaktär som den nya psykiatribyggnaden.

 

Interiört skall byggnaden ha inslag av naturens läkande karaktärer i form av färgskala och materialval vilket symboliserar liv, hälsa och växtkraft. Miljön ska ge patienter positiva och hälsofrämjande upplevelser med dagsljus, vackra utblickar, färg, konst och grönska. Detta baseras utifrån arkitekturens kunskapsområde och teorier om ”läkande miljöer” och ”evidensbaserad utformning”.

 

Tillbyggnaden bildar en välkomnande fasad mot allén i sydväst med en låg tvåvåningsbyggnad med huvudentré i en länkbyggnad som ansluter till nuvarande rehabiliteringsverksamhet. Närheten till den nya psykiatribyggnaden underlättar samarbetet mellan verksamheterna.

ANDRA PROJEKT I VÄXJÖ